Chu Vi Hình Tam Giác

     

Dạng 3: đối chiếu độ lâu năm của đường gấp khúc với chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Bạn đang xem: Chu vi hình tam giác

- Tính độ dài mặt đường gấp khúc, chu vi của hình tam giác, tứ giác.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 9 Lớp 9 Language Focus, Unit 9: Language Focus Trang 86 Tiếng Anh Lớp 8

- Đổi các đơn vị đo về thuộc một đơn vị (nếu cần) rồi so sánh.

Xem thêm: Soạn Bài Tiểu Đội Xe Không Kính Ngữ Văn 9 : Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Ví dụ: so sánh độ dài con đường gấp khúc ABCDE với chu vi hình tứ giác ABCD

*

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Vậy độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE bằng chu vi hình tứ giác ABCD.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập những số đến 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài xích 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài bác 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài xích 10: việc về nhiều hơn.
bài 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài 13: 47 + 25
bài bác 14: việc về thấp hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài xích 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cùng
bài xích 20: Phép cộng gồm tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một số trong những hạng trong một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một số
bài 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài 9: tra cứu số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài 14: 34 - 8
bài xích 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một trong những
bài 21: tra cứu số trừ
bài bác 22: Đường thẳng
bài bác 23: Ngày, giờ
bài xích 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường và tính toán (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài 1: Tổng của rất nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài xích 3: vượt số - Tích
bài 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài bác 8: Đường cấp khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài xích 9: Phép phân chia
bài bác 10: Bảng phân chia 2
bài bác 11: một trong những phần hai
bài xích 12: Số bị chia - Số phân chia - mến
bài xích 13: Bảng phân chia 3
bài 14: 1 phần ba
bài 15: search một vượt số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: một phần tư
bài xích 18: Bảng phân chia 5
bài xích 19: một phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài 21: search số bị chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số 1 trong phép nhân cùng phép phân tách
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh những số tròn trăm
bài bác 3: các số tròn chục từ 110 mang đến 200
bài xích 4: các số tự 101 mang lại 110
bài bác 5: các số từ 111 cho 200
bài xích 6: các số có tía chữ số
bài bác 7: So sánh những số có tía chữ số
bài bác 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, 1-1 vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.