Giải Bài Tập Toán 12 Logarit

     
- Chọn bài -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ cùng phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải toán 12 bài bác 3: Lôgarit giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 12 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 61: search x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay là không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vì 3x > 0,2y > 0 với đa số x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy chứng minh các tính chất trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα cùng với α = loga⁡⁡b. Từ quan niệm ta gồm aα = b buộc phải aloga⁡⁡b = aα = b.

Xem thêm: Cách Làm Dao Bào Rau Muống Đơn Giản Bằng Dao Làm, Cách Chẻ Rau Muống Đơn Giản Bằng Dao Làm

Đặt loga⁡aα = b. Theo khái niệm aα = ab đề nghị α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 63: mang lại b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 với so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 64: mang lại b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 với so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba công dụng thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Câu Chuyện Quả Trứng Của Ai, Câu Truyện: Quả Trứng (Lứa Tuổi Nhà Trẻ)

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không thực hiện máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.