Toán Học Lớp 7

     

Bộ đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học tập 2020 - 2021 được soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài bác tập cùng đáp án cụ thể được desgin theo trung tâm chương trình học thcs giúp học viên ôn tập, củng cầm cố kiến thức, giúp xác định khả năng tứ duy logic, tài năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp chúng ta tự tin làm cho bài trong những kì thi và kiểm tra định kì. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học viên ôn tập thật tốt!

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

Bạn đang xem: Toán học lớp 7

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục đích yêu đương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: cho đa thức

*
, hiệu quả rút gọn gàng của p là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Bậc của 1-1 thức:

*

A. 2B. 3C. 5D. 6

Câu 3: cha độ dài nào dưới đây là độ dài bố cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cmB. 2cm, 3cm, 4cm
C. 2cm, 3cm, 5cmD. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đơn thức

*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: đến tam giác ABC bao gồm

*
thì quan hệ tình dục giữa những cạnh vào tam giác ABC là:

A. AC AB > BC
C. AC

Câu 6: x = 2 là nghiệm của nhiều thức nào sau đây?

A. X3 - 8B. X - 1C. 4 - xD. X2 - 1

Câu 7: mang lại tam giác ABC tất cả AM là đường trung tuyến, G là giữa trung tâm tam giác. Chọn khẳng định đúng?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: giá trị của biểu thức

*
tại x = 2 là:

A. A = 2B. A = 1C. A = -2D. A = -1

II. Tự luận (8 điểm)


Câu 1: (1,5 điểm) thời gian làm bài bác kiểm tra môn Toán của một lớp học được những thống kê trong bảng số liệu bên dưới đây?

5

4

7

7

6

8

10

8

9

6

5

4

8

6

7

9

6

6

9

7

8

7

8

7

7

6

8

8

7

9

a. Tín hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số và tìm kiểu mẫu của lốt hiệu.

c. Tính thời hạn làm bài trung bình của lớp.

Câu 2: (1,5 điểm) Cho solo thức:

*

a. Thu gọn đối kháng thức A

b. Khẳng định hệ số cùng bậc của đơn thức A.

c. Khẳng định giá trị của A trên x = -1, y = 2, z = -3

Câu 3: (2 điểm) cho những đa thức:

*

*

a. Thu gọn đa thức phường và Q

b. Tính p – Q; p + Q.

Câu 4: (2,5 điểm) đến tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm.

a. Tính độ lâu năm cạnh BC.

b. Bên trên BC mang điểm M làm sao cho BM = AB, tia phân giác của góc B giảm AC trên điểm N. Minh chứng BN là đường trung trực của AM.

c. Trên cạnh BC đem điểm D làm thế nào để cho DB = DC. Chứng tỏ MD vuông góc cùng với BC.

Câu 5: (0,5 điểm) đến biểu thức:

*
. Tra cứu x nguyên nhằm M có mức giá trị nhỏ tuổi nhất.

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 - Đề 1

I. Phần Trắc nghiệm

1.C

2.D

3.D

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B


II. Phần tự luận

Câu 1:

a. Dấu hiệu: thời gian làm bài bác kiểm tra môn Toán của một tấm học.

b. Bảng tần số

Thời gian

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

2

6

8

7

4

1

N = 30

Mốt của vệt hiệu: 7

c. Thời gian làm bài xích trung bình: 7,07 phút

Câu 2:

a)

*

b) hệ số

*
, bậc của đối chọi thức 13.

Xem thêm: Hoàn Thành Câu Thứ 2 Để Nó Có Ý Nghĩa Tương Đương Dùm Mình Nha Cau 1: She Said ""Can You Speak Chinese,Hoa"" Cau 2:She Asked

c) A = 4860

Câu 3:

a)

*

*

b)

*

*

Câu 4:

a) BC = 10cm

b) M là trung điểm của AC mà lại ABC vuông suy ra AM = MC = MB

Suy ra tam giác ABM đều, theo đặc thù BN là đường trung trực của AM.

c) Tam giác BMC cân nặng tại M, DB = DC suy ra MD là đường cao vuông góc với BC.

