Giải bài tập hóa 9 trang 14

     

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha trộn magie sunfat.
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 trang 14

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phương trình hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Truyện Dựng Thê 1V1: Nóng Vội Lão Công Muốn Nhị Thai Audio, Nóng Vội Lão Công, Muốn Nhị Thai

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn
Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 28 Sgk Hóa 10 : Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử

Cảm ơn bạn đã sử dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.