Giải bài tập hóa 9 bài 38

     

Hoá 9 bài xích 38 giúp những em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về tính chất vật lí, đặc thù hóa học của Axetilen. Đồng thời giải nhanh được các bài tập hóa học 9 chương 4 trang 122.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 bài 38

Việc giải Hóa 9 bài 38 trước khi đến lớp các em gấp rút nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, gọi sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


I. đặc điểm vật lí

Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ nhàng hơn không khí (

*
)

It rã trong nước


II. Cấu trúc phân tử

Công thức kết cấu của axetilen:

*

Viết gọn:

*

Đặc điểm:

+ có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử cacbon

+ Trong link ba gồm 2 links kém bền, dễ dẫn đến đứt thứu tự trong phản ứng hóa học


III. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt trong ko khí, axetilen cháy cùng với ngọn lửa sáng, tỏa những nhiệt

2C2H2 + 5O2

*
4CO2 + 2H2O

Hỗn hợp gồm C2H2và O2 theo tỉ lệ 2 : 5 là các thành phần hỗn hợp nổ rất mạnh

2. Công dụng với dung dịch brom:

Ở đk thích hợp, axetilen tất cả phản ứng cùng với brom vào dung dịch

HC ≡ CH + Br2 → Br - CH = CH - Br (đibrometilen)

Sản phẩm xuất hiện có links đôi trong phân tử nên rất có thể cộng tiếp với một phân tử Br2nữa

HC ≡ CH + Br2 → Br2CH - CHBr2 (tetrabrometan)

Nếu nước brom rước dư cùng axetilen phản nghịch ứng hết thì viết:

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2CH - CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn thâm nhập phản ứng cộng với khá nhiều chất khác như H2, Cl2...

HC ≡ CH + H2 → CH2= CH2

HC ≡ CH + 2H2 → CH3- CH3


IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm với trong công nghiệp, cho can xi cacbua làm phản ứng với nước

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2↑

2. Phương thức hiện đại để điều chế axetilen hiện giờ là nhiệt độ phân metan ở ánh sáng cao, tiếp nối làm lạnh nhanh

2CH4

*
C2H2 + 3H2


V. Ứng dụng

Sản xuất vật liệu bằng nhựa PVC, cao su

Axetilen sử dụng làm nguyên nhiên liệu trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

Sản xuất axit axetic, rượu etylic

Giải bài xích tập Hóa 9 bài bác 38 trang 122

Câu 1

Hãy cho biết thêm trong những chất sau:

CH3 – CH3 ; CH≡ CH; CH2 = CH2; CH4; CH≡ C – CH3.

a) Chát nào có links ba vào phân tử?

b) chất nào làm mất màu dung dịch brom?

Lời giải:

a) có hai chất: CH≡ CH và CH≡ C – CH3 có links ba.

b) Có tía chất làm mất màu hỗn hợp brom: CH≡ CH; CH2 = CH2 với CH≡ C – CH3.

Câu 2

Cần từng nào ml hỗn hợp brom 0,1M để tính năng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.


Gợi ý đáp án

a) Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Thấy bằng số mol Br2  phản ứng = số mol C2H4 = 0,01 mol

*
= 0,1 lít = 100ml

b) Số mol С2H2 = 0,01 mol

С2H2 + 2Вг2 → C2H2Br4

p.ư: 0,01 0,02 0,01 (mol)

*


Câu 3

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất đi màu buổi tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu sử dụng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì rất có thể làm mất màu về tối đa từng nào ml hỗn hợp brom trên?

Gợi ý đáp án

Số mol của khí etilen: nC2H4 = 0,1/22,4 mol

Phương trình bội nghịch ứng: CH2 = CH2 + Br2 → C2H4Br2 (1)

Theo phương trình: 0,1/22,4 → 0,1/22,4 (mol)

HC≡CH + 2Br2 → Br2CH-CHBr2 (2)

0,1/22,4 → 20,1/22,4 (mol)

Từ (1) cùng (2) ta thấy số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản bội ứng với C2H4

Vì cùng một dung dịch brom bắt buộc thể tích hỗn hợp brom phải là 50 x 2 = l00ml.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt Chữ Vi Tính Decal Máy Cắt, Hướng Dẫn Cắt Chữ Vi Tính

Câu 4

Đốt cháy 28 ml các thành phần hỗn hợp khí metan cùng axetilen rất cần được dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).

Gợi ý đáp án

Đối với chất khí, trong cùng đk về ánh sáng và áp suất, tỉ lệ thành phần số mol trong phương trình phản bội ứng cũng là tỉ lệ về thể tích những khí.

a) hotline thế tích của CH4 và C2H2 theo thứ tự là x, у (ml).

Phương trình phản bội ứng: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Theo phương trình: x→ 2x x (ml)

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2OTheo phương trình: у → 2,5y 2y (ml)

Theo thể tích các thành phần hỗn hợp và thể tích oxi, ta bao gồm hệ phương trình:

*

Giải (1) và (2), ta được x = 5,6ml và y = 22,4ml.

%CCH 4 = (5,6/28) x 100% = 20%; %VC 2 H 2 = 100% - 20% = 80%

b) Thể tích khí khí CO2 hình thành = x + 2y = 5,6 + 2 x 22,4 = 50,4ml.

Xem thêm: Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Hệ Quả Và Các Dạng Bài Tập Từ A, Bảy Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Câu 5

Cho 0,56 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tính năng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đang tham gia làm phản ứng là 5,6 gam.