Điện Tích Định Luật Cu Lông

     

 
*

Cọ xát một thước nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa hoàn toàn có thể hút được các vật nhẹ như giấy

- lây nhiễm điện vị tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không lây lan điện va vào quả ước đã nhiễm năng lượng điện thì thanh sắt kẽm kim loại nhiễm điện cùng dấu với năng lượng điện của quả ước - Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại vẫn nhiễm điện.

Bạn đang xem: điện tích định luật cu lông

- lây truyền điện vị hưởng ứng


 
*

Đưa thanh sắt kẽm kim loại không lây lan điện mang lại gần quả ước đã lây truyền điện nhưng không chạm vào trái cầu, thì hai đầu thanh sắt kẽm kim loại được lây truyền điện. Đầu gần quả cầu hơn nhiễm năng lượng điện trái vết với điện tích quả cầu, đầu xa rộng nhiễm điện cùng dấu.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả cầu thì thanh sắt kẽm kim loại trở về trạng thái ko nhiễm điện như cơ hội đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- thứ bị lây truyền điện còn gọi là vật có điện, đồ gia dụng tích điện hay vật cất điện tích.

- Điện tích điểm là 1 vật tích điện có form size rất bé dại so với khoảng cách tới điểm cơ mà ta xét. Điện tích điểm là năng lượng điện tích được xem như triệu tập tại một điểm.

3. Cửa hàng điện. Hai các loại điện tích

- những điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau xuất xắc hút nhau giữa những điện tích kia là can dự điện.

*

- bao gồm hai các loại điện tích là điện tích dương (+) và điện tích âm (-).

+ các điện tích cùng một số loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ những điện tích khác các loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhì lực chức năng vào hai năng lượng điện là nhì lực trực đối, thuộc phương, ngược chiều, độ lớn cân nhau và đặt vào hai điện tích.

Xem thêm: Phân Tích Vai Trò Của Nguyễn Ái Quốc Trong Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

II. Định dụng cụ Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định cơ chế Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác bỏ học fan Pháp, lần trước tiên lập được định lao lý về sự dựa vào của lực liên tưởng giữa các điện tích lũy (gọi tắt là lực năng lượng điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút hay đẩy thân hai điện tích điểm bao gồm phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ bự của hai điện tích cùng tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfracleftr^2)

Lực cửa hàng có:

+ Phương: là đường thẳng nối giữa 2 điện tích điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận cùng với tích độ mập q1, q2

 Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng tầm cách

 (F_12 = F_21 = F = kfracr^2)

vào đó:

(q_1, m q_2) được hotline là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là một môi trường cách điện.

- khi đặt các điện tích trữ trong một năng lượng điện môi (chẳng hạn trong một hóa học dầu giải pháp điện) đồng tính chiếm phần đầy không khí xung quanh các điện tích, thì lực xúc tiến sẽ yếu ớt đi ε lần so với khi đặt chúng trong chân không. ε được điện thoại tư vấn là hằng số năng lượng điện môi của môi trường (ε ≥ 1). Đối với chân ko thì ε = 1 còn đối với các môi trường xung quanh khác ε >1.

Xem thêm: Download Nhạc Mới Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi Mp3 Trực Tuyến, Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi

- Hằng số điện môi là 1 trong những đặc trưng đặc trưng cho đặc thù điện của một chất cách điện. Nó cho thấy thêm khi để điện tích trong chất đó thì lực cửa hàng giữa những điện tích sẽ bé dại đi từng nào lần đối với khi đặt chúng trong chân không.

 (F = kfracleftvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý chồng chất lực điện 

Giả sử gồm n điện tích điểm q1, q2,…, qn tính năng lên điện tích điểm q hồ hết lực tác động tĩnh năng lượng điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng hợp do những điện tích trữ trên chức năng lên năng lượng điện q tuân thủ theo đúng nguyên lý ông chồng chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )