GIẢI BÀI TẬP HÓA 8 BÀI 27

     

Nhằm mục đích giúp học sinh thuận lợi làm bài xích tập về bên trong Vở bài tập Hóa lớp 8, chúng tôi biên biên soạn giải vở bài tập Hóa lớp 8 bài xích 27: Điều chế oxi - bội phản ứng phân hủy xuất xắc nhất, ngắn gọn bám đít nội dung sách vở bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 27

A - học tập theo SGK

1. Kim chỉ nan

I. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

1. Thí nghiệm

a) Thí nghiệm đun cho nóng KMnO4:

Hiện tượng: KMnO4 phân hủy xuất hiện luồng khí có tác dụng cháy tàn đóm đỏ

Giải thích: vị KMnO4 phân hủy hiện ra khí oxi, oxi làm cho tàn đóm cháy

b) Thí nghiệm nấu nóng KClO3

Hiện tượng: đung nóng KClO3 thấy khí oxi thoát ra

Khi thêm bột MnO2: phản nghịch ứng xẩy ra nhanh rộng

Hai phương pháp thu khí oxi:

+) Đẩy không khí

+) Đẩy nước

2. Kết luận

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách: đun nóng hầu hết hợp chất giàu oxi và kém bền cùng với nhiệt.

II. Phân phối khí oxi trong công nghiệp

Nguyên liệu: không khí hoặc nước

1. Sản xuất khí oxi từ ko khí

Hóa lỏng không khí ở ánh nắng mặt trời thấp với áp suất cao, sau đó cho không gian lỏng bay hơi. Ở -1960C chiếm được khí nitơ tiếp đến ở -1830C chiếm được oxi

2. Cấp dưỡng khí oxi trường đoản cú nước

Điện phân nước vào bình năng lượng điện phân đang thu được nhì khí riêng biệt

III. Phản ứng phân hủy

phản nghịch ứng hóa học Số hóa học phản ứng Số chất sản phẩm
2KClO3 →2KCl +3O2 ↑ 1 2
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 1 3
CaCO3 → CaO+ CO2↑ 1 3

2. Định nghĩa: phản ứng phân bỏ là phản ứng hóa học trong những số ấy một chất sinh ra nhị hay những chất mới

2. Bài tập

1. Trang 99 Vở bài bác tập chất hóa học 8 : Những hóa học nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi vào phòng thí điểm :

a) Fe3O4 ;

b) KClO3 ;

c) KMnO4 ;

d) CaCO3 ;

e) ko khí;

g) H2O.

Lời giải

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng nghiên cứu : b) KClO3 ; c) KMnO4 .

2. Trang 99 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Sự không giống nhau giữa bội nghịch ứng phân hủy và phản ứng hóa vừa lòng ? dẫn ra hai thí dụ nhằm minh họa.

Lời giải

Điều chế oxi Phòng phân tách Công nghiệp
Nguyên liệu KMnO4, KClO3 Khồn khí, nước
Sản lượng Đủ để triển khai thí nghiệm Sản lượng lớn
Giá thành Cao Thấp

3. Trang 99 Vở bài bác tập hóa học 8 : Sự khác nhau giữa làm phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hòa hợp ? nêu ra hai thí dụ nhằm minh họa.

Lời giải

làm phản ứng hóa đúng theo Phản ứng phân hủy
Chất tham gia Hai hay các chất Một chất
Chất chế tác thành Một chất Hai hay các chất
Ví dụ S + O2 →SO2 CaCO3 → CaO+ CO2↑

4. Trang 99 Vở bài tập hóa học 8 Tính số gam Kali clorat quan trọng để pha chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Lời giải

a) Phương trình phản nghịch ứng: 2KClO3 →2KCl +3O2 ↑

Số mol khí oxi buộc phải điều chế: nO2 = 48/32 = 1,5 mol

Theo phương trình phản bội ứng, cứ 3 mol O2 cần 2 mol KClO3

Số mol KClO3: nKClO3 = 2/3.1,5 = 1 mol; Số gam KClO3: mKClO3 = 1.122,5=122,5g

b) Số mol khí oxi yêu cầu điều chế: nO2 = (44,8)/(22,4)= 2 mol

Theo phương trình bội nghịch ứng, cứ 3 mol O2 phải 2 mol KClO3

Số mol KClO3: nKClO3 = 2/3.2 = 1,333 mol;

Số gam KClO3: mKClO3 = 1,333.122,5=162,3g

5. Trang 100 Vở bài bác tập hóa học 8 : Nung đá vôi CaCO3 được vôi sinh sống CaO và khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp 2 Amino Axit (Trong Phân Tử Chỉ Chứa 1 Nhóm Amino

b) bội phản ứng nung vôi thuộc các loại phản ứng chất hóa học nào ? bởi sao ?

