Giải Toán Lớp 7 Bài Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

     

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể giúp học sinh dễ ợt làm bài bác tập Toán 7 bài bác 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài xích tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một coi thường khí cầu bay lên tự mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với gia tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Tiếp đến nó giảm dần độ cao với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ lúc hạ độ cao, khinh khí cầu bí quyết mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết và xử lý được bài toán trên như sau:

Khinh khí cầu bí quyết mặt khu đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau thời điểm hạ độ dài trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ thời điểm hạ cộ cao, khinh thường khí cầu phương pháp mặt đất một khoảng tầm là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhì số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: đề cập lại quy tắc cộng và trừ nhì phân số rồi tiến hành phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ hai phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu mã số, ta cộng (hoặc trừ) hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số và số thập phân trong phép tính sau bên dưới dạng phân số thực hiện phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của fan châu Âu và là một trong món ăn thương mến của người việt nam Nam. Trong 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và những chất khác.

(TheoViện dinh dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang lại biết cân nặng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng những chất khác (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) trong 100 gam khoai tây thô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy khối lượng các chất khác trong 100 gam khoai tây thô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số và số thập phân trong số phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi triển khai phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Bài Viết Số 3 - Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 3

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: gồm hai tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 cm được in vào giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm như Hình 1.8. Giả dụ cắt hình ảnh theo đúng size thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy hình ảnh có form size 21,6 cm x27,9 cm bắt buộc phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm ảnh có size 10 centimet x15 cm cần là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm ảnh kích thước 10 cm x15 centimet là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích s phần giấy ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm cách “nối” các số ở các cái lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và vệt ngoặc sẽ được một biểu thức có giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có mức giá trị bằng đúng số ở hoa lá là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài cách trên, ta cũng có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán đổi vị trí của những thừa số trong tích hoặc số hạng vào tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: phòng đựng sách của một kệ sách trong thư viện dài 120 centimet (xem hình bên). Tín đồ ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 centimet vào phòng này. Hỏi chống sách đó hoàn toàn có thể để được rất nhiều nhất từng nào cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm nên số sách nhiều nhất mà ngăn sách có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Audiobook, Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng: Nick Vujicic

Vậy ngăn sách đó rất có thể để được không ít nhất 50 cuốn sách.