Đề Thi Hóa 10 Học Kì 2

     

Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm gồm đáp án được cameraquansat24h.vn tổng vừa lòng và chia sẻ trong bài viết sau đây đang là tài liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa bổ ích cho những em học sinh ở dạng bài thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 có đáp án cụ thể sẽ giúp củng núm thêm kiến thức môn chất hóa học lớp 10 xuất sắc hơn giúp những em đạt hiệu quả tốt vào kì thi hết học kì 2. Sau đấy là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm gồm đáp án, câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 học kỳ 2 cameraquansat24h.vn xin chia sẻ đến bạn đọc.

Bạn đang xem: đề thi hóa 10 học kì 2


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). đa số chất nào tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. hóa học nào sau đây chỉ bao gồm tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. các thành phần hỗn hợp khí như thế nào sau đây có thể tồn tại thuộc nhau?

A. Khí H2S với khí CO2

B. Khí O2 với khí Cl2.

C. Khí O2 và khí H2.

D. Khí NH3 và khí HCl.

Câu 4. cho những phản ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các phản bội ứng tạo thành đơn hóa học là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam sắt trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. phần nhiều phản ứng làm sao sau đây chứng minh tính oxi hóa của ozon táo bạo hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn luôn thể hiện tại tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Hỗn hợp NaOH, Mg, dung dịch KMnO4.

C. Dung dịch KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. cho thấy thêm tổng hệ số cân bằng phương trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. chọn câu đúng:

A. Hoàn toàn có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- phần lớn cho kết tủa white color với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- số đông tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong các ion halogenua, chỉ tất cả ion Cl- new tạo kết tủa với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy trọn vẹn 18,4 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg vào khí Clo dư.Sau bội nghịch ứng nhận được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm khô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, mà lại không thể làm khô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Ko có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. mang đến bột fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho tới khi Fe không thể tan được nữa. Thành phầm thu được trong dung dịch sau phản nghịch ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 và Fe.

D. FeSO4 cùng Fe2(SO4)3.

Câu 13. mang đến 2,6 gam một kim loại M gồm hóa trị II tác dụng vừa đủ với 0,56 lít tất cả hổn hợp X có O2 với Cl2 ngơi nghỉ (đktc) sau phản bội ứng chiếm được 3,79 gam chất rắn là những oxit và muối. Tìm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của các chất khí sút xuống.

C. Chuyển động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của các chất khí không cầm cố đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaBr 1M và NaI 1,2M, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn đun nóng nhằm cô cạn dug dịch nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để khác nhau 2 khí O2 với O3, tín đồ ta hay được dùng hóa chất nào:

A. Nước.

B. Hỗn hợp KI và hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành lưu giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi ko khí khử thành lưu giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. nhiệt phân trọn vẹn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 làm việc đktc chiếm được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa trọn vẹn 24,9g hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi thu được 15,3g các thành phần hỗn hợp oxit. Mang lại lượng oxit này công dụng hết với hỗn hợp HCl thì cân nặng muối tạo ra là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. đến FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Những chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt ko kể không khí,sau một thời hạn sẽ đưa thành tất cả hổn hợp A có cân nặng 37,6 gam bao gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Cực hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan hết m gam Al bằng H2SO4 sệt nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là thành phầm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. đến phản ứng sau sống trang thái cân nặng bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Thay đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường hòa hợp nào dưới đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào dung dịch H2SO4.

B. Mang lại Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào dung dịch nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. hơi thủy ngân siêu độc, cho nên phải tịch thu thủy ngân rơi vãi bởi cách:

A. Nhỏ dại nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ tuổi nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột sulfur lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh rộng oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 vào mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà chảy 20,8 gam tất cả hổn hợp bột có FeS, FeS2, S bởi dung dịch HNO3 sệt nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc cùng dung dịch X. Cho dung dịch X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, lọc lấy tổng thể kết tủa nung trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa nào sau đấy là đúng?

A. Hóa học xúc tác là chất làm đổi khác tốc độ phản bội ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

B. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không trở nên tiêu hao trong phản bội ứng.

C. Chất xúc tác là hóa học làm tăng tốc độ phản ứng, dẫu vậy không bị biến đổi trong phản nghịch ứng.

D. Chất xúc tác là chất làm biến đổi tốc độ bội nghịch ứng, tuy nhiên bị tiêu hao hiếm hoi trong bội nghịch ứng.

Câu 30. cho 100ml dung dịch KOH 1M công dụng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau làm phản ứng thu được dung dịch Y tất cả chứa 6,9875 gam hóa học tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3d 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II có đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào tiếp sau đây là điểm lưu ý chung của các đơn hóa học halogen?

A. Ở điều kiện thường là hóa học khí

B. Tác dụng dũng mạnh với nước

C. Vừa gồm tính oxi hoá, vừa có tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không đề xuất của ozon?

A. chữa trị sâu răng

B. Tẩy trắng sạch bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: những số thoái hóa của sulfur là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: bội nghịch ứng làm sao sau đây là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Làm Gì Cũng Phải Rực Rỡ - Những Câu Nói Hay Về Loài Hoa Dại

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào sau đây không phản nghịch ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam lếu hợp tất cả Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, chiếm được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí phần nhiều đo ở đk tiêu chuẩn. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, fan ta thường pha trộn clo bởi cách

A. điện phân rét chảy NaCl.

B. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.


C. năng lượng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. mang đến F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: mang lại phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Khi tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ gửi dịch:

A. Theo hướng thuận

B. theo chiều nghịch

C. Không đưa dịch

D. Không xác định được

Câu 10: cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hiện ra (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan trọn vẹn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, fe trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam lếu hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch cất 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: mang đến 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 với O2 phản bội ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y bao gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. muối bột AgI ko tan trong nước, muối hạt AgF chảy trong nước.

B. Flo bao gồm tính oxi hóa to gan hơn clo.

C. Trong các hợp chất, quanh đó số oxi hoá -1, flo cùng clo còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. hỗn hợp HF kết hợp được SiO2.

Câu 15: thành phầm thu được khi điện phân hỗn hợp KCl (điện cực trơ, màng chống xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCl2 với NaCl bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y. Mang đến Y bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3 dư, thu được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong số phản ứng sau, phản nghịch ứng nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M phải dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho những phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ bộc lộ tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong phù hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng đột biến theo trang bị tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: đến phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Những hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo bội nghịch ứng bên trên là

A. HBr cùng HI.

B. HCl, HBr cùng HI.

C. HF và HCl.

D. HF, HCl, HBr cùng HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HCl quánh (dư), chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF táo tợn hơn tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc test nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng cách thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Mang lại 25,5 gam hỗn hợp X tất cả CuO với Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 vào X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Mang đến m gam một oxit sắt phản bội ứng trọn vẹn với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ đựng một muối hạt duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử độc nhất vô nhị của S+6). Quý giá của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan hỗn hợp X tất cả 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Cần sử dụng chất làm sao để minh bạch giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Bội phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl gồm tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file tải về nhằm xem vừa đủ nội dung thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II có đáp án.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mạch Điện Tử Đơn Giản Thực Hiện Theo Mấy Nguyên Tắc?

Mời các bạn bài viết liên quan các thông tin hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập - tài liệu của cameraquansat24h.vn.