ĐẶT ĐIỆN ÁP U= U√2COS ΩT VÀO HAI ĐẦU ĐOẠN MẠCH AB GỒM HAI ĐOẠN MẠCH AN VÀ NB MẮC NỐI TIẾP

     

Đặt năng lượng điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào hai đầu đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AN với NB mắc nối tiếp. Đoạn AN có biến trở R mắc thông liền với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L, đoạn NB chỉ gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng


(U_AN = ext U_RL = fracUsqrt left( R + ext left( ext Z_LZ_c ight) ight) sqrt left( R + ext Z_L^2 ight) = fracUsqrt frac1 + ext left( Z_C^2 - ext 2Z_c.Z_L ight)R + ext Z_L^2 )

Khi đó năng lượng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AN khôn nhờ vào vào R

( o Z_c = m 2Z_L o omega ; = frac1sqrt 2LC o omega = sqrt 2 omega _1)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đoạn mạch RLC bao gồm R đổi khác được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều gồm hiệu điện cầm không đổi. Xác định R nhằm hiệu điện cầm hai đầu cuộn cảm đạt cực đại?


Đoạn mạch RLC bao gồm R thay đổi được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả hiệu điện ráng không đổi. Khẳng định R nhằm hiệu điện cụ hai đầu năng lượng điện trở đạt cực hiếm cực đại?


Mạch RLC bao gồm R thay đổi được được mắc vào mạng điện xoay chiều tất cả tần số không cố kỉnh đổi, R bởi bao nhiêu thì mạch đạt hiệu suất cực đại? (Không có hiện tượng lạ cộng tận hưởng xảy ra).

Bạn đang xem: đặt điện áp u= u√2cos ωt vào hai đầu đoạn mạch ab gồm hai đoạn mạch an và nb mắc nối tiếp


Đặt vào nhì đầu một năng lượng điện trở thuần một hiệu điện cố xoay chiều có mức giá trị cực lớn U0 năng suất tiêu thụ trên R là p Khi để vào nhì đầu điện trở kia một hiệu điện cầm không đổi có mức giá trị U0 thì năng suất tiêu thụ bên trên R là:


*

Biết (L =dfrac1pi H) ;(C = dfrac10^ - 34pi F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện cố : (U_AB = 75sqrt 2 cos (100pi t)(V)). Công suất trên toàn mạch là (P=45(W)). Tính cực hiếm R?


Mạch năng lượng điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến chuyển trở. Điều chỉnh R = R0 thì công suất trên mạch đạt cực hiếm cực đại. Tăng R thêm (10Omega ) thì công suất tiêu thụ bên trên mạch là P0, sút R bớt (5Omega ) thì năng suất tiêu thụ bên trên mạch cũng là P0. Cực hiếm của R0 là:


Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không đổi vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc thông suốt với tụ điện tất cả điện dung C. điện thoại tư vấn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến chuyển trở cùng hệ số hiệu suất của đoạn mạch khi phát triển thành trở có giá trị R1 theo lần lượt là (U_C1, m U_R1) cùng (cosvarphi _1) ; khi biến hóa trở có mức giá trị R2 thì các giá trị tương xứng nói bên trên là (U_C2, m U_R2) cùng (cosvarphi _2). Biết (U_C1 = m 2U_C2, m U_R2 = m 2U_R1.) giá trị của (cosvarphi _1) và (cosvarphi _2) là:


Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng tất cả độ tự cảm (L = frac1pi (H)) , tụ điện gồm điện dung (C = frac10^ - 42pi (F)), R là một trong những điện trở thuần biến hóa được. Đặt một hiệu điện nắm xoay chiều định hình ở hai đầu đoạn mạch AB gồm biểu thức: (u_AB = 200cos100pi t m left( V ight)). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.


Cho đoạn mạch luân chuyển chiều $R, C$ mắc nối tiếp. R là một biến trở , tụ điện bao gồm điện dung $C = dfrac10^ - 4pi (F)$. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định $U$, tần số $f=50Hz$. Biến hóa $R$ ta thấy với hai cực hiếm của R là: $R=R_1$và $R=R_2$thì năng suất của mạch điện bằng nhau. Tính tích $R_1.R_2$?


Cho đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm $L$, tụ điện tất cả điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp chuyển phiên chiều bất biến ở hai đầu đoạn mạch có $U=100V$, $f=50Hz$. Điều chỉnh $R$ thì thấy có nhị giá trị $30Ω$ và $20Ω$ mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$. Xác định $P$ lúc này?


