DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION CA2+ NA+ HCO3- CL-

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a mol/l nhận được 200 ml dung dịch gồm pH = 12. Cực hiếm của a là


A.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- cl-

0,03.


B. 0,30.


C. 0,15.


D. 0,12.


Câu 2:


Cho 10 ml hỗn hợp HCl có pH = 3. đề xuất thêm vào dung dịch này từng nào ml nước nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 4.


A. 1ml.


B. 90ml.


C. 10ml.


D. 100ml.


Câu 3:


Trộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X. PH dung dịch X là?


A. 10


B. 2


C. 7


D. 1


Câu 4:


Cho hỗn hợp X cất 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang lại dung dịch X tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được 86,1 gam kết tủa

- Nếu cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì trọng lượng kết tủa chiếm được là :


A. 20,4 gam.


B.

Xem thêm: Giải Bài 1,2 Trang 132 Toán Lớp 5 Bài Cộng Số Đo Thời Gian Trang 132

25,3 gam.


C. 26,4 gam.


D. 21,05 gam.


Câu 5:


Trộn 3 hỗn hợp HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; với H3PO4 0,1M với đầy đủ thể tích đều bằng nhau thu được dung dịch X. Để th-nc 300 ml dung dịch X bắt buộc vừa đầy đủ V ml hỗn hợp Y tất cả NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Cực hiếm của V là


A. 1000.


B. 500.


C. 200.


D. 250.


Câu 6:


Trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 xM với 100 ml hỗn hợp NaOH tất cả pH =12 thu được hỗn hợp Z bao gồm pH = 2. Quý hiếm x là


A. 0,015 M


B. 0,03M.


C. 0,02 M.


D. 0,04 M.


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại cameraquansat24h.vn


*

links
thông tin cameraquansat24h.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


cameraquansat24h.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


cameraquansat24h.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Lý Thuyết Sử 10: Bài 17 - Giải Sgk Lịch Sử 10 Bài 17 (Chân Trời Sáng Tạo)


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


cameraquansat24h.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
cameraquansat24h.vn