Giải Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 2

     

Giải bài xích tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm như sau:

a) AB = 5cm cùng CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta bao gồm AB = 5cm cùng CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong số trường hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà cn = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ nhiều năm AB.

Xem thêm: Cách Vẽ Xe Ô Tô Mơ Ước Đơn Giản Đẹp Nhất 2021, Dạy Bé Vẽ Và Tô Màu Ô Tô Mơ Ước

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) cơ mà CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ nhiều năm AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ lâu năm cùa AB vội 5 lần độ lâu năm của CD cùng độ nhiều năm của A"B" vội 12 lần độ nhiều năm của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB với A"B".

Giải:

Độ lâu năm AB cấp 5 lần độ lâu năm CD cần AB= 5CD.

Độ dài A"B" gấp 12 lần độ nhiều năm CD buộc phải A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn thẳng AB và A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Mẫu Câu Hỏi Về Thời Tiết Bằng Tiếng Anh, Cách Hỏi & Trả Lời Về Thời Tiết

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)