Cho tam giác abc

     
Home/ Môn học/Toán/Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào để cho AM bởi 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hì


Bạn đang xem: Cho tam giác abc

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC đem điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hì


Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC mang điểm N sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN chu kỳ là………………..
Xem thêm: ✅ Nghị Luận Xã Hội Thực Phẩm Bẩn, Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Thực Phẩm Bẩn

*

Đáp án:

Tham khảo

Giải thích các bước giải:

XétΔAMN và ΔABN có:

chung con đường cao hạ trường đoản cú đỉnh N xuống cạnh AB và có AM=$frac13$AB

⇒$S_AMN$=$frac13$ $S_ABN$ (1)

Xét Δ ABN với Δ ABC có:

chung mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh B xuống cạnh AC cùng AN=$frac13$AC

⇒$_ABN$=$frac13$$S_ABC (2)

Từ (1) cùng (2)⇒$S_AMN=$$frac13.frac13S_ABC$$=$$frac19S_ABC$⇒SABC=9 SAMN

Đáp số:9 lần
Xem thêm: Cute Hình Nền Mèo Chibi ❤️ Avatar Cute Mèo Chibi Dễ Thương Nhất

*

Đáp án:

9 lần

Giải thích công việc giải:

Xét ΔAMN cùng ΔABN có:

chung con đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB và bao gồm AM=$frac13$ AB

⇒$S_AMN$=$frac13$ $S_ABN$(1)

Xét Δ ABN và Δ ABC có:

Chung con đường cao từ bỏ đỉnh B xuống cạnh AC với AN=$frac13$AC

⇒$S_ABC$=$frac13$$S_ABC (2)

Từ (1) và (2)

⇒$S_AMN$SAMN=" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">=$frac13$13.13SABC" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$S_ABC$=" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">