Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11

     
• bài 1: Sự điện li • bài xích 2: Axit, bazơ cùng muối • bài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazo • bài 4: bội nghịch ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li • bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li • bài bác 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản bội ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học lớp 11

• bài xích 7: Nitơ • bài 8: Amoniac với muối amoni • bài 9: Axit nitric với muối nitrat • bài bác 10: Photpho • bài xích 11: Axit photphoric cùng muối photphat • bài bác 12: Phân bón hoá học tập • bài bác 13: Luyện tập: đặc điểm của Nitơ, Photpho và những hợp chất của chúng. • bài xích 14: Bài thực hành thực tế 2: tính chất của một vài hợp chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic


• bài xích 15: Cacbon • bài bác 16: Hợp hóa học của cacbon • bài 17: Silic với hợp hóa học của silic • bài 18: Công nghiệp silicat • bài 19: tính chất của cacbon, silic và những hợp chất của bọn chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ


• bài 20: khởi đầu về chất hóa học hữu cơ • bài xích 21: cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài xích 22: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • bài xích 23: làm phản ứng cơ học • bài bác 24: Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân tử và công thức kết cấu

Chương 5: Hidrocacbon no


• bài xích 25: Ankan • bài bác 26: Xicloankan • bài 27: Luyện tập: Ankan cùng xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon không no
Xem thêm: Anh Qua Mang Tình Yêu Ghé Thăm Anh Đưa Cả Mưa Gió Qua Đây Mưa Dầm Lâu Tạnh

• bài xích 29: Anken • bài 30: Ankađien • bài 31: Luyện tập: Anken với Ankađien • bài 32: Ankin • bài 33: rèn luyện Ankin • bài bác 34: Bài thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc thù của etilen, axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon


• bài bác 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm khác • bài xích 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm • bài 37: mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên • bài bác 38: hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol


• bài xích 39: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon • bài 40: Ancol • bài 41: Phenol • bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol với phenol • bài 43: Bài thực hành thực tế 5: đặc điểm của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài xích 44: Anđehit - Xeton • bài 45: Axit cacboxylic • bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic • bài bác 47: Bài thực hành 6: tính chất của anđehit với axit cacboxylic


Xem thêm: Hòa Tan Hoàn Toàn 19 2 Gam Hỗn Hợp X Gồm Fe, Feo, Fe

Mục lục Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 theo chương •Chương 1: Sự điện li •Chương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hidrocacbon no •Chương 6: Hidrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic