GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Giáo án giáo dục công dân 7

*Xem thêm: Hình Ảnh Đồng Hồ Chỉ Giờ Đúng, ✅ Bài Tập Xem Đồng Hồ Lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Giáo án GDCD lớp 7 theo Công văn 5512 | Giáo án giáo dục công dân 7 kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều | Giáo án GDCD 7


Xem thêm: Ngữ Văn 10 Thực Hành Các Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối (Chi Tiết)

Trọn bộ Giáo án giáo dục đào tạo công dân lớp 7 liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều bắt đầu nhất, đầy đủ cụ thể theo Công văn 5512 của cục GD & ĐT để giúp đỡ Thầy/Cô biên soạn giáo án GDCD 7 một cách thuận tiện hơn.


Mục lục Giáo án lịch sử vẻ vang 7 theo Công văn 5512

Giáo án GDCD 7 kết nối tri thức

Giáo án GDCD 7 Chân trời sáng tạo

Giáo án GDCD 7 Cánh diều

Lưu trữ: Giáo án GDCD lớp 7 - sách cũ: