GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 11

     

Hướng dẫn giải bài 2. Axit, bazơ cùng muối sgk hóa học 11. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 bao gồm đầy đủ phần kim chỉ nan và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp các em học viên học xuất sắc môn hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 11


LÍ THUYẾT

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit là chất khi tung trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH–

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) Zn2+ +2OH– ;

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) ZnO2-2 + 2H+


2. Những axit mà lại tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ hotline là những axit những nấc.

Ví dụ: H2SO4, H3PO4….

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42–

HPO42– ⇌ H+ + PO43–

Những bazơ lúc tan trong nước phân li những nấc ra ion OH– điện thoại tư vấn là những bazơ nhiều nấc. Lấy ví dụ như : Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

Ví dụ: Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

3. Muối là hợp chất, khi tan nội địa phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit. Lấy một ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-


– Muối trung hòa - nhân chính là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4…

– muối hạt axit là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit có khá năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

HSO4– → H+ + SO42-


Sự điện li cùa muối bột trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) cùng anion gốc axit.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần chỉ dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 10 hóa 11

Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nấc và các nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối hạt trung hoà, muối axit? Lấy các thí dụ minh hoạ cùng viết phương trình điện li của chúng.

Xem thêm: Nệm Cao Su Vạn Thành Standard Giá Rẻ, Khuyến Mãi Lớn, Bảng Giá Chính Thức Của Nệm Vạn Thành 2022

Bài giải:

– Axit: là đều chất phân li nội địa ra ion H+

Ví dụ:


HCl → H+ + Cl–

H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là hầu hết axit chỉ phân li một mức ra ion H+

Ví dụ: HCl, HBr…

HCl → H+ + Cl–

– Axit các nấc là hầu như axit phân li nhiều lần ra H+


Ví dụ:

H2S là axit hai nấcH2S ⇔ H+ + HS–

HS– ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit bố nấcH3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

– Bazơ là hầu như chất khi tan trong nước phân li ra ion OH–

Ba(OH)2 ⇌ Ba2+ + 2OH–

– Hiđroxit lưỡng tính: là đều chất lúc tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ phân li mẫu mã bazơ: Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH–

+ phân li loại axit: HAlO2 ⇌ AlO2– + H+

(Khi đó: Al(OH)3 viết bên dưới dạng axit HAlO2.H2O)

– Muối trung hoà: là hồ hết muối nhưng phân tử ko còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3–

– Muối axit: là muối nhưng trong phân tử vẫn còn đấy hiđro có công dụng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

Gốc axit HSO4– lại phân li ra H+

HSO4– ⇌ H+ + SO42-

2. Giải bài 2 trang 10 hóa 11

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) các axit yếu ớt H2S; H2CO3

b) Bazơ mạnh: LiOH

c) các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Bài giải:

a) những axit yếu ớt H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3–

HCO3– ⇆ H+ + CO32-

b) Bazơ mạnh mẽ LiOH

LiOH → Li+ + OH–

c) các muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO–

NaHS → Na+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

d) Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH–

Hoặc: H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

3. Giải bài xích 3 trang 10 hóa 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?

A. Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử tất cả hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong nhân tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có tác dụng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không duy nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Bài giải:

A sai vày axit là hóa học khi tan trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết Arrehnius). Các chất trong phân tử có hiđro nhưng chưa hẳn axit như H2O, NH3,…

B không đúng vì những hiđroxit lưỡng tính trong nguyên tố phân tử cũng đều có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D sai vày bazơ là hóa học khi tung trong nước phân ly ra anion OH–, yêu cầu trong phân tử bazơ luôn luôn có nhóm OH (định nghĩa theo thuyết Arrehnius)

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài xích 4 trang 10 hóa 11

Với dung dịch axit yếu ớt CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M

B. 3COO– >C. > D. 3COOH là hóa học điện li yếu buộc phải trong nước chỉ phân li một phần.

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO–

Vì vậy 3COO–> = 0,1M

⇒ Đáp án D.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Dinh Độc Lập ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất, Top 5 Bài Thuyết Minh Về Dinh Độc Lập

5. Giải bài xích 5 trang 10 hóa 11


Đối với dung dịch axit mạnh mẽ HNO3 0,10M nếu bỏ lỡ sự điện li của nước, thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đấy là đúng?

A. = 0,10M ;

B. 3– >C. 3–> ;

D. 3 là chất điện li mạnh nên nó phân li hoàn toàn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3–

0,1 → 0,1 0,1 (M)

= = 0,1M

Đáp án A.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn hóa học 11 tốt nhất!