CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT LÀ 20M CHIỀU DÀI HƠN CHIỀU RỘNG 10 DM TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

     
*

*

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 100m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật là 20m chiều dài hơn chiều rộng 10 dm tính diện tích hình chữ nhật


*

Nửa chu vi mảnh vườn đó là :

100 : 2 = 50 ( m )

Chiều dài mảnh vườn đó là :

( 50 + 20 ) : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

50 - 35 = 15 ( m )

Đáp số : Chiều dài : 35 m 

Chiều rộng : 15 m

 

Nửa chu vi mảnh vườn đó là :

100 : 2 = 50 ( m )

Chiều dài mảnh vườn đó là :

( 50 + 20 ) : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

50 - 35 = 15 ( m )

Đáp số : Chiều dài : 35 m 

Chiều rộng : 15 m

*


: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 30m, chiều dài hơn chiều rộng là 20m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.


tham khảo

Chu vi hình vuông đó là:

30×4=120(m)

Vì chu vi hình chữ nhật == chu vi hình vuông nên:

⇒⇒ Chu vi hình chữ nhật là 120m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120:2=60(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(60+20):2=40(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

60−40=20(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

40×20=800 (m2)

Đáp số: 800m2


chu vi hình vuông hay chu vi hcn là :

30 x 4 = 120 ( m)

nửa chu vi hcn là :

120 : 2 = 60 (m)

chiều dài hcn là :

( 60 + 20 ) : 2 = 40 (m)

chiều rộng hcn là :

60 - 40 = 20 (m)

diện tích hình chữ nhật là :

40 x 20 = 800 (m2)


Chu vi hình vuông : \(30\times4=120\left(m\right)\)

Chiều rộng hcn = cạnh hình vuông

Chiều rộng hình chữ nhật : \(120:2-30=20\)

Chiều dài hình chữ nhật : \(20+20=40\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật : \(20\times40=800\left(m^2\right)\)


Nửa chu vi hình chữ nhật là :1000 : 2 = 500 mChiều dài hình chữ nhật là :( 500 + 60 ) : 2 = 280 mChiều rộng hình chữ nhật là : 500 - 280 = 220 mDiện tích hình chữ nhật là :280 x 220 = 61600 m2 Đáp số : 61600 m2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

1000 : 2 = 500 m

Chiều dài hình chữ nhật là :

( 500 + 60 ) : 2 = 280 m

Chiều rộng hình chữ nhật là : 

500 - 280 = 220 m

Diện tích hình chữ nhật là :

280 x 220 = 61600 m2

Đáp số : 61600 m2


một hình chữ nhật có chu vi là 1200m .biết chiều dài hơn chiều rộng 100m. Tính diện tích hình chữ nhật đó


một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

280 : 2 = 140(m)

Chiều dài dài là: 

(140+20):2=80(m)

CHiều rộng dài là:

140-80=60(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

80 x 60 = 4800(m2)


Nửa chu vi hcn đó là :

 280 : 2 = 140 m 

Chiều dài là :

( 140 + 20 ) : 2 = 80 m

Chiều rộng là :

 140 - 80 = 60 m

Diện tích là : 

80 x 60 = 4800 m2 

Đ/s ...................


Nửa chu vi hình chữ nhật là : \(1020:2=510\left(m\right)\)Chiều dài hình chữ nhật là : \(\left(510+100\right):2=305\left(m\right)\)Chiều rộng hình chữ nhật là : \(510-305=205\left(m\right)\)Diện tích hình chữ nhật đó là : \(305\times205=62525\left(m^2\right)^{ }\) Đáp số : 62525 m2.

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

\(1020:2=510\left(m\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật là :

\(\left(510+100\right):2=305\left(m\right)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

\(510-305=205\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật đó là :

\(305\times205=62525\left(m^2\right)^{ }\)

Đáp số : 62525 m2.


Nửa chu vi hình chữ nhật là : 1020 : 2 = 510(m)

Chiều dài hình chữ nhật là : (510+100):2 = 305(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là : 510 - 305 = 205(m)

Diện tích hình chữ nhật là : 305 x 205 = 62525(m2)

Đáp số : 62525 m2


Một mảnh đất hình chữ nhật ABCD có chu vi là 280m. Chiều dài hơn chiều rộng 20m, đường chéo BD dài 100m. Dọc theo đường chéo BD của hình chữ nhật có một con đường rộng 2,4m ( mỗi phía 1,2m ). Tính diện tích và chu vi phần còn lại của mảnh đất.

Xem thêm: Thực Hành Hệ Sinh Thái Lớp 9 Violet, Sinh Học 9 Bài 50 Hệ Sinh Thái Violet


một hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng kém chiều dài 6m tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


Chiều rộng hình chữ nhật là:

20-6=14 (m).

Chu vi hình chữ nhật là:

(20+14)x2=68 (m).

Diện tích hình chữ nhật là:

20x14=280 (m2).

Đáp số: 68 m;

280 m2.

Xem thêm: Soạn Bài: Luyện Tập: Đưa Yếu Tố Biểu Cảm Vào Bài Văn Nghị Luận (Chi Tiết)

K cho em nha, điểm hỏi đáp của em là 0, huhu


một hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng kém chiều dài 6m tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


Chiều rộng HCN là :

20 - 6 = 14 ( m )

Chu vi HCN là :

( 20 + 14 ) x 2 = 68 ( m )

Diện tích HCN là :

20 x 14 = 280 ( m2)

Đáp số : 280 ( m2)


Giải

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

20 - 6 = 14 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là :

( 20 + 14 ) x 2 = 68 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

20 x 14 = 280 ( m2)

Đáp số : ...........

Học tốt !