Đề Thi Hóa Học Kì 1 Lớp 9

     

Gửi các em học viên “Đừng bỏ qua mất Đề thi học kì 1 môn Hóa 9 gồm đáp án – Vĩnh Phúc cực hay dưới đây”. cameraquansat24h.vn mong muốn nó sẽ giúp đỡ các em học tập và làm cho bài xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: đề thi hóa học kì 1 lớp 9


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Dethikiemtra xin giới thiệu với các em Đề kiểm soát học kì 1 lớp 9 môn chất hóa học – chống GD&ĐT Tam Đảo – Vĩnh Phúc năm học tập 2017 – 2018 bao gồm đáp án chi tiết để tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đây của mình.

UBNN HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD& ĐT

—————

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: hóa học 9

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho những câu sau

Câu 1. hóa học nào sau đây công dụng với nước tạo ra dung dịch axit?

A. SO3. B. BaO. C. Na2O. D. Fe3O4.

Câu 2. Dãy các chất nào dưới đây đều là muối hạt trung hòa?

A. HCl, H2SO4. B. NaOH, KOH. C. NaCl, NaHCO3. D. NH4Cl, K2CO3.

Câu 3. Để nhận thấy hai dung dịch HCl cùng H2SO4 đựng trong hai lọ mất nhãn, có thể dùng

A. K2SO4 . B. Ba(OH)2. C. NaCl. D. NaNO3.

Câu 4. Cặp chất nào dưới đây tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl với AgNO3. B. NaOH cùng K2CO3.

C. Na2SO4 với BaCl2. D. Na2CO3 và H3PO4.

Câu 5.

Xem thêm: Đi Tìm Lời Giải Đáp “ Đô Thị Sinh Thái Là Gì ?” 4 Điều Cơ Bản Bạn Nên Biết Về Đô Thị Sinh Thái

kim loại vừa phản nghịch ứng được với dung dịch HCl, vừa phản nghịch ứng được với dung dịch NaOH là

A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Mg.

Câu 6. Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì

A. Al, Fe đều không phản bội ứng với HNO3 đặc nguội.


B. Al bao gồm phản ứng với dung dịch kiềm.

C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối bột sắt.

D. Chỉ có sắt bị nam châm từ hút.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 ( 2,5 điểm). hoàn thành chuỗi làm phản ứng hóa học sau?

Câu 2 (1,5 điểm). bao gồm 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học tập hãy phân biệt các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học (nếu có)..

Câu 3 (3,0 điểm). cho 30 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại sắt cùng đồng chức năng với dung dịch HCl dư. Sau thời điểm phản ứng ngừng thu được chất rắn A, hỗn hợp B với 6,72 lít khí H2 (ở đktc).

a) Viết phương trình làm phản ứng chất hóa học xảy ra.b) Tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.c) Cô cạn dung dịch B được m gam muối bột khan. Tìm quý hiếm của m.

Xem thêm: Hình Ảnh Cây Mai Tứ Quý : Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Nở Hoa Đẹp Vào Dịp Tết

Biết: sắt = 56; Al = 27; na = 23; Cu = 64, H = 1; Cl = 35,5.