ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

     
... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) cực hiếm sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ từ luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) đến 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định nào sau đó là sai ? A. Sin sinα = β . B. Sin cosα = β . C. Tg cotgα = β . D. Cos =sinα...

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 9 chương 1 có đáp án


*

... Tuần 33 huyết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về con kiến thức: - HS cầm vững các yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - tình dục giữa đường vuông góc – con đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng tốt sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i cơ mà em chọn. Câu Đúng không đúng 1) vào ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) các câu sau đúng tuyệt sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i nhưng mà em chọn. Câu không nên Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường trung học cơ sở Nam yên ổn MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i những đáp án đúng của những câu h i ... Góc nhọn trong tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này ý muốn leo lên ngọn tháp để bắt sống bé chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i mặt đất? ( giữ ... Sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Coi hình 1 và cho thấy thêm công thức như thế nào sau đó là sai? a. A 2 = b 2 + c 2 b. H 2 = b.c c. A.h = b.c d. B 2 = a.b’ 2). Coi hình 1, bí quyết ghi tỉ số lượng giác nào...
*

... Họ cùng tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào khu vực thiếu để sở hữu khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ từ bỏ luận : 1/ mang lại ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ con đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ đến ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... Mon năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B nhằm được cách làm đúng. A B Trả l i 1. Diện tích mặt hình cầu. A. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. B. ... Diện tích toàn phần hình nón. C. Rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh xung quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình mong f. Hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o quay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ và tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề chấp nhận Môn: Hình học lớp 6 Đề tiên phong hàng đầu Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Phần 3: Skills Unit 3: Becoming Independent Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Sách Mới Trang 34

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) chọn đáp án cân xứng r i ghi hiệu quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặc i m ... A. Yên ổn = IN. B. Yên ổn + IN = MN. C. Lặng = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Hai tia bình thường gốc, nằm cùng phía trên một đường thẳng là: A. Hai tia trùng nhau. B. Nhì tia đ i nhau. C. Nhì tia phân biệt. ... Các đặc i m sau ? A. Gi i hạn ở 1 đầu. B. Kéo d i m i về một phía. C. Gi i hạn ở nhì đầu. D. Kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong các cách viết sau bí quyết viết nào sử dụng sai những kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là hai tiếp tuyến của ... AC; E ∈ AB). A.Chứng minh ADHE, BCDE là những tứ giác n i tiếp. B.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là trung tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc acb bằng 60 ... đo hai cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) cho tam giác ABC n i tiếp (O), các đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả tháng ngày …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết ba = 3 cm; góc ngân hàng á châu ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ con đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính nửa đường kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ con đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Minh chứng rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết bố = 3 cm; góc ngân hàng á châu acb ... Ngo i con đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 centimet ? b) Vẽ con đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn kia ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...

Xem thêm: Các Tác Phẩm Văn Học Lãng Mạn Việt Nam Giai Đoạn 1930, Đôi Nét Về Chủ Nghĩa Văn Học Lãng Mạn Việt Nam


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, mang đến x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, giảm tia Bz t i C. A. Chứng minh OA // BC với AC // OBb. So sánh góc ngân hàng á châu acb và góc OAB, góc AOB với góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết mang thiết - kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) mang đến hình bên, xOz và zOy là nhì góc kề bù, tia Om cùng On thứu tự là phân giác của hao góc xOz và zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
trường đoản cú khóa: de kiem tra hinh hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 co dap anđề đánh giá hình học 9 chương 1kiểm tra hình học 9 chương 1đề khám nghiệm hình học tập 9 chương 3ma trận đề đánh giá hình học tập 9 chương 3đề bình chọn hình học tập 9 chương iiikiểm tra hình học tập 8 chương iđề chất vấn hình học 8 chương ima trận đề bình chọn hình học 9 chương 1đề kiểm tra hình học tập 9 chương 2đề soát sổ hình học tập 9 chương iiđề kiểm tra hình học tập 10 chương 1 cơ bảnkiem tra dẻo so 11 chuong 1 teo dap anbai tap hinh hoc 10 chuong 1 co dap anNghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP technology NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm tải có đặc điểm chiếm giành theo điều khoản Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo đảm an toàn mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu vãn tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngChuong 2 nhấn dạng rui roTăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại bank Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: hấp thụ ở cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới làm chủ tài thiết yếu trong vận động khoa học xã hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng chị em kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8