CÔNG THỨC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

     

Quá khứ tiếp tục là 1 trong những 3 thì thừa khứ thường chạm chán nhất trong nhóm những thì quá khứ trong giờ Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa xem thêm về thì vượt khứ phổ biến này nha.

Bạn đang xem: Công thức thì quá khứ tiếp diễn


Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi mong muốn nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự vật dụng hay vấn đề hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó ra mắt và đây là thì giờ đồng hồ Anh mà đa số chúng ta nhầm lẫn nhất.

Để giúp các chúng ta cũng có thể tự tin về kỹ năng thì tiếng Anh thừa khứ tiếp nối cô đã chia sẻ chi tiết, công thức, phương pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài bác tập... Lúc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ cụ thể cho các bạn bài viết Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan khá đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

 

 

 

 

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

- S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

Ví dụ

2. Câu tủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái vật came yesterday. => Hôm qua anh ta vẫn không thao tác khi sếp của anh ấy ta đến.

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ:

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

*

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu tất cả “when” khi biểu đạt một hành vi đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi vẫn hát trong nhà tắm thì bà bầu tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi shop chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì quá khứ tiếp tục khi có xuất hiện các từ bỏ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy đã múa trong lúc tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người bầy ông đã gửi thư ở bưu điện)

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì quá khứ tiếp diễn nhấn mạnh cốt truyện hay quy trình của sự vật dụng hay vụ việc hoăc thời hạn sự thiết bị hay vụ việc đó diễn ra.

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ tạo sáng hôm qua, anh ta đã xem fan Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có biểu thị – at + giờ + thời gian trong vượt khứ à Ta phân tách động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời C

1. Diễn đạt hành đụng đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong dịp tôi đã tắm thì cô ấy đang dung sản phẩm công nghệ tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề phân tách thì quá khứ tiếp diễn, ta phân chia mệnh đề còn lại theo thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt 2 hành động xảy ra cùng 1 dịp trong quá khứ

Chọn lời giải B

2. Miêu tả hai hành vi xảy ra đồng thời trong vượt khứ

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi vẫn nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra đột ngột xen vào hành động đang nấu cơm trắng => Ta chia hành vi đang xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

3. Diễn đạt hành vi đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta làm việc ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành hễ gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến fan khác trong quá khứ

à Ta phân tách động từ bỏ này ở thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn lời giải B

4.Hành hễ lặp đi lặp lại trong vượt khứ và làm cho phiền đến tín đồ khác

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1: Biến đổi những câu sau sang phủ định, nghi ngờ và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his monster went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: chia động từ ở dạng đúng để xong xuôi câu

I (walk)___________down the street when it began khổng lồ rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary & I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

 

 

 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1:

CÂUĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Trang 99 - Toán Lớp 6 Bài Tập Ôn Cuối Chương 9 Trang 99

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa bé dại mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ đụng từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ ngoài nghĩa “công việc” còn tức là “tác phẩm”
3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe cánh tư tưởng
5

- He wasn"t typing a letter when his monster went into the room.

- Was he typing a letter when his quái dị went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): ngoại trừ nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có chỗ trống cho một người nữa trên bàn đấy)

 

Bài tập 2: phân tách động từ sống dạng đúng để ngừng câu:

 

CÂUĐÁP ÁNPHÂN TÍCH ĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì thừa khứ đơn => diễn đạt 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên con đường thì trời mưa)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

Đi bộ trên đường ta ko nói là “walk on the street” nhưng nói là “walk down / walk along the street”
2was attendingCó từ dấu hiệu At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng mặt

3was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => bộc lộ 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim đã ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

 
4was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì thừa khứ đối kháng => thể hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Cậu bé bỏng đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe lắp thêm ta sử dụng động trường đoản cú “ride”

- Drive + oto / truck: Lái xe hơi / xe cộ tải, ta thực hiện động trường đoản cú “drive”

5were living  
6was walking 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): máy ảnh, thiết bị quay

7was going Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe tải
8was studying; was havingCó từ bộc lộ While + Mệnh đề phân tách ở thì vượt khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng chia ở thì quá khứ tiếp diễn để biểu đạt 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): các bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9were dancing

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ đơn => diễn đạt 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Marry với tôi sẽ múa thì smartphone đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn

 
10were sittingDấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ đơn có rượu cồn từ “saw” (Ai kia bị nhận thấy khi đang có tác dụng gì) => Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được sắp xếp bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong cách theo xu thế thịnh hành

VI. LUYỆN TẬP

Để củng cố gắng thêm kỹ năng và kiến thức tiếng Anh về thì thừa khứ tiếp diễn được tác dụng nhất. Chúng ta hãy làm cho thêm bài xích tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ nghỉ ngơi dạng thừa khứ đơn và vượt khứ tiếp nối để dứt đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall and thin và his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: tìm kiếm lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vì while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend và I go to the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau bằng phát minh của thiết yếu bạn, áp dụng thì quá khứ tiếp diễn

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

VII. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went2. Was swimming3. Was drinking4. Saw5. Was
6. Beat7. Asked8. Told9. Stayed10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing2- Was…study => Were…studying3- Do => doing
4- Went => go5- Sleep => sleeping6- Have => had
7- Broke => break8- Go => went9- Am => was
10- Turn => turned  

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John.10. The television was on, but nobody was watching.

Xem thêm: Top 10 Bài Tả Về Một Loài Chim Mà Em Yêu Thích Hay Và Ngắn Gọn, Hay Nhất

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn mà cô muốn share tới các bạn, mong muốn rằng sẽ giúp bạn nào đang ao ước học giờ đồng hồ Anh, ôn thi TOEIC có kỹ năng nền tảng tốt nhất có thể nhé! Chúc chúng ta học giỏi và đoạt được được tiếng Anh hiệu quả.