Đề thi học kì 1 lớp 8 môn văn có đáp án

     
Đề tiên phong hàng đầu - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề tiên phong hàng đầu - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật
Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 8 môn văn có đáp án

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 4 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 5 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 7 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 8 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số cửu - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số cửu - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 10 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 11 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 12 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật
Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Hình Trụ Tròn, Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ Như Thế Nào

Đề số 13 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 14 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 15 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 15 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 17 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Soạn Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 10, Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 6

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.