CHO PHÂN SỐ 87/98 HỎI PHẢI CHUYỂN TỪ TỬ SỐ XUỐNG MẪU SỐ BAO NHIÊU ĐƠN VỊ ĐỂ ĐƯỢC PHÂN SỐ CÓ GIÁ TRỊ BẰNG 2/3

     

cho phân số 87/98 hỏi đề nghị chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 2/3

trả lời mỗi kết quả cũng được ạ


*

cho phân số 87/98 hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bởi 2/3


*

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống mẫu số bao nhiêu solo vị để sở hữu phân số có giá trị bằng 2/3

ta thấy nếu từ tử số xuống mẫu số thì tổng không đổi.Bạn vẫn xem: đến phân số 87/98

tổng của tử số và mẫu mã số là:

89 + 98 =185

tử số sau thời điểm chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải chuyển từ tử số xuống mẫu mã số : 87 - 74 = 13 đối kháng vị để sở hữu phân số mới có mức giá trị là(frac23)

Đ/s : 13

Khi gửi tử số xuống mẫu số một số trong những đơn vị bất kì thì tổng của bọn chúng không cố kỉnh đổi

Tổng của tử số và mẫu mã số : 87 + 98 = 185

Tử số new : 185 : (2 + 3) x 2 = 74

Phải đưa tử số xuống chủng loại số : 87 - 74 = 13 (đơn vị)

Đáp số : 13 đối kháng vị

Cho phân số 87/98 . Hỏi nên chuyển tự tử số xuống mẫu mã số bao nhioeeu đối kháng vị để có giá trị bởi 2/3 .Bạn vẫn xem: mang đến phân số 87/98

Tổng tử số và chủng loại số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của(frac23)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số new là :

185 : 5 x 2 = 74

= > đưa số đơn vị chức năng là : 87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đơn vị

Cho phân số(frac8798). Hỏi phải chuyển trường đoản cú tử xuống chủng loại bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng(frac23)

Gọi số đề xuất tìm là a.Bạn đang xem: mang đến phân số 87/98

Có:(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow65=5a)

(Rightarrow a=frac655)

(Rightarrow a=13)

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã mang đến là:

87 + 98 = 185

Tử số sau thời điểm chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị cần gửi là:

87 - 74 = 13

Đáp số: 13

Giải:

Gọi số phải tìm là a ( trực thuộc N* )

Theo bài ra ta có:

(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

Vậy số đề nghị tìm là 13

1. đến phân số 51/61.Hỏi phải chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 3/5 ?

2.Cho phân số67/122.Hỏi nên chuyển tự mâu số lên tử số baonhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5 ?

3.Cho phân số 73/97.Hỏi bắt buộc cùng bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bởi 2/3 ?

4.Cho phân số 27/78.Hỏi đề nghị cùng thêm chủng loại số cùng tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 2/5 ?

Ai vấn đáp nhanh có công dụng sớm lời giả ung dung mình stick mang lại ok

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

1) tổng số phần của phân số 3/5 là :

3+5=8

tổng cộng phần của phân số 51/61 là:

51+61=112

giá trị 1 phần là:

112:8=14

Tử số của phân só bắt đầu là :

14x3=42

mẫu số của phân só bắt đầu là:

14x5=70

Vậy ta có:42/70=3/5

Ta đề xuất chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu mã số là:

51-42=9

Đs:..Bạn sẽ xem: mang đến phân số 87/98 hỏi đề nghị chuyển tự tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bởi 2/3

2)Tử số của phân sô mới:

(67 + 122) : (4 + 5) x 4 = 84

Cần chuyển mẫu mã số lên tử số :

84 - 67 = 17

Đs:..Bạn sẽ xem: mang đến phân số 87/98

3)Hiệu của tử số và mẫu mã số là:

97 - 73 = 24

Cùng ít hơn ở nhì số bao nhiêu đơn vị thì hiệu giữa hai số không thay đồi.

