Giải toán lớp 4 trang 28

     

Muốn search số mức độ vừa phải cộng của đa số số, ta tính tổng của các số kia rồi phân chia cho số những số hạng.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 28

Lời giải đưa ra tiết:

a) Số trung bình cộng của 96 ; 121 và 143 là:

(96 + 121 + 143) : 3 = 120

b) Số trung bình cùng của 35 ; 12 ; 24 ; 21 cùng 43 là:

(35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27


Số dân của một thôn trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình hàng năm số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu bạn ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bạn tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng thể người tăng thêm trong 3 năm kia rồi phân chia cho 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tổng số người tăng lên trong 3 năm ngay thức thì là:

96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình từng năm số lượng dân sinh của xã tạo thêm số người là:

249 : 3 = 83 (người)

Đáp số: 83 người.


Số đo chiều cao của 5 học viên lớp bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo của độ cao của từng em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm chiều cao trung bình của từng em ta tính tổng cộng đo chiều cao của 5 học sinh rồi chia cho 5.

Lời giải đưa ra tiết:

Tổng số đo chiều cao của 5 học viên là: 

138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của từng em học viên là:

670 : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134cm.


Có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố, trong những số ấy có 5 xe hơi đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn hoa màu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 ô tô đầu: 36 tạ/ô tô

4 ô tô sau: 45 tạ/ô tô

9 ô tô: trung bình .... Tấn ?

Phương pháp giải

- Số tạ lương thực 5 xe hơi đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô đầu chở được × 5.

- Số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ lương thực 1 xe hơi sau chở được × 4.

Xem thêm: Soạn Câu Cá Mùa Thu - Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu)

- toàn bô tạ hoa màu 9 xe chở được = số tạ hoa màu 5 xe hơi đầu chở + số tạ lương thực 4 xe hơi sau chở.

- Số tạ hoa màu trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

- Đổi số đo vừa kiếm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Lời giải bỏ ra tiết:

5 xe hơi đầu đưa được số tạ thực phẩm là:

36 × 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chuyển được số tạ thực phẩm là: 

45 × 4 = 180 (tạ)

9 ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

180 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm là:

360 : 9 = 40 (tạ)

40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn.


bài xích 5


Video lí giải giải


a) Số trung bình cộng của nhì số là 9. Biết 1 trong hai số đó bởi 12, tìm số kia.

Xem thêm: Pave The Way For Là Gì - Pave The Way To/For 〜 Có Nghĩa Là Gì

b) Số trung bình cộng của nhị số là 28. Biết 1 trong các hai số đó bằng 30, tìm số kia.