Đề Thi Hóa 8 Hk2

     

Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kỳ hữu ích nhưng mà cameraquansat24h.vn muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 hk2

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 bao gồm 13 đề bao gồm đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen thuộc với kết cấu đề thi, ôn tập nhằm đạt được hiệu quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Trong khi các bạn tìm hiểu thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử dân tộc 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. nhân tố của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 với 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. mang lại dãy hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Rất nhiều chất làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. phản bội ứng chất hóa học nào sau đây không đề nghị là bội phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu không mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình đựng 10g oxi. Sau làm phản ứng hóa học nào còn dư, bởi vì sao?

A. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản nghịch ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vị 6,2g photpho phản nghịch ứng đầy đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vì 6,2g photpho phản nghịch ứng đầy đủ với 10g oxi.

D. Photpho vị ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài xích và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học nhận thấy các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính cân nặng NaOH gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong đó có kết hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn cục lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng xảy ra. Tính cân nặng muối thu được sau phản nghịch ứng.


B. Tính trọng lượng Cu nhận được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản nghịch ứng trọn vẹn với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn?

B. Tính mật độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, phường = 31)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong những chữ A hoặc B, C, D sinh hoạt cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ngơi nghỉ cột II để có nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch rất có thể hòa chảy thêm chất tan

B

Phản ứng gắng là bội nghịch ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch thiết yếu hòa tan thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong vừa lòng chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân diệt là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau phản nghịch ứng với Zn cùng HCl trong phòng thí nghiệm, chuyển que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không gian với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Nói Về Buổi Cắm Trại Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Nói Về Buổi Cắm Trại Bằng Tiếng Anh

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) đề xuất lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau đây không:

A. Dùng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ sử dụng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ cần sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. mang lại 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau phản nghịch ứng chấ làm sao còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tách khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ tung của KNO3 sống tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội nghịch ứng toàn vẹn với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa bay ra vào fe (III) oxit dư, nhận được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ xác suất của dung dịch axit H2SO4 vẫn dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim vận động hoá học siêu mạnh.

C. Oxi không có mùi với vị

B. Oxi chế tạo oxit bazơ với hầu hết kim loại

D. Oxi quan trọng cho sự sống


Câu 2. Oxit nào dưới đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. hàng oxit như thế nào có tất cả các oxit đều tính năng được với nước ở ánh sáng thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. đúng theo chất gồm công thức P2O5 có tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. có 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, hỗn hợp H2SO4, dung dịch NaOH, hỗn hợp NaCl. Bằng cách nào hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím

C. Sức nóng phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím với đun cạn

D. Hỗn hợp NaOH

Câu 6. Axit là phần lớn chất tạo nên quì tím gửi sang color nào trong những các màu mang lại dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. lúc tăng ánh sáng và sút áp suất thì độ tung của hóa học khí vào nước chuyển đổi như cầm nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm

D. Không nắm đổi

Câu 8. trong 225 g nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước và để được 300ml dung dịch. Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 nhận được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng làm sao dưới đó là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. trường đoản cú luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ vật dụng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất tất cả công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy call tên với phân loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) fan ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung nóng trên ngọn lửa đèn cồn, cho tới khi cục bộ lượng CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ thì ngừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho phản bội ứng bên trên ?

c. Để có lượng H2đó bắt buộc lấy bao nhiêu gam sắt cho tính năng vừa đủ với từng nào gam axít HCl.

Đề thi hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong những phản ứng chất hóa học sau, phương trình hóa học thuộc một số loại phản ứng cố gắng là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tung của chất khí trong nước sẽ tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và sút áp suất

B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất

C. Tăng ánh nắng mặt trời và bớt áp suất

D. Tăng ánh sáng và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O và KMnO4

C . H2SO4 với H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. các chất nào dưới đây tan được vào nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. kết hợp 5 g muối lấn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất trọn vẹn là bí quyết hóa học của các oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với toàn bộ các chất của tập thể nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) xong xuôi các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng trong những trường thích hợp sau:

a. Lúc quạt gió vào phòng bếp củi vừa mới tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến vẫn cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì cần V lít khí oxi đo nghỉ ngơi (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) tổng thể sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì nhận được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

Câu 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Vé Tàu Đi Đảo Hải Tặc 2020 ), Vé Tàu Hà Tiên

(1 điểm) mang đến 24 gam các thành phần hỗn hợp oxit CuO với Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với hidro có dư chiếm được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, mãng cầu = 23