GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 BÀI 23

     
- Chọn bài -Bài 21: bao quát về nhóm halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối cloruaBài 24: qua quýt về thích hợp chất bao gồm oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: rèn luyện : nhóm halogenBài 27: Bài thực hành thực tế số 2: đặc thù hóa học của khí clo và hợp hóa học của cloBài 28: Bài thực hành số 3: đặc điểm hóa học tập của brom cùng iot

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối clorua giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 106 SGK Hóa 10): mang đến 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tính năng với dung dịch HCl dư thấy gồm 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong hỗn hợp là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 23

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

Lời giải:

C đúng

nH2 =

*
= 0,5 mol.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y.

nH2 = x + y = 0,5 mol.

mhh = 24x + 56y = 20g.

Giải hệ phương trình ta bao gồm x = y =0,25 mol.

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối bột clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 2 (trang 106 SGK Hóa 10): Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Lời giải:

Hiđro clorua là hóa học khí không màu, mùi xốc, nặng rộng không khí, khí hiđro clorua tan các trong nước chế tạo thành dung dịch axit, ở 20oC một thể tích nước hài hòa 500 thể tích hiđro clorua.

Bài 3 (trang 106 SGK Hóa 10): Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản bội ứng nhằm điều chế hidro clorua.

Xem thêm: Top 14 Cách Sửa Lỗi Không Tắt Được Chế Độ Máy Bay Trên Windows 10

Lời giải:

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha chế hidro clorua

2NaCltinh thể + H2SO4 đđ –to→ Na2SO4 + 2HCl


2KCl + 2H2O –đpdd bao gồm m.ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 –as→ 2HCl.

Bài 4 (trang 106 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra số đông phản ứng chất hóa học của axit clohiđric để làm thí dụ.

a) Đó là đa số phản ứng lão hóa – khử.

b) Đó chưa hẳn là bội phản ứng lão hóa – khử.

Lời giải:

a) rất nhiều ví dụ phương trình bội nghịch ứng hóa học của axit clohidric là phản nghịch ứng lão hóa – khử:

Với phương châm là chất khử:

*

Với vai trò là chất oxi hóa :

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) hầu như ví dụ phương trình phản nghịch ứng chất hóa học của axit clohidric là chưa phải là phản bội ứng oxi hóa – khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Bài 5 (trang 106 SGK Hóa 10): thực chất của những phản ứng pha trộn hiđro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp không giống nhau như gắng nào? Các phương pháp trên đã phụ thuộc những tính chất hóa học tập nào của những chất tham gia phản ứng?

Lời giải:

Bản hóa học của cách thức sunfat là cần sử dụng phản ứng trao đổi.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Bản chất của cách thức tổng hòa hợp là dùng phương thức hóa hợp (phản ứng lão hóa – khử).

H2 + Cl2 → 2HCl.

Bài 6 (trang 106 SGK Hóa 10): Sục khí Cl2 trải qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 bay ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng sẽ xảy ra.

Lời giải:

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 (trang 106 SGK Hóa 10): Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohiđric trong số trường đúng theo sau:

a) rất cần được dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

Xem thêm: Những Người Dễ Thoát Khỏi Những Suy Nghĩ Tiêu Cực ? Đề Thi Thử Thptqg Ngữ Văn Chuyên Hưng Yên

b) Khi mang đến 50g hỗn hợp HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì thu được 2,24 lít khí sinh sống đktc.

Lời giải:

a)

*

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Theo pt nHCl = nAgCl = 0,1 mol


*

b)

*

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

Theo pt: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

*