Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Tin Học 12

     

Nội dung của Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ bên dưới đây, những em vẫn được mày mò về định nghĩa mô hình dữ liệu quan hệ và những đặc trưng cơ bạn dạng của mô hình này; khái niệm database quan hệ, khóaliên kết giữa các bảng. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích học.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

1.4.Khóavà liên kết giữa những bảng

2. Bài tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học tập 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học tập 12


Mô hình dữ liệu là một trong những tập khái niệm dùng làm mô tả kết cấu dữ liệu, các thao tác dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo những mức tế bào tả cụ thể về CSDL, có thể phân phân tách các mô hình dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho diễn tả CSDL ở mức khái niệm và mức size nhìn, mô tả thực chất lôgic của tài liệu được giữ trữ;Mô hình đồ vật lí(còn điện thoại tư vấn là mô hình tài liệu bậc thấp) cho thể hiện CSDL ở tại mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được lưu trữ như vậy nào?".

Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở chỗ này ta chỉ đề cập cho mô hình tài liệu quan hệ vì cho tới lúc này đó là quy mô phổ biến đổi nhất trong thực tiễn xây dựng những ứng dụng CSDL.


Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong vòng ba mươi năm quay trở về đây, những hệ CSDL chế tạo theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong quy mô quan hệ:

Về phương diện cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong những bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàng với các cột thể hiện thông tin về một nhà thể.Các cột biểu thị các trực thuộc tính của công ty và tên cột thường là tên của ở trong tính.Mỗi hàng biểu hiện cho một cá thể, bao gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.Về mặt làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bạn dạng ghi trong một bảng.Các kết quả tra cứu kiếm thông tin qua truy tìm vấn dữ liệu đã đạt được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.Về mặt những ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong số bảng cần thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được tất cả hai bộ nào vào một bảng như là nhau trả toàn.

Xem thêm: Điện Năng Tiêu Thụ Là Gì ? Công Thức Tính Điện Năng Tiêu Thụ Hay Nhất


a. Khái niệmCơ sở dữ liệu được desgin dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở tài liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan lại hệ điện thoại tư vấn là hệ QTCSDL quan liêu hệ.b.Các đặc trưng của một quan lại hệ

Một quan hệ tình dục trong hệ csdl quan hệ có các đặc trưng chủ yếu sau:

Mỗi quan hệ mang tên để riêng biệt với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất cùng không biệt lập thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên tách biệt và không tách biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính nhiều trị: 1 nằm trong tính tương ứng trong vô số bộ giá bán trị;

Phức hợp: Một thuộc tính bao gồm 2 giá bán trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là ngôi trường (cột);Bộ là phiên bản ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là 1 trong những tập nằm trong tính gồm một hay một số trực thuộc tính của bảng gồm hai tính chất:Không tất cả hai bộ (khác nhau) vào bảng có mức giá trị cân nhau trên khoá.Không gồm tập con thực sự như thế nào của tập trực thuộc tính này còn có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng bao gồm thể có rất nhiều khóa. Trong số khóacủa một bảng tín đồ ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan hệ, lúc nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi bộ tại khóa chủ yếu không được để trống.Các hệ QTCSDL quan hệ giới tính kiểm soát điều ấy và đảm bảo an toàn sự đồng điệu dữ liệu, né trường hợp tin tức về một đối tượng người sử dụng xuất hiện hơn một lần sau những update dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc vì thế về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc toàn diện thực thể (hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khoá nhờ vào vào quan hệ giới tính lôgic của những dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá trị những dữ liệu.Nên lựa chọn khoá chính là khoá tất cả ít nằm trong tính nhất.c. Link giữa những bảng

Thực hóa học sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ nam nữ Ql_hoctap

*

Hình 1. Quy mô dữ liệu quan hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là những bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem có có các trường dữ liệu, các bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, vào bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá đó là duy nhất.Các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, hoàn toàn có thể thực hiện nay trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong csdl quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ như trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Xem thêm: Bài Tập Tình Huống Kiểm Toán Căn Bản Có Lời Giải, 1000 Tình Huống Về Kiểm Toán

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp tất cả 50HS nên gồm 50 bộ, cỗ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định nằm trong tính đa trị và phức hợp.