GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 BÀI 4

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Giải SGK chất hóa học 10 bài bác 4 (Kết nối tri thức): Ôn tập chương 1


3.652

Lời giải bài bác tập hóa học lớp 10 bài 4: Ôn tập chương 1 sách Kết nối tri thức ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Hóa học tập 10 bài xích 4 từ kia học giỏi môn Hóa 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 4

Giải bài tập hóa học lớp 10 bài 4: Ôn tập chương 1

Video giải chất hóa học 10 bài bác 4: Ôn tập chương 1 - kết nối tri thức

I. Hệ thống hóa kiến thức

II. Luyện tập

Câu 1 trang 27 hóa học 10: Số proton, neutron cùng electron của1939Klần lượt là

A. 19, 20, 39

B. 20, 19, 39

C. 19, 20, 19

D. 19, 19, 20

Phương pháp giải:

*

- Kí hiệu một nguyên tử cho biết:

+ Kí hiệu của yếu tắc đó

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron

+ Số neutron = số khối – số proton

Lời giải:

Nguyên tử1939Kcho biết:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 19

+ Số khối = 39 => Số neutron = 39 – 19 = 20

=> Số proton, neutron cùng electron của1939Klần lượt là 19, 20, 19

Câu 2 trang 27 hóa học 10: Nguyên tử của thành phần nào tiếp sau đây có 3 electron thuộc lớp bên ngoài cùng

A.1123Na

B.714N

C.1327Al

D.612C

Phương pháp giải:

Bước 1: Số hiệu nguyên tử = số electron của nguyên tử đó

Bước 2: Viết thiết bị tự các lớp cùng phân lớp electron theo chiều tăng vọt của năng lượng:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

Bước 3: Điền các electron vào các phân lớp theo nguyên lí vững vàng bền cho đến electron cuối cùng

Lời giải:

1123Nacó Z = 11 => bao gồm 11 electron: 1s22s22p63s1=> có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng (lớp 3)

714Ncó Z = 7 => gồm 7 electron: 1s22s22p3=> bao gồm 5 electron ở phần ngoài cùng (lớp 2)

1327Alcó Z = 13 => bao gồm 13 electron: 1s22s22p63s23p1=> gồm 3 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 3)

612Ccó Z = 6 => bao gồm 6 electron: 1s22s22p2=> tất cả 4 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 2)

=>1327Alcó 3 electron thuộc lớp ngoài cùng

Đáp án C

Câu 3 trang 27 chất hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố potassium bao gồm 19 electron. Ở tâm trạng cơ bản, potassium gồm số orbital đựng electron là

A. 8

B. 9

C. 11

D. 10

Phương pháp giải:

Bước 1: Viết thông số kỹ thuật electron của potassium tất cả 19 electron với thiết bị tự những lớp với phân lớp electron theo chiều tăng mạnh của năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

Bước 2: Viết thông số kỹ thuật orbital cất electron

=> Số orbital đựng electron

Lời giải:

Nguyên tử potassium tất cả 19 electron => thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p64s1

*

=> có 10 orbital cất electron

Đáp án D

Câu 4 trang 27 hóa học 10: Nguyên tử của thành phần sodium (natri) (Z = 11) có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p53s2

Phương pháp giải:

- Viết cấu hình electron của sodium gồm 11 electron với đồ vật tự các lớp với phân lớp electron theo chiều tăng nhiều của năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

- lưu ý: Điền đủ electron vào mức năng lượng thấp rồi mới đến tích điện cao (s gồm 2, p. Có 6, d bao gồm 10, f có 14)

Lời giải:

Nguyên tử sodium tất cả 11 electron => thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s1

Đáp án C

Câu 5 trang 27 chất hóa học 10: Tổng số phân tử proton, neutron và electron vào nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 18. X là

Phương pháp giải:

- trong nguyên tử

+ Hạt với điện là phân tử proton với electron

+ hạt không với điện là phân tử neutron

+ Số proton = Số electron

B1: xác minh số proton, neutron và electron vào nguyên tử X

B2: phụ thuộc số proton trong nguyên tử X => X là yếu tắc nào

Lời giải:

