GIẢI BÀI 28 VẬT LÍ 7: THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Báo cáo thực hành thực tế Vật Lý 7 bài xích 28: Đo cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thế đối với đoạn mạch tuy nhiên song

Báo cáo thực hành thực tế Vật Lý 7 bài xích 28: Đo cường độ mẫu điện và hiệu năng lượng điện thế so với đoạn mạch song song


Họ cùng tên: ………………………… Lớp:……………

1. Điền tự hay nhiều từ tương thích vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng để làm đo hiệu điện vắt giữa nhị điểm.

Bạn đang xem: Giải bài 28 vật lí 7: thực hành: đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc với rất dương của mối cung cấp điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ loại điện.

d) Mắc thông suốt ampe kế vào đoạn mạch để làm sao cho chốt (+) của nó được mắc vào phía cực dương của mối cung cấp điện.

Xem thêm: Có Như Không Có Đạt G - ‎Có Như Không Có (Feat

2. Đo hiệu năng lượng điện thế so với đoạn mạch tuy vậy song.

a) Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1a, trong số ấy có thêm vôn kế được mắc với nhị đầu bóng đèn 2.

Xem thêm: Giải Bài 11 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 11 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1

*

b) hiệu quả đo:

Bảng 1

Vị trí mắc vôn kếHai điểm 1 cùng 2Hai điểm 3 và 4Hai điểm M với N
Hiệu điện thếU12 = 2,9VU34 = 2,9VUMN = 2,9V

c) nhận xét:

Hiệu điện thay giữa nhị đầu những đèn mắc song song là cân nhau và bằng hiệu điện ráng giữa nhì điểm nối tầm thường U12 = U34 = UMN.

3. Đo cường độ dòng điện so với đoạn mạch song song

a) tác dụng đo:

Bảng 2

Vị trí mắc ampe kếCường độ dòng điện
Mạch rẽ 1I1 = 0,15A
Mạch rẽ 2I2 = 0,1A
Mạch chínhI = 0,25A

b) thừa nhận xét:

Cường độ chiếc điện mạch chính bởi tổng các cường độ chiếc điện mạch rẽ I: I = I1 + I2