Đưa Nhau Ta Thì Về Thăm Lại Miền Quê

     
Theo em anh thì về Theo em anh thì trở về viếng thăm miền quê Nơi tất cả một triền đê gồm hàng tre ru lúc chiều về Ơi quê ta bánh ta bánh đúc khu vực thỏa thơm đồng xanh trái ngọt khu vực tuổi thơ ta trài qua đẹp như niềm mơ ước Ơi quê ta dầu sương dãi nắng Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên Kìa dáng vẻ ai như dáng bà bầu dáng chị tôi Đưa nhau ta thì về Đưa nhau ta thì về nơi bà bầu đưa nôi chỗ sáo diều đùa vơi Với loại sông mặt lở bên bồi từng nào năm theo dòng đời đua chen cảm giác chốn phồn hoa cát lớp bụi Đôi lúc cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ Nước qua cầu thời gian trôi mau Nơi bền lâu là chỗ lắng sâu Thiếu quê nhà ta như về ta về đâu ? Ơi quê nhà ta bánh nhiều đúc Một chiều bưng dĩa cơm quê bâng khuâng ta hát giọng quê dãi dầm ...


Bạn đang xem: đưa nhau ta thì về thăm lại miền quê


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bài Tuyên Truyền Về An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Bài Tuyên Truyền Về An Toàn Giao Thông (4 Mẫu)

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Số Chính Phương Là Gì ? 9 Có Phải Là Số Chính Phương? Một Số Ví Dụ Số Chính Phương Dễ Hiểu

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.