- điện thoại tư vấn số hạt proton, electron với neutron vào nguyên tử X theo thứ tự là p, e, n

- Nguyên tử X tất cả tổng số phân tử proton, neutron cùng electron là 58:

=> phường + e + n = 58 (1)

- Số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 18:

=> p. + e – n = 18 (2)

- Mà phường = e (3)

- tự (1), (2), (3) => p = e = 19 cùng n = 20

Vậy X là Kali

Câu 6 trang 27 chất hóa học 10: Nguyên tố chlorine tất cả Z = 17. Hãy cho thấy thêm số lớp electron, số electron thuộc phần bên ngoài cùng, số electron đơn lẻ của nguyên tử chlorine

Phương pháp giải:

- trong nguyên tử, những e được sắp xếp thành từng lớp, những lớp được sắp xếp từ ngay gần hạt nhân ra ngoài.Các e có năng lượng gần đều bằng nhau được thu xếp trên thuộc 1 lớp

- Electron đơn độc là electron đứng 1 mình trong orbital nguyên tử nhưng không hiện ra cặp electron

Lời giải:

- nguyên tố chlorine gồm Z = 17 => tất cả 17 electron

- thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p5

- Biểu diễn thông số kỹ thuật chlorine theo ô orbital:

*

- yếu tắc Chlorine có:

+ Số lớp electron: 3

+ Số electron thuộc phần bên ngoài cùng: 7

+ Số electron độc thân: 1

Câu 7 trang 27 chất hóa học 10: Nguyên tử khối vừa phải của vanadium (V) là 50.9975. Thành phần V tất cả 2 đồng vị trong số đó đồng vị5023V chỉ chiếm 0.25%. Tính số khối của đồng vị còn lại

Phương pháp giải:

- Nguyên tử khối vừa đủ của một nguyên tố chất hóa học ghi vào bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của những đồng vị vào tự nhiên.

- Nguyên tử khối trung bình:

M = aA+bB+cC+dD+… /100

Trong đó: A, B, C, D… là số khối của các đồng vị

a, b, c, d… là phần trăm của những đồng vị tương ứng

Lời giải:

Gọi số khối đồng vị còn sót lại là x. Ta có:

(50.0,25 + 99,75.x)/100 = 50.9975

=> x = 51

Vậy số khối đồng vị còn lại của vanadi là 51

Câu 8 trang 27 chất hóa học 10: Cấu hình electron của:


- Nguyên tử X: 1s22s22p63s23p64s1

- Nguyên tử Y: 1s22s22p63s23p4

a) mỗi nguyên tử X với Y chứa bao nhiêu electron?

b) Hãy cho thấy số hiệu nguyên tử của X và Y.

c) Lớp electron làm sao trong nguyên tử X và Y bao gồm mức năng lượng cao nhất?

d) từng nguyên tử X cùng Y bao gồm bao nhiêu lớp electron, từng nào phân lớp electron?

e) X và Y là thành phần kim loại, phi kim hay khí hiếm?


Phương pháp giải:

a) Số electron của nguyên tử bởi tổng số electron trên những phân lớp s, p, d, f tất cả trong cấu hình electron.

b) Số hiệu nguyên tử (Z) hay còn gọi là số proton => Số hiệu nguyên tử = số electron.

c) đầy đủ e ở lớp bên trong liên kết với hạt nhân gắn kết hơn phần lớn e ở lớp ngoài. Tích điện của e lớp bên trong thấp hơn năng lượng e sống lớp ngoài.

d)

- Lớp electron được đánh số từ một đến 7 hoặc kí hiệu tương xứng là K, L, M, N, O, P, Q.

- Phân lớp electron bao gồm 4 các loại kí hiệu là s, p, d, f.

e) yếu tố có:

+ 1,2,3 e phần ngoài cùng là kim loại (trừ H, He)

+ 5,6,7 e lớp ngoài cùng là phi kim.

