GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 4

     

Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Past

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 4: Our Past sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 8 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 8.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Past

Bảng bên dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) gồm trong bài học kinh nghiệm Unit 4: Our Past.

Word Class Meaning
appear v xuất hiện
comfortable adj thoải mái
cruel adj độc ác, tàn nhẫn
discover v khám phá, tra cứu ra, phân phát hiện
equipment n thiết bị, thiết bị trang bị
escape v trốn thoát
excited adj hào hứng, phấn khởi
festival n ngày hội, lễ hội
fit v vừa
folk tale n chuyện dân gian, truyện cổ
foolish adj dại dột, ngớ ngẩn xuẩn
graze v gặm cỏ
greedy adj tham lam
great-grandfather n cụ (ông)
great-grandmother n cụ (bà)
lay v đẻ (trứng)
magically adv (một cách) kì diệu
mark n dấu vết
marry v cưới, kết hôn
master n chủ nhân
modern adj hiện đại
own v có, sở hữu
prince n hoàng tử
rag n quần áo rách, vải vụn
rope n dây thừng
servant n người đầy tớ, fan hầu
shout v la hét, reo hò
sound v nghe bao gồm vẻ, nghe như
straw n rơm rạ
stripe n sọc, vằn
tie v trói, buộc
tiger n con hổ
traditional adj truyền thống
unfortunately adv thật ko may
upset adj buồn phiền, thất vọng
wisdom n trí khôn, trí tuệ

Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Getting Started trang 38

Getting Started (Trang 38 SGK giờ Anh 8)

Look at the picture. Write the names of the things that vì not belong lớn the past.