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98 hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 2/3

Tử số sau khoản thời gian bớt là: 24 x ( 3-1 ) = 48

Mẫu số sau thời điểm bớt là: 48 + 24 = 72

Phải ít hơn : 73 -48 = 25 ( đơn vị )

Đs:..

4)Tử số new là:

( 78 - 27 ) : ( 5 - 2 ) x 2 = 34

Phải cung cấp tử số và mẫu số là:

34 - 27 = 7

Đs:...

Đúng 0
phản hồi (0)

đáp án theo thues tựngăn biện pháp bởi vết phẩy

9, 17, 25, 7

Đúng 0
comment (0)

cho phân số 87/98.hói yêu cầu chyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêuđơn vị,đểđc phân số mới có mức giá trị băng2/3

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

1.

Xem thêm: Cười Lộn Ruột - Ca Dao Tục Ngữ Thời Hiện Đại (Phần 57)

Cho phân số 51/61. Hỏi đề xuất chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/5?

Cho phân số 49/67. Hỏi bắt buộc chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 1/3?Cho phân số 67/122. Hỏi bắt buộc chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5?Cho phân số 41/78. Hỏi cần chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bởi 3/4? Lớp 5 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

1) Tổng của tử số và chủng loại số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu mã số của phân số new vẫn không thay đổi và bằng 112

Chia tử số của phân số new thành 3 phần bằng nhau thì chủng loại số của phân số new là 5 phần như thế

Tổng số phần đều bằng nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một phần là

112:8=14

Tử số của phân số new là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần gửi từ tử xuống chủng loại của phân số lúc đầu là

51-42=9

Các bài bác khác làm cho tương tự

Đúng 3
comment (0)

2.Cho phân số49/67. Hỏi đề xuất chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng1/3?

3.Cho phân số67/122. Hỏi đề nghị chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng4/5?

4.

Xem thêm: Vẽ Anime: Cách Vẽ Nhân Vật Anime Nữ Cực Đẹp, Cách Vẽ Anime Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu Học

Cho phân số41/78. Hỏi nên chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/4?

Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

câu 1

Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi gửi từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu số của phân số mới vẫn không chuyển đổi và bởi 112

Chia tử số của phân số new thành 3 phần bằng nhau thì mẫu số của phân số mới là 5 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một phần là

112:8=14

Tử số của phân số mới là

14x3=43

Số đơn vị cần chuyển từ tử xuống mẫu mã của phân số ban đầu là

51-42=9

Các bài xích khác làm cho tương tự

Đúng 0
phản hồi (0)

ok

ai làm đúng 1 k

Đúng 0
phản hồi (0)

cho phân số 87/98 đề nghị chuyển tự tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng để bởi phân số 2/3

Lớp 6 Toán 9 0 gởi Hủy

Tổng tử số và mẫu mã số là: 87 + 98 = 185 (tổng này không thay đổi)

Phân số mới có tổng tử số và mẫu số bởi 185, với phân số đó bởi 2/3 bao gồm nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và chủng loại số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => một phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số new là: 37 x 2 = 74

Vậy cần chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị chức năng từ tử só xuống chủng loại số.

Các các bạn chú ý: bài xích chuyển tự số này thanh lịch số cơ thì tổng nhì số không cố gắng đổi, còn nếu cùng cùng hoặccùng trừ nhì số đi một số ít thì hiệu nhì số không cố đổi

Đúng 0
comment (0)

Tổng tử số và chủng loại số thuở đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và chủng loại số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số new là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị chức năng là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đơn vị

Đúng 0
bình luận (0)

Hiệucủa phân số đó là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số bắt đầu là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải cần bớt số đối kháng bị để bởi phân số 2/3 là :

98 - 33= 65

Vậy nên bớt 65 1-1 bị để đượcphân số bởi 2/3

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthocameraquansat24h.vn