Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol h2so4

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x : y = 2 : 5), nhận được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Khối lượng muối fe (III) sunfat tạo thành thành trong hỗn hợp là

A.

Bạn đang xem: Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol h2so4

 40y.

B. 80x.

C. 80y.

D. 160x.


*

*


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x : y = 2 : 5), thu được một thành phầm khử duy nhất cùng dung dịch chỉ cất muối sunfat. Trọng lượng muối sắt (III) sunfat chế tác thành trong hỗn hợp là

A. 40y.

B. 80x.

C. 80y.

D. 160x.


Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x:y=2:5), thu được một sản phẩm khử duy nhất. Cân nặng muối fe (III) sunfat sản xuất thành trong dung dịch là:

A.

Xem thêm: Có Mấy Bữa Ăn Chính Là Bữa Nào Là Tốt Nhất? Giờ Ăn Hợp Lý Nhất Cho 3 Bữa Ăn Trong Ngày

40y.

B. 80x.

C. 80y.

D. 160x.


Cho x mol sắt tan trọn vẹn trong dung dịch đựng y mol H 2 SO 4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), chiếm được một thành phầm khử duy nhất cùng dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà tung là

A. 2x

B. 3x.

C. 2y

D. Y


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H 2 SO 4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), chiếm được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron bởi số lượng Fe trên nhịn nhường khi bị hoà tung là

A. 2x

B. 3x

C. 2y

D. Y


Cho x mol fe tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H 2 SO 4 (tỉ lệ x : y = 4: 9), thu được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là

A. 2x

B. 2,25x

C. 2,5y

D. 3y


Cho x mol hỗn hợp kim loại Zn, sắt (có tỉ lệ mol 1 : 1) tan không còn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5). Sau thời điểm kim các loại tan hết thu được thành phầm khử Y duy nhất cùng dung dịch Z chỉ cất muối sunfat. Mang đến m gam Cu tan trọn vẹn trong hỗn hợp Z. Giá trị m lớn số 1 là 

A. 6,4y

B. 19,2y

C. 12,8y.

D. 12,8x


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 0,12 mol FeS2 với một lượng Cu2S bởi dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp A chỉ đựng muối sunfat cùng khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, thu được trọng lượng muối khan bằng

A. 57,6 gam.

B. 25,8 gam.

C. 43,2 gam.

Xem thêm: Những Câu Nói Của Bác Hồ Kính Yêu, Những Câu Nói Hay Của Bác Hồ

D. 33,6 gam.


Hòa tan không còn 17,7 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2 (trong đó Fe(OH)2 chỉ chiếm 25,424% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch đựng 0,08 mol NaNO3 cùng 0,39 mol H2SO4 thu được dung dịch Y (trong dung dịch Y chỉ đựng muối) với 2,24 lít hỗn hợp khí X (đktc) nặng 2,44 gam. Biết khí NO là sản phẩm khử nhất của N+5 và các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Số mol Fe2+ trong Y là?

A. 0,015

B. 0,02

C. 0,025

D. 0,03


Hòa tan không còn 17,7 gam láo lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2 (trong đó Fe(OH)2 chiếm phần 25,424% cân nặng hỗn hợp) trong dung dịch cất 0,08 mol NaNO3 và 0,39 mol H2SO4 thu được dung dịch Y (trong hỗn hợp Y chỉ đựng muối) và 2,24 lít hỗn hợp khí X (đktc) nặng 2,44 gam. Biết khí NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 và những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Số mol Fe3+ trong Y là?