Lời giải

a) Phương trình hóa học: CaCO3 → CaO+ CO2↑

b) phản nghịch ứng nung vôi thuộc phản ứng phân hủy. Bởi dưới tác động ảnh hưởng của nhiệt độ, từ một chất (đá vôi) bị phân diệt thành hai hóa học (vôi sống và khí cacbonic).

6. Trang 100 Vở bài tập chất hóa học 8 : Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta pha chế oxit fe từ Fe3O4 bằng phương pháp dùng O2 oxi hóa sắt ở ánh nắng mặt trời cao.

a) Tính số gam sắt với oxi cần dùng làm điều chế được 2,32g oxit fe từ ?

b) Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để sở hữu được lượng oxi sử dụng cho phản nghịch ứng trên, biết rằng khi nung rét 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Lời giải

Phương trình hóa học: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

a) Số mol Fe3O4: nFe3O4 = (2,32)/((56.3+16.4))= 0,01 mol

Theo phương trình hóa học: Để pha chế 1mol Fe3O4 phải 3 mol Fe với 2 mol O2

Số mol sắt: nFe = 0,03 mol; Số gam sắt: mFe = 0,03.56 = 1,68 g

Số mol oxi: nO2 = 0,02 mol; Số gam oxi: mO2 = 32.0,02 = 0,64 g

b) 1 mol O2 cần 2 mol KMnO4

0,02 mol O2 phải x mol KMnO4

→ x = 0,04 mol

Số gam KMnO4 nên dùng là: 0,04.158 = 6,32g

B - Giải bài bác tập

27.2. Trang 100 Vở bài xích tập hóa học 8 : Trong bài thực hành thực tế thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy ko khí, có 4 học viên A, B, C, D đang lắp ráp biện pháp thí nghiệm như bên dưới đây. Hãy cho thấy học sinh nào đã lắp ráp đúng. đính ráp không đúng. Giải thích. Xác minh công thức các chất 1, 2, 3 gồm trong hình vẽ của các thí nghiệm.

*
*

Lời giải

Chất 1 rất có thể là : KMnO4, KClO3, KNO3 …, chất 2 : khí oxi; chất 3 : nước.

Học sinh A đính thêm ráp đúng ; học viên B thêm ráp ko đúng do ống dẫn khí không bước vào ống nghiệm đựng nước cho nên vì thế oxi bị mất một phần.

Xem thêm: Access To This Page Has Been Denied, A Sin2X2Cos2X1Sinx

Học sinh C đã lắp ráp đúng ; học viên D sẽ lắp ráp ko đúng vày ống dẫn khí oxi không bước vào ống nghiệm, dẫn tới việc mất đuối khí oxi.

27.3. Trang 101 Vở bài xích tập hóa học 8 : Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương thức điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi cùng hiđro. Phương trình năng lượng điện phân nước được trình diễn như sau :

2H2O ⟶ 2H2 + O2

Điền mọi số liệu phù hợp vào phần đông chỗ trống vào bảng bên dưới đây:

H2O đã dùng H2 sản xuất thành O2 sinh sản thành
a) 2 mol ....mol ....mol
b) ....mol ........g 16g
c) ....mol 10g ....g
d) 45g .......g ....g
e) .......g 8,96lít ....lít
f) 66,6ml .......g ....lít

Lời giải

H2O đã sử dụng H2 chế tạo ra thành O2 tạo thành thành
a) 2 mol 2 mol 1 mol
b) 1 mol 2 g 16g
c) 5 mol 10 g 80 g
d) 45 g 5 g 40 g
e) 7,2 g 8,96 lít 4,48 lít
f) 66,6 ml 7,4 g 4,48 lít

27.9. Trang 101 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : người ta pha trộn vôi sống (CaO) bằng phương pháp nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sinh sống thu được từ 1 tấn đá vôi bao gồm chứa 10% tạp hóa học là