Giải toán 8

     
- Chọn bài xích -Bài 1: mở đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình số 1 một ẩn và giải pháp giảiBài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - rèn luyện (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình đựng ẩn ở chủng loại - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 1: mở màn về phương trình giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: Hãy mang đến ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Giải toán 8

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: lúc x = 6, tính quý giá mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: đến phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có thỏa mãn nhu cầu phương trình ko ?

b) x = 2 có là một trong những nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một trong nghiệm của phương trình

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 6: Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm gồm tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 tất cả tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm gồm tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 tất cả là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề nghị = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế buộc phải = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải buộc phải x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế đề xuất = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Số Điện Thoại Của Anh Thám Tử Vinh Trần, Tiểu Sử Anh Thám Tử

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, cực hiếm nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào hai vế của phương trình ta được:

– tại t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy hầu hết số phần đông là nghiệm của nó. Bạn ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với đa số x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi x cần tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối từng phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa phải nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác minh

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 gồm

*

⇒ 2 không phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 gồm

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 gồm x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa phải nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Chữ Happy Birthday Viết Như Thế Nào, Ý Nghĩa Của Từ Hbd

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta rất có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): hai phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương tự không? bởi sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 bao gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vị một tích bằng 0 khi 1 trong hai quá số bằng 0 tức là: