CHỈNH LƯU CẦU 1 PHA CÓ ĐIỀU KHIỂN

     
... Điện tử năng suất 1 2 -14 ví dụ như 2.4 Cho bộ chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn với những tham số sau: áp pha nguồn ac 12 0V, f=50Hz. Mua R-L mắc tiếp nối R =10 Ω, L =10 0mH. Góc kích . ... Hơn được kích đóng Điện tử công suất 1 2 -19 so sánh hệ số hiệu suất giữa bộ chỉnh lưu cầu một pha điều khiển toàn phần và cỗ chỉnh lưu cầu một pha điều khiển phân phối phần. Cho biết thêm áp nguồn luân chuyển ... định αbp: 5 610 5 ,1 00974, 01 100.220.2000 .10 . 1 I.U.2P.cosbpddbp=α⇒=−π=−π=α 6408,0 10 0.5 61, 1.220 10 000SPbpbpbp=π−π==λ tự đó: mạch chỉnh lưu điều khiển phân phối phần đạt...

Bạn đang xem: Chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển


*

Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc thẳng với lưới điện có trọng trách tạ nguồn dòng tất cả các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H


*

*

*

... VòngSVTH :LÊ VĂN DŨNG 03SK2 Trang 30 T2T 1 U3GK 12 kR 1 = 47ςR 1 = 22ςR= 1kςC = 1 FBAXDr 12 VTHIÊT KẾ BỘ CHỈNH LƯU CẦU cha PHA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀUCh nh l u c u lo ... VĂN DŨNG 03SK2 Trang 29 U3U3U2UcVsat-VsatR 1 R2T2T 1 GK 12 kBAXDr 12 V1k 1 FTHIÊT KẾ BỘ CHỈNH LƯU CẦU tía PHA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU vì v y c n ph i h n ch những ... Sau:ốItbAUmaxKV∆UVtoffµsIgAUgVdi/dtA/µsdu/dtV/µs 10 0,5 ÷ 1 1,4 70 0,42 10 10 10 IV. TÍNH MÁY BI N ÁP:Ế 1. M ch t :ạ ừCông su t bi u ki n thiết bị bi n áp :ấ ể ế ếS2 = 3U2.I2 = 3 .10 0.3,02 = 906 WS 1 = 3U 1 .I 1 = 3.380.0,8 = 912 WS...
*

Đề tài " xây cất chỉnh lưu cầu 3 pha điều kiển vận tốc động cơ năng lượng điện một chiều kích từ độc lập " Chương 1&2 docx


... Tạo ra xung điều khiển .GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH THANH SVTH: LÊ XUÂN TRUNG – 11 D1CLC TRƯỜNG ĐHBK – ĐÀ NẴNG Hình 2- 2 Sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha Hình 2-3 Dạng sóng chỉnh lưu cầu 3 pha 2.2.2 những ... Thyristor giao diện N nhiều hơn.2.2 CHỈNH LƯU THYRISTOR CẦU 3 PHA. 2.2 .1 sơ đồ dùng chỉnh lưu cầu thyristor cầu 3 pha. GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH THANH SVTH: LÊ XUÂN TRUNG – 11 D1CLC TRƯỜNG ĐHBK – ĐÀ NẴNG ... XUÂN TRUNG – 11 D1CLC TRƯỜNG ĐHBK – ĐÀ NẴNG- Điều khiển trường đoản cú thông kích từ- Điều khiển năng lượng điện áp phần ứng tiếp sau đây ta xem xét từng cách thức điều khiển một 1. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG...
... Có:62 10 .96 ,17 06,0.) 314 .(4425,0−==LC⇒HIUaLcmn 11 ,206,0. 314 .2 1, 1322.425,0222===ωvà FFCµ 51, 810 . 51, 8 11 ,2 10 .96 ,17 66===−−Vậy ta chọn : L = 2 ,11 H C = 8, 51 μF.GVHD ... áp chỉnh lưu khi đầy tải:U = Udo - ∆Ur - ∆Ux - ∆Ufe = 11 8,93 – 8,5 – 2,76 – 1, 5 = 10 6 ,17 V f. Tổn thất trong sắt từ gồm xét mang lại 15 % tổn thất phụ:P = 1, 15 .1, 3. (1, 75 .1, 1 + 2,34 .1, 1) ... 7 21 2 1 2 10 3.8−++=ωπeeahrnX833322 10 . 314 .10 .32374, 61, 7 .10 .247,5455, 41 . 10 .80462 .14 ,3.8−−−−+++=X733322 10 . 314 .10 .6,36. 10 .80 10 . 01, 48.462 .14 ,3.8−−−−=X...

Xem thêm: Các Trường Hợp Đặc Biệt Của So Sánh Hơn, Trạng Từ So Sánh


Đề tài " thiết kế chỉnh lưu cầu 3 pha điều kiển vận tốc động cơ điện một chiều kích từ hòa bình " Chương 3 docx


... 0 ,1 ).5 = 11 milimet = 1, 1 cm .- Đường kính quanh đó của cuộn sơ cấp cho :Dn1 = Dt1 + 2Bd1 = 11 + 2 . 1, 1 = 13 ,2 centimet .- Đường kính vừa đủ của cuộn sơ cấp :Dtb1 = 1 1 11 13 ,2 12 ,1 2 2t nD ... :Dt1 = Dt + 2S 01 = 10 ,8 + 2 . 0 ,1 = 11 cm .- chọn bề dày bí quyết điện giữa các lớp sống cuộn sơ cung cấp :cd 11 = 0 ,1 milimet .- Bề dày cuộn sơ cấp cho :Bd1 = ( a 1 + cd 11 ).n 11 = ( 2 ,1 + 0 ,1 ).5 ... Không mua có kể tới 15 00 tổn hao phụ. 2 trăng tròn 1, 3. .( . . )f T T g gP n M B M B= + 2 200 00 00 1, 3 .1, 15(26,635 .1, 096 47, 814 .0, 914 ) 10 7,55(w) 10 7,55 .10 0 .10 0 0,74 14 553BAPPS=...

Đề tài " xây đắp chỉnh lưu cầu 3 pha điều kiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ chủ quyền " Chương 4 ppt


... Ngắn mạch: 1 2,5. 2,5. 3 .13 , 916 60,26( )nm dI I A= = = cái quá tải: 1, 5. 1, 5. 3 .13 , 916 36 ,15 5( )qt ldI I A= = = + lựa chọn cầu dao gồm dòng điện định mức: 1 1 ,1. 1, 1. 3 .13 , 916 26, 514 27( ... TRUNG -11 D1CLC TRƯỜNG ĐHBK-ĐÀ NẴNG 4.5.Tính toán các thông số mạch điều khiển :Sơ đồ dùng một kênh điều khiển chỉnh lưu cầu bố pha được thiết kế theo phong cách theo sơ vật dụng hình 3 -13 . Tính toán mạch điều khiển ... Khi quá mua và ngắn mạch thyristor, nghắn mạch cổng output bộ đổi mới đổi, ngắn mạch thứ cấp cho máy đổi thay áp, ngắn mạch ở cơ chế nghịch lưu. + chọn aptomat có: 1 1 ,1. 1, 1. 3 .13 , 916 26, 514 27( )dm lI I A=...

kiến thiết bộ chỉnh lưu cầu một pha bao gồm điều khiển theo nguyên lý arccos dồn phần ứng của hộp động cơ điện một chiều kích từ tự do


... ISD (mA) 7 812 14 /35 11 .5 /12 .5 12 0 12 0 6.0 0.8 750 7 912 -14 /-35 -11 .5/ -12 .5 12 0 12 0 3.0 500 dòng điện dầu ra : Ira= 0 1 A Máy vươn lên là áp đồng pha: Tính ... ảnh hưởng tác động vào ucm rất có thể điều chỉnh được địa chỉ xung điều khiển, tức là điều chỉnh được góc α Sơ đồ dùng cấu trúc mạch điều khiển một Thyritor : 5 .1 nguyên lý điều khiển Arccos Udk ... Http://www.ebook.edu.vn 29 Chương 5: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN THEO NGUYÊN LÝ ARCCOS Để cho mạch động lực vận động đúng yêu cầu rất có thể điều chỉnh tốc độ động cơ ta sử dụng mạch điều khiển đóng mở Thyristor và...

Xem thêm: Hãy Nêu Các Bước Tạo Bảng Trong Word Cực Đơn Giản, Hãy Nêu Các Bước Để Tạo Bảng Trong Văn Bản


... Cưa 10 C 10 Tụ tạo thành xung răng cưa 11 V 11 Điện áp điều khiển 12 C 12 Tụ tạo độ rộng lớn xung 13 LTín hiệu điều khiển xung ngắn,xung rộng 14 Q 1 Đầu ra 1 15 Q2Đầu ra 2 16 VSĐiện áp nguồn nuôiKHOA ... 6,5 10 MAĐiện áp vào điều khiển ,chân 11 trở chống vàoV 11 R 11 0,2 15 V10MAXVkΩ Mạch chế tạo ra răng cưaDòng hấp thụ tụBiên độ răng cưaĐiện trở mạch nạpThời gian sườn chống củaxung răng cưaI 10 V 10 R9tP 10 380 10 00VS-2300μAVKΩMsTín ... Dây chảy team 1CC là:I1CC= 1, 1.Ilv = 1, 1 .1, 40 = 1, 54 (A)⇒Chọn cầu chảy team 1CC loại 2 (A)Dùng cầu chảy tác động ảnh hưởng nhanh (nhóm 2CC) để bảo đảm an toàn ngắn mạch đầu ra của bộ chỉnh lưu. Loại điện...