Giải sách bài tập hóa học 8

     

Giải bài xích tập trang 10, 11 bài bác 8 luyện tập Sách bài tập chất hóa học 8. Câu 8.5: Phân tử một đúng theo chất gồm nguyên tử nhân tố X links với 4 nguyên tử H và nặng bởi nguyên tử O...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập hóa học 8


Bài 8.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) chất hóa học 8

Phân tử một thích hợp chất gồm nguyên tử yếu tố X link với 4 nguyên tử H cùng nặng bởi nguyên tử O

a) Tính nguyên tử khối, cho thấy tên cùng kí hiệu hóa học của yếu tắc X.

b) Tính phần trăm về cân nặng của nguyên tố X trong thích hợp chất.

Hướng dẫn : Biết rằng xác suất về trọng lượng của một yếu tố trong hợp chất bằng tỷ lệ về khối lượng của nhân tố đó trong 1 phân tử. Bởi vậy, nhờ vào nguyên tử khối, phân tử khối nhằm tính. Thí dụ, phần trăm về trọng lượng của yếu tắc A trong hợp hóa học AxBy bằng :

Trả lời

a) Phân tử khối của vừa lòng chất bằng nguyên tử khối của O=16 đvC.

Nguyên tử khối của nhân tố X bằng : 16 - 4 = 12 (đvC).

X là yếu tắc cacbon c.

b) tỷ lệ về trọng lượng của nhân tố C vào hợp chất bằng 

(\% m_C = 12 over 16.100\% = 75\% )

Bài 8.6 trang 11 Sách bài tập (SBT) hóa học 8


Phân tử một hòa hợp chất bao gồm nguyên tử yếu tắc Y link với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 1/2 về cân nặng của hợp chất.

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên cùng kí hiệu hoá học tập của nhân tố Y.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 4: Vẽ Trang Trí Chậu Cảnh, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 4: Vẽ Trang Trí

b) Tính phân tử khối của vừa lòng chất. Phân tử hợp chất nặng bởi nguyên tử nguyên tố nào ?


(Xem bảng 1, phần phụ lục cuối sách)

 Trả lời 

a) trọng lượng bằng đơn vị chức năng cacbon của hai nguyên tử O là : 2 X 16 = 32 (đvC)

Vì từng nguyên tố chiếm 1/2 về cân nặng nên đây cũng là khối lượng của một nguyên tử yếu tắc Y. Nguyên tử khối của Y bởi 32 đvC, Y là nguyên tố diêm sinh S

b) Phân tử khối của thích hợp chất bởi :

32 + 2 X 16 = 64 (đvC)

Phân tử nặng bằng nguyên tử đồng (Cu = 64 đvC).

Bài 8.7 trang 11 Sách bài tập (SBT) hóa học 8

Dùng phễu tách (hình trang 11 SBT chất hóa học 8), hãy nói bí quyết làm để tách bóc nước thoát khỏi dầu ôliu (dầu ăn).

Cho biết dầu ôliu là một trong chất lỏng, có trọng lượng riêng (D) khoảng chừng 0,91 g/ml và không chảy trong nước.

Trả lời

Đổ tất cả hổn hợp nước cùng dầu ôliu vào phễu chiết. Dầu ôliu ko tan nội địa và nhẹ nhàng hơn nước cần nổi thành một lớp ngơi nghỉ trên. Nước tách thành một lớp sống dưới. Mở phễu chan nước chảy ra từ bỏ từ cho khi khô hết nước thì đóng góp khoái phễu lại.

Bài 8.8 trang 11 Sách bài tập (SBT) chất hóa học 8

Bảng mặt là khối lượng riêng của một vài chất, ghi trong điều kiện thông thường.

Chất

Khối lượng riêng biệt (g/cm3)

Đồng

8,92

Kẽm

7,14

Nhôm

2,70

Khí oxi

0,00133

Khí nitơ

0,00117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em gồm nhận xét gì về khối lượng riêng của các chất rắn so với các chất khí ? Hãy giải thích.

Xem thêm: Giải Bài 65 Sgk Toán 7 Tập 1 37 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 65 Trang 137 Toán 7 Tập 1

Trả lời

Khối lượng riêng của những chất rắn bự hơn không ít (hàng ngàn lần) so với những chất khí là do ở tâm lý khí các phân tử ở siêu xa nhau, có khoảng trống rất cao giữa những phân tử.