Cách Vẽ Biểu Đồ Đường Biểu Diễn

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ đường biểu diễn

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ vật Đường (địa lý)

*

b. Cách vẽ biểu đồ gia dụng Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Top 10 Bài Viết Đoạn Văn Về Kỹ Năng Giao Tiếp ", Top 10 Bài Viết Hay Nhất Về Kỹ Năng Giao TiếpXem thêm: Giải Bài 15 Trang 75 Sgk Toán 8 Tập 1 5 Trang 75 Toán 8 Tập 1

Phương pháp nhận xét biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

d. Mọi lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu đồ gia dụng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Lấy ví dụ như minh họa ví dụ biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn khí (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép domain authority (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển lớn (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ tương thích thể hiện tại tốc độ ngày càng tăng một số sản phẩm của ngành công nghiệp của Việt Nam, giai đoạn 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://cameraquansat24h.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)