GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 2

     

Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dãi làm bài xích tập về bên trong Vở bài xích tập đồ dùng Lí lớp 9, cửa hàng chúng tôi biên soạn giải vở bài bác tập đồ gia dụng Lí lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định chính sách Ôm giỏi nhất, ngắn gọn bám đít nội dung giấy tờ bài tập đồ gia dụng Lí 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 2

A - học theo SGK

I – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

1. Xác định thương số so với mỗi dây dẫn

C1. Tự bảng 1 ở bài 1 ta có thương số U/I là: 5

Từ bảng 2 ở bài bác 1 ta có thương số U/I là: 20

C2. Với từng dây dẫn yêu đương số U/I là không đổi. Với nhị dây dẫn khác biệt thì cực hiếm này không giống nhau, bởi vậy thương số U/I dựa vào vào loại dây dẫn.

2. Điện trở

a) Trị số R = U/I không đổi so với mỗi dây dẫn cùng được call là điện trở của dây dẫn đó.

b) Kí hiệu sơ đồ dùng của năng lượng điện trở trong mạch năng lượng điện là:

*

c) Đơn vị của năng lượng điện trở: Ôm - cam kết hiệu Ω; 1 Ω = 1V/1A; 1KΩ = 1000 Ω; 1 MΩ = 1000000 Ω

d) ý nghĩa của năng lượng điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở cái điện nhiều hay ít của dây dẫn.

II – ĐỊNH LUẬT ÔM

1. Hệ thức của định luật: I = U/R

Trong đó: U đo bởi vôn (V)

I đo bởi ampe (A)

R đo bằng ôm (Ω)

2. Phát biểu định luật: cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thay đặt vào nhị đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

III – VÂN DỤNG

C3. Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây tóc trơn đèn: U = I.R = 15.0,5 = 6V.

C4.

*

Vậy cường độ loại điện qua dây dẫn thứ nhất lớn hơn cường độ cái điện qua dây dẫn thứ hai là 3 lần.

Xem thêm: Pháp Nạn Phật Giáo 1963: Nguyên Nhân, Bản Chất Và Tiến Trình

B - Giải bài xích tập

1. Bài bác tập vào SBT

I –BÀI TẬP vào SÁCH BÀI TẬP

Câu 2.1 trang 7 Vở bài tập thiết bị Lí 9:

a) Từ trang bị thị hình 2.1 cực hiếm cường độ cái điện chạy qua mỗi dây dẫn lúc hiệu điện thế đặt tại hai đầu dây là 3V là :

Dây dẫn 1: U = 3V thì I1 = 5mA

Dây dẫn 2: U = 3V thì I2 = 2mA

Dây dẫn 3: U = 3V thì I3 = 1mA

*

b)

Cách 1:

Dây dẫn 1: U = 3V thì I1 = 5 mA thì R1 = 600 Ω

Dây dẫn 2: U = 3V thì I2 = 2 mA thì R2 = 1500 Ω

Dây dẫn 3: U = 3V thì I3 = 1 mA thì R3 = 3000 Ω

Từ kết quả đã tính ở trên (sử dụng định khí cụ Ôm) ta thấy dây dẫn 3 có điện trở béo nhất, dây dẫn 1 có điện trở bé dại nhất

Cách 2.

Từ đồ vật thị, không cần tính toán, ở và một hiệu điện thế, dây dẫn làm sao cho cái điện chạy qua có cường độ lớn nhất thì năng lượng điện trở của dây đó bé dại nhất. Ngược lại, dây dẫn như thế nào cho cái điện chạy qua gồm cường độ nhỏ nhất thì dây đó gồm điện trở béo nhất.

Cách 3:

Ta có thể viết: I = U/R = (1/R).U ⇒ R là nghịch hòn đảo của thông số góc của những đường thẳng khớp ứng trên đồ thị. Đồ thị của dây nào bao gồm độ nghiêng nhiều so trục nằm theo chiều ngang (trục OU) thì có thông số góc bé dại hơn thì bao gồm điện trở béo hơn.

Câu 2.2 trang 7 Vở bài bác tập vật Lí 9:

a) Mắc điện trở này vào hiệu điện nạm U = 6V thì dòng điện chạy qua nó tất cả cường độ: I1 = U1/R = 6/15 = 0,4 A

b) Cường độ dòng điện tăng lên 0,3A tức là: I2 = 0,4 + 0,3 = 0,7A thì hiệu điện cầm đặt vào nhì đầu điện trở khi ấy là: U2 = I2.R = 0,7.15 = 10,5 V.

Câu 2.3 trang 7 Vở bài tập thứ Lí 9:

a) Đồ thị được vẽ trên hình 2.2.

*

b) Nếu bỏ lỡ những không nên số vào phép đo thì điện trở của vật dẫn kia là: R = 5 Ω

Câu 2.4 trang 7 Vở bài tập đồ gia dụng Lí 9:

a) Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là:

*

b) Tính R2: Điện trở R2 là:

*

2. Bài xích tập tương tự

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

Câu 2a trang 8 Vở bài tập đồ vật Lí 9: khi đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở R một hiệu điện thế U thì chiếc điện chạy qua nó bao gồm cường độ I.Hệ thức biểu thị định công cụ ôm được viết như vậy nào?

*

Lời giải:

Theo định dụng cụ ôm ta có I = U/R ⇒ R = U/I

Chọn lời giải C

Câu 2b trang 8 Vở bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: mang đến mạch điện có sơ đồ dùng như hình 2.3, trong các số đó R1 = 6 Ω, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) tìm số chỉ của Vôn kế.

Xem thêm: Bài Tập Phân Biệt Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn (Có Đáp Án)

b) không thay đổi UMN mong muốn số chỉ của ampe kế là 0,75A thì yêu cầu thay R1 bằng một năng lượng điện trở khác gồm trị số bằng bao nhiêu.