Câu 5:

*

Điều kiện x ≠ 2

M đạt giá chỉ trị bé dại nhất =>

*
đạt giá bán trị nhỏ nhất => x - 2 đạt giá chỉ trị lớn số 1 và x – 2 x lớn số 1 và x x = 1

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là

*
lúc x = 1

Vậy lúc x = 1 thì biểu thức M đạt giá trị nhỏ tuổi nhất là -4.

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút


Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục đích mục đích mến mại.

Câu 1: (2 điểm) Điểm bình chọn môn tiếng Anh của học viên lớp 7A được đến trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

*

3

7

6

*

4

8

N = 40

a. Dấu hiệu cần khám phá ở đây là gì?

b. Biết tần số điểm 4 và điểm 8 bằng nhau. Dứt bảng số liệu?

c. Tính số trung bình cùng của vết hiệu? kiếm tìm Mốt của lốt hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức: A = -2xy2 . (-3x2y3)2

a. Thu gọn đối chọi thức A

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

c. Xác minh giá trị của A tại x = -1, y = 2

Câu 3: (2,5 điểm) cho những đa thức:

P(x) = - x + 3x2 - 5x4 + 12

Q(x) = -2x2 + 4x4 + 5x - 16

a. Hãy chuẩn bị xếp những hạng tử của nhiều thức theo lũy thừa bớt dần.

b. Tính P(x) + Q(x)

c. Tìm đa thức T(x) sao để cho P(x) – T(x) = 2.Q(x)

Câu 4: (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC vuông trên A, tất cả BD là phân giác của

*
. Bên trên cạnh BC đem điểm M làm thế nào cho BA = BM.

a. Tính độ lâu năm đoạn BC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm.

b. Chứng tỏ ∆ABD = ∆ DMB. Từ kia suy ra MD ⊥ BC

c. Đường thẳng MD cắt AB trên F. Call H là trung điểm của FC. Chứng tỏ rằng tía điểm D, B, H trực tiếp hàng.

d. Mang sử

*
. Chứng tỏ rằng D là giữa trung tâm tam giác BFC

Câu 5: (0,5 điểm) cho các biểu thức:

*

Tính giá trị (A - B)1002

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Câu 1:

a) vệt hiệu: Điểm kiểm soát môn giờ Anh của học sinh lớp 7A.

Xem thêm: Mệnh Đề Quan Hệ (With Key)7, Bài Tập Đại Từ Quan Hệ (With Key)7

b)

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

5

3

7

6

5

4

8

N = 40

c) Điểm trung bình: 7,025

Mốt của dấu hiệu: 10

Câu 2:

a) A = -2xy2 . (-3x2y3)2 = -18x5y8

b) hệ số -18, bậc của đối kháng thức 13

c) A = 4608

Câu 3:

a) P(x) = - 5x4 + 3x2 - x + 12

Q(x) = 4x4 - 2x2 + 5x - 16

b) P(x) + Q(x) = -x4 + x3 + 4x - 4

c) T(x) = -13x4 + 7x2 - 11x + 44

Câu 4:

a) Xét tam giác ABC vuông trên A, áp dụng định lí Pi – ta – go cho tam giác vuông ta có:

BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

=> BC = 10cm

b) Xét hai tam giác ABD cùng tam giác BDM có:

BD là cạnh chung

AB = BM (giả thiết)

*
(Vì BD là tia phân giác góc B)

=> ∆ABD = ∆DMB (c – g – c)

=>

*
(Hai góc tương ứng)

=> MD ⊥ BC (điều bắt buộc chứng minh)

Câu 5:

*


*

*

*

*
*

=> (A - B)1002 = 0

(Còn tiếp)

Mời chúng ta đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Mời chúng ta tải tư liệu miễn phí xem thêm hướng dẫn giải chi tiết!

Trên đây là Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 được cameraquansat24h.vn trình làng tới quý thầy cô và các bạn đọc. Hy vọng tài liệu này giúp các em học viên lớp 7 tự ôn luyện với vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài xích tập toán. Chúc các em học tốt.