Đề thi hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án

     

Đề thi Hóa 8 học kì một năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 7 đề chất vấn cuối kì 1 có đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: đề thi hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án


TOP 7 Đề thi Hóa 8 học tập kì một năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn phương pháp đúng nhất.

Câu 1. hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Proton với electron

B. Proton với nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron với electron.

Câu 2. Dãy hóa học gồm các đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong số dãy hóa học sau dãy nào toàn là vừa lòng chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. bí quyết hoá học của hợp hóa học tạo bởi vì nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Phương pháp hoá học của hợp hóa học tạo vì chưng nguyên tố R cùng nguyên tố O là:


A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al bao gồm hóa trị (III) với O bao gồm hóa trị (II) nhôm oxit tất cả công thức hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. AlO3

D. Al2O

Câu 6. Trong bí quyết hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của diêm sinh lần lượt là:

A. I và II

B. II và IV

C. II cùng VI

D. IV và VI

Câu 7. quy trình nào sau đây là xảy hiện tượng hóa học:

A. Muối ăn uống hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn thanh lịch lỏng

Câu 8. hiện tượng lạ nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than nên đập vừa bé dại trước khi chuyển vào bếp lò.

C. động để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 9: hiện tượng lạ hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là:

A. Chỉ biến đổi về trạng thái.

B. Gồm sinh ra chất mới.

C. Chuyển đổi về hình dạng.

D. Khối lượng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp chất CaCO3 bao gồm số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. hóa học khí A tất cả dA/H2 = 14 cách làm hoá học của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: cân nặng của 1 mol CuO là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ thành phần % khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O vào CaCO3 theo thứ tự là:

A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định luật bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) xuất hiện 9g vôi sống với khí cacbonic

a. Viết phương pháp về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình


Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn cùng lập phương trình phản bội ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c. Tính trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho phản ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung phải đạt

Điểm

1

- tuyên bố đúng ngôn từ định biện pháp bảo toàn trọng lượng được

- Áp dụng:

a. MCaCO3 = mCaO + mCO2

b. MCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình phản nghịch ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. NH2 = nZn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 thoát ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Cân nặng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản bội ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25

Ma trận đề hi học kì 1 Hóa 8

Tên chủ đề

(nội dung, chương…)

Các nút độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết 1-1 chất, vừa lòng chất.

- Biết xác định công thức hóa học cùng hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự khác nhau giữa hiện tượng kỳ lạ hóa học tập và hiện tượng lạ vật lí

Phát biểu văn bản định phương pháp bảo toàn khối lượng. Viết phương pháp và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và đo lường và tính toán hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối chất khí, thể tích chất khí.

- Tính khối lượng, thể tích và tỷ lệ về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích và tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8


I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào hầu hết đáp án nhưng em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Phân tử nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết đó là chất tinh khiết?

A. Không màu, ko mùi.B. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Không tan vào nước.D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho những chất có công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức bao gồm cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, NaNO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) và PO4(III) vậy công thức hóa học tập đúng

A. CaPO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng lạ nào là hiện tượng lạ vật lí?

A. Đập đá vôi chuẩn bị vàolònung.B. Làm sữa chua.C. Muối dưa cải.D. Fe bị gỉ.

6. đến phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Trọng lượng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí sulfur đioxit SO2nặng hay nhẹ hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng hơn 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản nghịch ứng nào sau đây được cân đối chưa đúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g fe

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, lưu lại huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với ngôn từ ở cột B sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Hễ để vào lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 7 Bài 18 : Hai Loại Điện Tích, Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 18: Hai Loại Điện Tích

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): cho 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứngtrên.

b. Tính khối lượng Magie clorua MgCl2 sản xuất thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của giữ huỳnh gồm thành phần trăm của lưu huỳnh là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có khối lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học tập của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án vấn đáp đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH cân bằng đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2BaO.

b. 2KClO3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 fe + 4CO2.

d. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): nH2 = nMgCl2 = nMg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua MgCl2 chế tác thành mMgCl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: SxOy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học sinh giải bằng cách thức khác nếu đúng vẫn ăn điểm tối đa.

* phía dẫn học viên tự học tập ở nhà:

- Ôn tập lại kiến thức và kỹ năng bài đã học.

- sẵn sàng bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 1

Nội dung con kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng ở tầm mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận ra được một vài tính chất của chất. Khái niệm về chất nguyên hóa học và láo hợp.

- nhận thấy được cấu tạo của nguyên tử.

- rành mạch được 1-1 chất và hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được công thức hóa học tập của một thích hợp chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- nhận ra được sự biến đổi chất, sự biến đổi thuộc hiện tượng vật lí và hiện tượng lạ hóa học.

- nhận biết được chất tham gia và chất sản phẩm.

- Biết vận dụng được định phương pháp bảo toàn trọng lượng để tính cân nặng của các chất.

- biết cách lập PTHH.

- Nêu được chân thành và ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một bội phản ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và giám sát hoá học

- biết được cách so sánh tỉ khối của những chất với nhau, tỉ khối của một chất so với không khí.

- Tính được số mol của một chất.

- tra cứu thành phần tỷ lệ của nhân tố khí biết CTHH.

- có tác dụng được bài tập tính khối lượng, thể tích của một hóa học theo phương trình hóa học.

- Giải được bài bác tập xác định CTHH của hợp chất lúc biết thành phần % của các nguyên tố trong vừa lòng chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn giải đáp đúng với ghi vào bài làm

Câu 1. hiện tượng lạ hoá học khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.B. Biến hóa về hình dạng.C. Có sinh ra hóa học mới.D. Khối lượng thay đổi.

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết thành phầm tạo thành là P2O5

A. P. + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P. + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. vào nguyên tử những hạt sở hữu điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp hóa học CO là:

A. 28 đvCB. 18 đvCC. 44 đvCD. 56 đvC

Câu 5. trong hợp hóa học AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì phép tắc hóa trị là:

A. A.b = x.yB. A.y = b.xC. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g diêm sinh trong oxi sau phản nghịch ứng nhận được 5,6g lưu huỳnh trioxit. Cân nặng oxi tham gia là :

A. 2,4gB . 8,8gC. 24gD. Bên cạnh được

Câu 7. trong số chất sau hãy cho biết dãy làm sao chỉ bao gồm toàn đối chọi chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho biết thêm hiện tượng xẩy ra khi cho 1 ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước để yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím không thay đổi ở lòng ống nghiệmB. Tinh thể dung dịch tím tan dần trong nướcC. Tinh thể thuốc tím lan tỏa dần trong nướcD. Nước vào cốc bao gồm độ đậm nhạt không giống nhau (phần bên dưới đậm hơn)E. Cả C và D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) đến 5,4 gam nhôm tính năng vừa đủ với khí oxi nhận được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau: .

a) Tính cân nặng nhôm oxit (Al2O3) sinh sản thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) gia nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu tạo thành nguyên tử.

-Tính phân tử khối của thích hợp chất.

-Viết được luật lệ hóa trị.

- tách biệt được đơn chất, hòa hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng kỳ lạ hóa học và hiện tượng vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Xem thêm: Giải Bài 52 Trang 101 Sgk Toán 7 Tập 1 01, Bài 52 Trang 101 Sgk Toán 7 Tập 1

Chỉ ra tỉ trọng số nguyên tử, phân tử

Tính được khối lượng của một hóa học trong phản ứng lúc biết trọng lượng của các chất còn lại.