Viết Lại Câu Có Sử Dụng Cách Nói Gián Tiếp Giúp Mik Vs

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Viết lại câu có sử dụng cách nói gián tiếp giúp mik vs

*

1. " Can you meet me at station" she asked me2. "Who knows the answer " the teacher asked

3. "Why don't you help me " she asked him4. "did you see that car?" he asked me5. "Stop talking" Joe the teacher said


*Xem thêm: Lên Đỉnh Tiếng Anh Là Gì ? Đạt Cực Khoái Trong Tiếng Anh Là Gì

1. " Can you meet me at station" she asked me

=>She asked me if I could meet her at station2. "Who knows the answer " the teacher asked

=>The teacher asked us who knew the answer

3. "Why don"t you help me " she asked him

=>She asked him why he didn"t help her4. "did you see that car?" he asked me

=>He asked me if I had seen that car5. "Stop talking, Joe"" the teacher said

=>The teacher told Joe to stop talking


*

"Can you meet me at the station?" she asked me.→ She asked me .................................................. ."Who knows the answer?" the teacher asked.→ The teacher wanted lớn know .................................................. ."Why don"t you help me?" she asked him.→ She wanted to know .................................................. ."Did you see that car?" he asked me.→ He asked me .................................................. ."Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.→ The mother asked the twins .................................................. .


Xem thêm: Dạng Tìm A Để Hàm Số Liên Tục Trên R, Xác Định Tham Số Để Hàm Số Liên Tục

*

Ex1:Change these statements into reported speech:1:"How are you?"Martin asked usMartin asked us............................2:He asked"Do I have to vị it?"He asked.......................3:"Where have you been?"the mother asked her daughterThe mother asked her daughter...................................4:Which dress vì chưng you like best?"she asked her boyfriendThe asked her boyfriend..........................................................5:"What are they doing?"she askedShe wanted khổng lồ know..............7:The teacher asked"Who speaks English?"The teacher wanted to lớn know...................8:"How vì you know that?" she asked meShe asked me.....................................9:"Has Caron talked khổng lồ Kevin?" my friend asked meMy friend asked me.................................10:"What's the time?" he askedHe wanted to lớn know.....................11:"When will we meet again?"she asked meShe asked me.....................12:"Are you crazy?"She asked himShe asked him..................13:"Where did they live?"he askedHe wanted lớn know...............14:"Will you be at the party?" he asked herHe asked me.........................15:"Can you meet me at the station?" she asked meShe asked me................16:"Who knows the answer?" the teacher askedThe teacher want to lớn know...........17:"Why don't you help me?" she asked himShe asked him..........................18:"Did you see that car?"he asked meHe asked me.........................................19:"Have you tidied up your room?" the mother asked the twinsThe mother asked the twins............................20:"Stop talking,Joe" the teacher saidThe teacher told Joe..................21:"Be patient,"she said lớn himShe told him....................22:"Go to your room" her father said khổng lồ herHer father told her.....................23:"Hurry up" she said lớn usShe told us....................