GIẢI TOÁN LỚP 5 LUYỆN TẬP

     

LUYỆN TẬP1. Một người mua 25 quyển vở, giá chỉ 3000 dồng một quyển thì vừa hết số chi phí dang có. Cũng tương tự như sô tiền đố nêu tải vở với cái giá 1500 dồng một quyển thì tín đồ dó muadược bao nhiêu quyển vở?Tóm tắt3000đ/quyển: 25 quyển 1500đ/quyển: ... Quyển?GiảiCách 1:Số tiền cài đặt 25 quyển một số loại 3000 đồng1 quyển:3000 X 25 = 75000 (đồng)Mỗi quyển 1500 đồng thì bạn đó download được sô" quyển vở:75000 : 15 = 50 (quyển)Đáp sô": 50 quyểnCách 2:1500 đồng hèn 3000 đồng sô" lần:3000 : 1500 = 2 (lần)Mỗi quyển 1500 đồng thì bạn đó sở hữu được sô" quyển vở:25 X 2 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển2. Một gia dinh tất cả 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập mỗi tháng là 800000 dồng mỗi người. Ví như gia dinh dó gồm thêm một con nữa cơ mà tổng các khoản thu nhập của gia dinh không nắm dổi thì bỉnh quân thu nhập mỗi tháng của mọi cá nhân bịgiảm di bao nhiêu tiền?Tóm tắtGiảingười: 800000 đồngngười: ... đồng?Giảm:... đồng?• biện pháp 1:Sô" chi phí thu nhập các tháng của gia đình:800000 X 3 = 2400000 (đồng)Nếu có thêm một người thì trung bình thu nhập mỗi tháng của mọi cá nhân ở gia đình đó là:2400000 : 4 = 600000 (đồng)Bình quân thu nhập hàng tháng của mọi cá nhân bị sút là:800000 - 600000 = 200000 (đồng)Đáp sô": 200000 đồng• bí quyết 2:người so với 3 người gấp số lần:...: 3 = -£■ (lần)3Nếu có thêm một người thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân là:800000 : ị = 600000(đồng)3Bình quân thu nhập mỗi tháng của mọi người bị bớt là:800000 - 600000 = 200000 (đồng)Đáp sô": 200000 dồngMột dội 10 tín đồ trong một ngày dào dược 35m mương. Bạn ta ba sung thêm trăng tròn người nữa cùng dào thì trong một ngày dào được bao nhiêu mét mương? (Mức dào của mọi cá nhân như nhau).Tóm tắt10 người: 35m 30 người: ... M?GiảiCách 1:Bổ sung trăng tròn người thì đội tất cả sô" người:20 + 10 = 30 (người)30 fan gâ"p 10 tín đồ sô" lần:30 : 10 = 3 (lần)Sau khi bổ sung cập nhật thì hàng ngày đội đó đào được:35 X 3 = 105 (m)Đáp sô": 105m• phương pháp 2:20 bạn gâ"p 10 tín đồ sô" lần:20 : 10 = 2 (lần)Sô" mét mương trăng tròn người đào trong 1 ngày:35 X 2 = 70 (m)Vậy khi bổ sung cập nhật 20 người thì từng ngày đội đó đào được:35 + 70 = 105 (m)Đáp số: 105mMột xe mua chỉ tất cả thế" chở dược 300 bao gạo, từng bao 50kg. Nêu chất lên xe cộ dó loại bao gạo 75kg thì xe pháo chở dược nhiều nhất bao nhiêu bao?Tóm tắt50kg: 300 bao 75kg: ... Bao?GiảiCách 1:Khôi lượng gạo xe pháo tải có thể chở được:50 X 300 = 15000 (kg)Nếu từng bao 75kg thì xe có thể chở được số bao là:15000 : 75 = 200 (bao)Đáp sô": 200 bao• bí quyết 2:75kg so với 50kg vội sô" lần:Đáp số: 200 bao


Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 luyện tập

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước
Xem thêm: Những Câu Ca Dao Hay Về Tình Yêu Đôi Lứa Thêu Dệt Những Chuyện Tình Bình Dị

Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì Tiết 2 ), Bài 6 Tiết 2: Kinh Tế Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

Giải Toán Lớp 5 Tập 1

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHChương II SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH CỘNG VỚI SỐ THẬP PHÂNI. SỐ THẬP PHÂNII. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN1. PHÉP CỘNG2. PHÉP TRỪ3. PHÉP NHÂN4. PHÉP CHIAChương III. HÌNH HỌC

cameraquansat24h.vn

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học viên và gia sư tham khảo, giúp những em học tập tốt, hỗ trợ giải bài xích tập toán học, thiết bị lý, hóa học, sinh học, giờ anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài xích ngữ văn.