Một mạch năng lượng điện xoay chiều có các linh phụ kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là w0, điện trở R rất có thể thay đổi. Hỏi cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, gồm tần số góc w bởi bao nhiêu để điện áp hiệu dụng URL không dựa vào vào R?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối liền , cuộn dây cảm thuần, năng lượng điện trở R đổi khác được. Đặt hai đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều có điện áp hiệu dụng là 200V. Lúc R = R1 cùng R = R2 thì mạch gồm cùng công suất. Biết (R_1 + m R_2 = m 100Omega .) lúc R = R1 hiệu suất của mạch là:


Đặt năng lượng điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào nhì đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN có biến trở R mắc nối liền với cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L, đoạn NB chỉ tất cả tụ điện với điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN không dựa vào R thì tần số góc ω bằng


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng tất cả độ từ cảm L, tụ điện gồm điện dung C, R chuyển đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều bất biến ở nhị đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhị giá trị (60Omega ) và (30Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng bao gồm độ từ cảm L, tụ điện bao gồm điện dung C, R chuyển đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều bình ổn ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị (40Omega ) và (90Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại?


Cho đoạn mạch RLC nối tiếp,R biến đổi được, hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch

(u = 60sqrt 2 cos100pi tleft( V ight)) . Khi (R_1 = 9Omega ) hoặc (R_2 = 16Omega ) thì năng suất trong mạch như nhau. Hỏi với mức giá trị nào của R thì hiệu suất mạch rất đại, giá trị cực lớn đó?


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần (R) cùng cuộn dây thuần cảm kháng có thông số tự cảm (L). Khi (R=R_0) mạch có năng suất trong mạch đạt giá chỉ trị cực to (P_max). Ví như chỉ tăng giá trị điện trở lên (R’=2R_0) thì hiệu suất của mạch là: các đại lượng khác (U, f, L) ko đổi


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R đổi khác được. đến (L = frac1pi H;C = frac2.10^ - 4pi F), điện áp nhị đầu mạch duy trì không đổi có biểu thức (u = 100sqrt 2 mathop m s olimits min100pi t)(V). Quý hiếm của R với công suất cực lớn của mạch theo lần lượt là:


Cho mạch điện như hình. Điện áp

(u_AB = 80cos 100pi t)(V), (r m = m 15Omega ,) (L = frac15pi H).

Xem thêm: Nơi Được Mệnh Danh Là “ Một Con Gà Gáy Ba Nước Đều Nghe Ở Đâu

Điều chỉnh phát triển thành trở R cho công suất tiêu thụ bên trên mạch cực đại. Tính Pmax.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Ngày Khai Trường, Cảm Nghĩ Về Ngày Khai Trường


*

Cho mạch năng lượng điện như hình. Điện áp (u_AB = 80cos 100pi t(V)), (r = 15Ω), (L = dfrac15pi H)

*

Điều chỉnh đổi thay trở R để năng suất tiêu thụ trên R rất đại. Tính R cùng PRmax.


Mạch RLC mắc tiếp nối theo đồ vật tự gồm C, trở thành trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào nhị đầu mạch điện hiệu điện cầm (u_AB = U_0 mcosleft( 100pi t - fracpi 3 ight)(V)). Chuyển đổi R ta thấy lúc (R = 200Omega ) thì cường độ loại điện cấp tốc pha hơn hiệu điện vậy hai đầu mạch. (P = P_ mmax = 100 mW) và (U_MB = 200V) (M là vấn đề nằm thân tụ điện và điện trở). Hệ thức đúng là:


Cho đoạn mạch (AB) như hình (H_1) cùng với (L) là cuộn cảm thuần, (R) là biến trở. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp luân chuyển chiều gồm biểu thức (u =) (Usqrt 2 cos2pi ft)(V), (U) không đổi nhưng lại (f) gồm thể biến đổi được. Hình (H_2) là vật thị biểu diễn sự dựa vào của công suất tiêu thụ năng lượng điện của mạch theo (R) là đường ((1)) lúc (f = f_1) với là mặt đường ((2)) khi (f = f_2). Bỏ qua điện trở của dây nối. Giá trị của (P_max)gần nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?


*

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch bao gồm điện trở R rất có thể thay đổi, cuộn dây thuần cảm với tụ điện mắc nối tiếp. Hotline φ là độ lệch pha giữa điện áp nhị đầu đoạn mạch cùng cường độ mẫu điện vào mạch. Khi biến hóa R, đồ vật thị của công suất tiêu thụ của đoạn mạch phụ thuộc vào φ như hình vẽ. Quý giá của φ1 bằng