Giải bài tập hóa học 9, hóa 9

     

Giải bài tập trang 9 bài xích 2 một số oxit đặc trưng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9, hóa 9


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang lại mỗi đổi khác sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy nhận thấy từng chất trong những nhóm hóa học sau bằng phương thức hóa học

a) Hai chất rắn white color là CaO cùng P2O5

b) Hai chất khí không màu là SO2 với O2

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) cho nước vào nhì ống nghiệm bao gồm chứa CaO và P2O5. Tiếp đến cho quỳ tím vào từng dung dịch:

- hỗn hợp nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, chất ban đầu là CaO.

- hỗn hợp nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban sơ là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu có kết tủa xuất hiện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí đem vào là khí O2. Để xác minh là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ tỏa nắng rực rỡ trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk chất hóa học 9

 Có các khí độ ẩm (khí bao gồm lần tương đối nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, sulfur đioxit. Khí nào rất có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm khô một chất là loại nước thoát ra khỏi chất đó tuy thế không làm hóa học đó trở thành chất khác.

Xem thêm: Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Pb Tom And Jerry: The Fast And The Furry

Như vậy CaO chỉ làm cho khô những chất không tồn tại phản ứng hóa học với CaO, kia là các chất H2, O2. Các chất không có tác dụng khô bởi CaO là CO2 với SO2, vì tất cả phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có phần đa chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy thêm chất làm sao có đặc thù sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ nhàng hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) công dụng với nước tạo thành hỗn hợp axit

e) làm cho đục nước vôi trong

g) chuyển màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) hầu như khí nặng rộng không khí:CO2 , O2, SO2

b) những khí nhẹ nhàng hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong không khí: H2

d) hầu hết khí chức năng với nước sinh sản thành dung dịch axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí sulfur đioxit được chế tạo ra thành tự cặp hóa học nào sau đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4. B) K2SO4 cùng HCl. C) Na2SO3 với NaOH

d) Na2SO4 cùng CuCl2. E) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Nêu Cách Mắc Ampe Kế Để Đo Cường Độ Dòng Điện Cần Đo, Ampe Kế Là Gì

Bài giải:

Trong những cặp chất cho, SO2 chỉ tạo nên từ cặp chất K2SO3 cùng H2SO4, vì gồm phản ứng ra đời SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk chất hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, thành phầm là muối can xi sunfit.