Để bóc lột nhân dân ta chính quyền đô hộ phương bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào

     

Để tách lột dân chúng ta, cơ quan ban ngành đô hộ phương Bắc vẫn thực hiện chế độ nhất cửa hàng nào?

A. Bóc tách lột, cống nạp nặng trĩu nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; thay độc quyền về muối và sắt

B. Đầu tư cải cách và phát triển nông nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp cùng thương nghiệp để tận thu mối cung cấp lợi

C. Đặt ra nhiều các loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân có tác dụng ra

D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ


*


- không xoá bỏ chế độ nô lệ.- người công nhân và dân chúng lao động vẫn bị bóc tách lột.- thực tế chỉ bảo vệ quyền lợi cho những người da trắng.Đó là tinh giảm của A. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775 của Mĩ B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mĩ C. Hiến pháp năm 1787 của Mĩ D. Hiến pháp năm 1776 của Mĩ

- không xoá bỏ chế độ nô lệ.

Bạn đang xem: để bóc lột nhân dân ta chính quyền đô hộ phương bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào

- công nhân và quần chúng. # lao rượu cồn vẫn bị bóc tách lột.

- thực ra chỉ đảm bảo an toàn quyền lợi cho người da trắng.

Đó là tinh giảm của

A. nghị quyết Đại hội châu lục lần thứ hai năm 1775 của Mĩ

B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mĩ

C. Hiến pháp năm 1787 của Mĩ

D.

Xem thêm: Lông Cừu Dùng Để Làm Gì - Bí Mật Của Những Sợi Len Lông Cừu

Hiến pháp năm 1776 của Mĩ


. Đâu không đề xuất là nguyên nhân dẫn cho sự cải cách và phát triển của nông nghiệp vn trong những thế kỉ X – XV?

A. Đất nước ổn định, độc lập, thống nhất.

B. Công ty nước chú trọng cách tân và phát triển nông nghiệp.

C. Nhân dân ra sức sản xuất cải cách và phát triển nông nghiệp.

D. Quần chúng được bên nước thu mua thành phầm đầu ra .


Câu 10: Trong làng hội vn dưới thời Bắc thuộc mâu thuẫn xã hội làm sao là cơ bạn dạng nhất?A. Giữa thống trị nông dân với địa chủ phong kiến.B. Giữa dân chúng ta với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.C. Vào giữa quý tộc với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.D. Thân nông dân với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.Câu 11: Những chính sách cai trị của những triều đại phong con kiến phương Bắc so với nướcta từ thời điểm năm 179 TCN đến cố kỉ X nhằm thực hiện thủ đoạn gì?A. Giáp nhập vn vào bờ cõi Trung Quốc.B. Biến vn thành thuộc đ...

Xem thêm: Dân Số Việt Nam Năm 2013, Dân Số Việt Nam Đạt 90 Triệu Người


Câu 10: Trong xã hội việt nam dưới thời Bắc thuộc mâu thuẫn xã hội như thế nào là cơ bạn dạng nhất?A. Giữa giai cấp nông dân cùng với địa chủ phong kiến.B. Giữa quần chúng ta với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.C. Thời điểm giữa quý tộc với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.D. Thân nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc.Câu 11: Những cơ chế cai trị của các triều đại phong con kiến phương Bắc so với nướcta từ năm 179 TCN đến nỗ lực kỉ X nhằm mục tiêu thực hiện âm mưu gì?A. Giáp nhập nước ta vào giáo khu Trung Quốc.B. Biến vn thành thuộc địa kiểu mới.C. Biến vn thành thị trường tiêu thụ mặt hàng hoá.D. Biến vn thành địa thế căn cứ quân sự để xâm lược những nước khác.Câu 12: Sau khi thu được Âu Lạc, đơn vị Triệu chia nước ta thành hai quận làA. Giao Chỉ với Cửu ChânB. Cửu Chân và Nhật NamC. Nhật Nam với Giao ChỉD. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 13: cơ quan ban ngành phong con kiến phương Bắc đang tổ chức máy bộ cai trị vn như thếnào?A. Chia nước ta thành quận huyện, sát nhập vào phạm vi hoạt động phương Bắc.B. Chia nước ta thành năm quận, cử bạn sang thống trị trực tiếp.C. Chia việt nam thành quận huyện, cử người ách thống trị tới tận xóm, làng.D. Tăng tốc kiểm soat, đưa bạn Hán quý phái sống chung với những người Việt.Câu 14. Các triều đại phong loài kiến phương Bắc thực hiện chế độ đồng hóa nhằmA. Bảo tồn và phát triển văn hóa phương ĐôngB. Biến người việt nam thành một thành phần người Hán.C. Khai hóa văn minh cho tất cả những người Việt.D. đẩy mạnh giao lưu văn hóa truyền thống Việt – Hán.Câu 15. Cơ chế thống trị về văn hóa của chính quyền phong kiến phương Bắc thựchiện ở việt nam làA. Khích lệ giao lưu văn hóa truyền thống Hán-Việt.B. Khuyến khích trở nên tân tiến văn hóa truyền thống cuội nguồn của tín đồ Việt.C. Lan truyền Nho giáo, bắt quần chúng. # ta theo phong tục của bạn Hán.D. áp để đạo Phật, bắt quần chúng ta yêu cầu theo Phật giáo.