Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, 5, 6

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (66.87 KB, 4 trang )


ENGLISH 7 (Unit 4-Unit 6)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others: (1mark):

1. A. Took b.

school c. Food

d. Choose

2. A. Please b.

pleasure c. Easy

d. Teacher

3. A. What b. Who

c. Whered. When

4. A. Hat b.

house c. Hour

d. Hang

II. Choose the best answer: (3marks)

1... Does Lan have science class?


a. When b. What time

c. How long2. History is... Interesting và important subject

a. A b. An

c. The3. Children should... Lớn bed early.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, 5, 6

a. Khổng lồ go b. Go

c. Going4. Lan... Reading books

a. Are b. Is

c. Am5... Don"t you come to lớn my house? OK. Let"s go

a. What b. How about

c. Why6. Blindman"s bluff is a...

a. Exercise b. Game

c. Example7... Are you doing?


9. Does phái nam play marbles... Recess?

a. On b. At

c. In10. Mai learns... Lớn use computer

a. How b. When

c. What11. I am... My Math homework

a. Do b. Doing

c. To lớn do12. Jane is... Beautiful than Hoa

a. More b. The most

c. Fewer

III. Put the verb in correct tense: (2marks)


1. He (travel) lớn work by car.

...2. The children (play) soccer at the moment.

...3. She (not do) her housework every afternoon.

...4. He (buy) a new hat tomorrow?

...

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B (2marks) A B

1- What time is it? a - I’d love to.

Xem thêm: Cách Làm Món Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Ngon Tại Nhà Chuẩn Vị Đà Nẵng

2- Would you like to play basketball? b - It ‘s one o’clock.

3- Let’s play some computer games. c -We sometimes play marbles.

4- What do you usually do? d - Good idea.

V. Read & answer the questions: (2 marks)

Hello, my name "s Lan. I"m a student in grade 7. I go to school 6 days a week. I often walk khổng lồ school. My classes start at6:45 và finish at 11: 15. At school I learn about many things. My favorite subject is English. But I don"t like Math becauseit"s difficult. At recess, I usually chat with my friends, sometimes I play skipping rope or eat some snacks. I lượt thích to go fishingwith my father after school.
(3)

...2. How does she often go khổng lồ school?

...3. Does Lan never eat at recess?

...4. What does Lan do after school?

...

********** The kết thúc **********

CORRECTION

(UNIT 4- UNIT 6)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others: (1marks): 1. A

2. B3. B4. C

II. Choose the best answer: (5marks)

1. A2. B3. B
4. B5. C6. B7. A8. C9. B10. A 11.b

12.a

III. Put the verb in correct tense: (2marks)


(4)

2. The children are playing soccer at the moment.3. She doesn"t vì chưng her housework every afternoon.

4. Will he buy a new hat tomorrow?

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B (2marks)

1 - b ; 2 - a ; 3 - d ; 4 - c

V. Read và answer the questions: (2 marks)

1. Lan is in grade 72. She walks khổng lồ school.

Xem thêm: Nên Xây Tủ Quần Áo Xây Bằng Gạch, Hướng Dẫn Xây Tủ Quần Áo Bằng Gạch

3. No, she doesn"t.4. Lan goes fishing with her father.


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan


*
25 đề thi học tập kì 1 môn tiếng anh lớp 12 có đáp án tư liệu ôn thi học tập kì 1 môn tiếng anh lớp 12 71 920 3
*
Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn giờ anh lớp 10 trường thpt Thuận Thành 1, tp bắc ninh năm học năm nhâm thìn - 2017 4 683 3
*
thiết lập Đề cương ôn thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Ôn tập giờ Anh lớp 7 học tập kì một năm 2020 - 2021 10 52 0
*
cài Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 - Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 năm 2020 - 2021 17 540 10
*
thiết lập Đề thi chọn học sinh tốt lớp 7 cấp huyện môn tiếng Anh năm học 2016-2017 gồm đáp án - Đề ôn thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 7 73 0
*
download Đề thi lựa chọn học sinh tốt lớp 7 cấp huyện môn tiếng Anh năm học 2017-2018 (Đề 717) - Đề ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 2 46 0
*
Tải cỗ đề ôn tập học tập kì 1 môn giờ Việt lớp 1 - Số 7 - Đề bình chọn học kì 1 giờ Việt lớp 1 6 10 0
*
mua Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh năm học tập 2018 - 2019 - Ôn thi hoc kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình bắt đầu 7 14 0
*
cài Đề thi lựa chọn học sinh giỏi lớp 7 cấp huyện môn tiếng Anh năm học tập 2017-2018 (Đề 701) - Đề ôn thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 7 3 61 1
*
Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 11 năm 2020 - 2021 trung học phổ thông Phú bài xích | tiếng Anh, Lớp 11 - Ôn Luyện 9 260 0
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.91 KB - 4 trang) - Tải bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Unit 4, 5, 6 - Ôn tập học kì 1 môn giờ Anh lớp 7
Tải bản đầy đủ ngay
×