Top 10 đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2021

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án năm 2022 sách mới (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực giáp đề thi chính thức bám quá sát nội dung lịch trình của ba bộ sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2021

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính (Hợp lí nếu tất cả thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Kiếm tìm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một trường THCS tổ chức cho học viên đi trải nghiệm thực tiễn ở xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức đo lường và thống kê và thấy rằng giả dụ xếp từng xe 36 học sinh, 40 học viên hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm hiểu được số học sinh tham gia trong khoảng 1000 mang lại 1100 học sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng lớn 15m. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng để làm trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Cùng B = 220. Cùng B = 220. Minh chứng rằng A với B là nhị số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước thông thường của 56 và 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào hình vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật nhỏ có kích thước như nhau.

Chiều dài của các 1 miếng đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh kia là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ dại màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích s đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A cùng B là nhị số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong mùa quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh ngơi nghỉ vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã cỗ vũ được khoảng tầm 500 mang đến 700 quyển sách. Hiểu được số sách đó khi xếp hầu hết thành 20, 25, 30 ông chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 đang quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn bao gồm dạng hình vuông với chiều dài cạnh bởi 10m. Bạn ta để một trong những phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần còn lại để trồng rau. Người ta có tác dụng hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để cửa đi ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng 2n + 1 cùng 3n + 1 là hai số nguyên tố với mọi người trong nhà ( cùng với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = trăng tròn – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Vì 70 ⋮ x đề nghị x là ước của 70;

Vì 84 ⋮ x đề nghị x là cầu của 84;

Vì 140 ⋮ x đề nghị x là cầu của 140;

Do đó, x là ước bình thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 phải x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) cha mũ tám

C) Tám nhân tía

D) ba nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm gồm sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình nào dưới đấy là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: khẳng định nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. đầy đủ số nào phân chia hết mang lại 5? vì chưng sao?

Câu 6 (2 điểm): Một dòng tàu ngầm sẽ ở độ cao -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính bộc lộ độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với phương diện nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm kiếm bội chung bé dại nhất của 18 và 27.

b) thực hiện phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) search x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 12m cùng chiều rộng lớn là 2m. Người ta lát gạch ốp lên lối đi, giá thành có mỗi m2 lát gạch là 100 000 đồng. Hỏi giá thành để có tác dụng lối đi là bao nhiêu.

Xem thêm: Nhân Viên Văn Phòng Lương Nhân Viên Văn Phòng Bao Nhiêu, Mức Lương Nhân Viên Văn Phòng

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng các ống hút nhiều năm 198mm, để tạo thành lên hình bên. Từng ống hút nước được giảm thành tía đoạn đều nhau để chế tạo ra lên cha cạnh của từng lục giác đa số như hình bên.

a) Tính số ống hút mà bạn Bình nên dùng để xong xuôi hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà các bạn Bình sẽ dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám mũ ba

B) ba mũ tám

C) Tám nhân tía

D) ba nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy vượt bậc 8 của 3 buộc phải ta hiểu là ba mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự kiện "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta đem năm công nguyên có tác dụng mốc 0 phải những năm ngoái công nguyên sẽ mang dấu âm. Lấy ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình nào dưới đấy là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vày nó là tam giác với có tía cạnh bởi nhau.

Câu 4: xác minh nào dưới đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi tất cả hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không cần vuông góc.

II. Từ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết mang đến 5 là 1930; 1945; 1975 vày những số gồm tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết đến 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu lộ độ cao new của tàu ngầm và nước biển cả là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu lặn với nước biển khơi là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tra cứu bội chung nhỏ nhất của 18 với 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để gia công lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì có tác dụng được cha cạnh của hình lục giác vì chưng vậy mỗi hình lục giác tạo thành ta bắt buộc 2 ống hút.

Số ống hút yêu cầu dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều lâu năm ống hút mà bạn Bình đã dùng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) tiến hành phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) kiếm tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học sinh khối 6 của môt trường thcs khi xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4, sản phẩm 5 mọi thiếu 1 bạn, cơ mà xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của trường đó. Biết số học tập sinh nhỏ dại hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các chữ số a, b làm sao cho

*
phân tách hết cho cả 5, 9 cùng không phân chia hết mang lại 2.

Bài 5. (2 điểm) bên trên tia Ox cho những điểm A, B sao để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB

b) đến điểm C nằm trong lòng A cùng B. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của đoạn trực tiếp AC, CB. Tính đọ lâu năm đoạn trực tiếp MN.

Đáp án và trả lời giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường sẽ là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập đúng theo A = 4; 13; 7; 25. Biện pháp viết nào dưới đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả so sánh ra quá số nguyên tố như thế nào sau đó là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập vừa lòng nào chỉ gồm những số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý giá của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho cha điểm D, H, G trực tiếp hàng. Nếu như DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H cùng G

B. G nằm giữa D cùng H

C. H nằm trong lòng D và G

D. Một tác dụng khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, lúc đó:

*

A. Hai tia Ax, By đối nhau

B. Nhị tia AB, tía đối nhau

C. Nhị tia Ay, AB đối nhau

D. Nhì tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện nay phép tính (Tính cấp tốc nếu tất cả thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có tầm khoảng 700 mang lại 800 học tập sinh. Tính số học viên của trường biết rằng khi xếp mặt hàng 40 học viên hay 45 học sinh đều vượt 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhị điểm M cùng N sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ nhiều năm MN.

b) điện thoại tư vấn I là trung điểm của MN. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp MI.

Xem thêm: Wolfgang Amadeus Mozart Was An Austrian Musician And, Media Storehouse

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay xác định điểm H sao cho AH = 3cm. Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng HM.