Giáo Dục Công Dân 8 Bài 20

     

Tóm tắt kiến thức Lý thuyết GDCD 8 bài xích 20: Hiến pháp nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa việt nam và làm bài bác tập trắc nghiệm GDCD 8 Bài 20 hay nhất.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 8 bài 20


Tóm tắt định hướng GDCD 8 Bài 20

I.Khái quát nội dung câu chuyện

- Điều 8 lý lẽ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: TE được công ty nước cùng xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm với danh dự. Được phân trần ý kiến, nguyện vọng của mình về những sự việc có liên quan.

- thân hiến pháp và những điều nguyên lý có quan hệ với nhau. Phần nhiều văn bạn dạng pháp hiện tượng đều phải cân xứng với hiến pháp và ví dụ hoá hiến pháp.

- Hiến pháp 1946: sau thời điểm CMT8 thành công, bên nước ban hành hiến pháp của cm dân tộc, dân chủ và nhân dân.

- Hiến pháp 1959: Là hiến pháp của thời kì xây cất CNXH ở miền bắc và chiến đấu thống nhất đất nước.

- Hiến pháp 1980: Là hiến pháp của thời kì quá nhiều lê CNXH bên trên phạm vi cả nước.

- Hiến pháp 1992: Là hiến pháp của thời kì thay đổi mới.

- hiện giờ Hiến pháp mới nhất là Hiến pháp năm 201

=> Ý nghĩa: Hiến pháp Việt Nam là sự thể chế hóa đường lối chính trị của đảng cùng sản Vệt nam giới trong từng thời kì, từng giai đoạn cách mạng. Hiến pháp là luật đạo quan trọng của nhà nước . Hiến pháp kiểm soát và điều chỉnh những dục tình xã hội cơ phiên bản nhất của một quốc gia, định hướng cho đường lối cải cách và phát triển – buôn bản hội của khu đất nước.

II. Nội dung bài xích học

2.1. Khái niệm

Hiến pháp là khí cụ cơ bản của bên nước, có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lí tối đa trong hệ thống quy định Việt Nam. đều văn phiên bản pháp khí cụ khác hầu hết được xây dựng, ban hành trên cơ sở những quy định của hiến pháp, ko được trái với hiến pháp.

Lý thuyết GDCD 8 bài xích 20: Hiến pháp nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt NamBản Hiến pháp thứ nhất của nước ta.

2.2 văn bản cơ phiên bản của hiến pháp

+ bản chất nhà nước.

+ cơ chế chính trị.


+ cơ chế kinh tế.

+ cơ chế xã hội, giáo dục, kỹ thuật công nghệ.

+ đảm bảo tổ quốc.

+ Quyền, nhiệm vụ cơ bạn dạng của công dân.

+ Tổ chức bộ máy nhà nước.

- Hiến pháp vày quốc hội xây dựng.

2.3 trọng trách của công dân

- rất nhiều công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật.

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài trăng tròn có đáp án

Câu 1: Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3.

B. 2/3.

C. Ít độc nhất 1/3.

D. Ít tuyệt nhất 2/3.

Đáp án: D

Câu 2: Theo Hiến pháp Nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta năm 2013 gồm những cơ quan tiền nào?

A. Cơ quan quyền lực nhà nước, phòng ban quản lí nhà nước.

B. Phòng ban xét xử.

C. Cơ sở kiểm sát.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 Chương 4 Bài 14 : Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

Câu 3: Tính mang lại nay nước ta có bao nhiêu phiên bản Hiến pháp?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án: D

Câu 4: Hiến pháp Nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa vn năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

A. 11 chương, 120 điều.

B. 12 chương, 121 điều.

C. 13 chương, 122 điều.

D. 14 chương, 123 điều.

Đáp án: A

Câu 5: Hiến pháp do cơ quan như thế nào xây dựng?

A. Quốc hội.

B. Quản trị nước.

C. Tổng bí thư.

D. Chính phủ.

Đáp án: A

Câu 6: Hiến pháp Nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam năm 2013 vẻ ngoài quyền con người, quyền và nhiệm vụ cơ bản của công dân trên chương nào?

A. Chương I.

B. Chương II.

C. Chương III.

D. Chương IV.

Đáp án: B

Câu 7: Bản Hiến pháp đầu tiên của vn được phát hành năm nào?

A. 1945.

B. 1946.

C. 1947.

D. 1948.

Đáp án: B

Câu 8 : Người ký bạn dạng Hiến pháp là?

A. Chủ tịch Quốc hội.

B. Chủ tịch nước.

C. Tổng bí thư.

Xem thêm: Cách Tìm Số Nhỏ Nhất Có 3 Chữ Số Bé Nhất Có Ba Chữ Số Khác Nhau Là Số Nào?

D. Phó quản trị Quốc Hội.

Đáp án: A

Câu 9 : Các văn bạn dạng pháp phương pháp khác phát hành phải bảo đảm tiêu chí làm sao so với Hiến pháp?