Xem thêm: Soạn Bài Số Phận Con Người, Kiến Thức Bài Số Phận Con Người

+ 8e phần ngoài cùng là khí hi hữu (trừ He gồm 2e phần bên ngoài cùng nhưng vẫn là khí hiếm).

+ 4e ko kể cùng ở chu kì2,3 là phi kim, còn ở những chu kì khác kim loại.

Lời giải:

a)

- tổng số e trên những phân lớp của nguyên tử X là 19 => Nguyên tử X tất cả 19 e

- tổng số e trên những phân lớp của nguyên tử Y là 16 => Nguyên tử X bao gồm 16 e

b)

- Nguyên tử X tất cả 19 e => Nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử ZX= 19

- Nguyên tử Y có 16 e => Nguyên tử Y bao gồm số hiệu nguyên tử ZY= 16

c)

- trong nguyên tử X lớp electron ở tại mức năng lượng cao nhất là lớp N (n=4)

- vào nguyên tử Y lớp electron ở mức năng lượng cao nhất là lớp M (n=3)

d)

- Nguyên tử X có:

+ 4 lớp electron (n = 1, 2, 3, 4)

+ 6 phân lớp electron (gồm 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s)

- Nguyên tử Y có:

+ 3 lớp electron (n= 1, 2, 3)

+ 5 phân lớp electron (gồm 1s, 2s, 2p, 3s, 3p)

e)

- Nguyên tử X có một e phần ngoài cùng (4s1) => X là nguyên tố kim loại.

- Nguyên tử Y gồm 6 e phần ngoài cùng (3s23p4) => Y là yếu tố phi kim.

Câu 9 trang 27 hóa học 10: Nguyên tố X được sử dụng để sản xuất hợp kim nhẹ, bền, dùng trong vô số nhiều lĩnh vực: mặt hàng không, ô tô, xây dựng, sản phẩm tiêu dùng,… thành phần Y sống dạng YO43-, nhập vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Những tế bào sống sử dụng YO43-để tải năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron hoàn thành ở phân lớp 3p1. Nguyên tử yếu tố Y có cấu hình electron chấm dứt ở phân lớp 3p3.Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của X cùng Y. Tính số electron trong các nguyên tử X cùng Y. Yếu tố X cùng Y bao gồm tính kim loại hay phi kim?

Phương pháp giải:

Ta có cấu hình electron dứt => cấu hình electron nguyên tử => số electron vào nguyên tử.

Dựa vào cấu hình electron => số e phần ngoài cùng => tính kim loại/phi kim.

Lời giải:

- Nguyên tử nguyên tố X gồm e sau cuối điền vào phân lớp 3p1→ X có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p1→ X có 13 e và X là nguyên tố kim loại (vì gồm 3 e lớp ngoài cùng 3s23p1)

- Nguyên tử yếu tắc Y bao gồm e cuối cùng điền vào phân lớp 3p3→ Y có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p3→ Y có 15 e và Y là nguyên tố phi kim (vì bao gồm 5 e phần ngoài cùng 3s23p3).

Câu 10 trang 27 chất hóa học 10: Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong những số ấy số hạt không có điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Khẳng định điện tích hạt nhận, số proton, số electron, số neutron cùng số khối của X?

Phương pháp giải:

Trong nguyên tử : proton cùng electron sở hữu điện, neutron không có điện.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Về Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu

Tổng số hạt = số proton + số electron + số neutron = 2Z + N (do số proton = số electron)

Số khối A = số proton + số neutron = Z + N

Lời giải:

Ta tất cả Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số hạt cơ bản là 49:

=> 2Z + N = 49 (1)

Lại có, số phân tử không với điện bởi 53,125% số hạt sở hữu điện:

=>N = 2Z x 53,125% = 1716Z

17Z – 16N = 0 (2)

Từ (1) & (2) ta có: 2Z + N = 49

17Z – 16N = 0

=> Z=16 N =17

Vậy nguyên tử nguyên tố X có: điện tích hạt nhân là 16+, 16 proton, 16 electron, 17 neutron và gồm số khốilà 33.