Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

     
quản trị Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa trái đất đã hiến đâng trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải hòa dân tộc, lấy lại cuộc sống đời thường ấm no, từ bỏ do, niềm hạnh phúc cho quần chúng. # Việt Nam. Sự nghiệp phương pháp mạng phong phú, nhộn nhịp của hồ chí minh đã để lại cho dân tộc bản địa ta những “Di sản” quý báu, vào đó, những sáng tạo lý luận của Người về cách mạng giải tỏa dân tộc là 1 trong những dấu ấn nổi bật, góp thêm phần tạo đề xuất những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc

Thứ nhất, phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn chiến thắng phải đi theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng lý luận bí quyết mạng vô sản vào Việt Nam, sài gòn đã kiên cường khắc phục những trở ngại của định hướng giáo điều, nhấn mạnh vấn đề một chiều đấu tranh giai cấp trong nửa sau trong năm 20 với nửa đầu trong những năm 30 của nắm kỷ XX, làm cho lý luận bí quyết mạng giải phóng dân tộc theo xu hướng vô sản có sức sống khỏe mạnh mẽ, xâm nhập trong phần đông quần bọn chúng nhân dân. Đi theo con đường cách mạng vô sản, sài gòn sớm xác minh phương hướng kế hoạch của phương pháp mạng nước ta là “làm tư sản dân quyền bí quyết mạng cùng thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới làng hội cộng sản”(3). Sau khoản thời gian giành độc lập, phải tiến lên gây ra CNXH. Sát bên đó, Người để nhiều tâm trí vào sự nghiệp giải pháp mạng XHCN và thành lập CNXH sinh sống Việt Nam, hình thành phải những quan điểm hết sức cơ phiên bản về CNXH và tuyến phố đi lên CNXH xuất phát từ một nước ở trong địa, với đều tàn tích phong kiến nặng nề; xác định những sệt trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước tiến để đạt mức CNXH. Đó là một quy trình cải biến phương pháp mạng thọ dài, gian khổ, đề xuất trải trải qua không ít chặng mặt đường khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng bé người, tạo nên con người cải cách và phát triển toàn diện, có cuộc sống đời thường ấm no, từ do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, tức là độc lập dân tộc đi tới CNXH. Độc lập dân tộc bản địa là điều kiện tiên quyết, là chi phí đề tiếp cận CNXH. Không giành được hòa bình dân tộc sẽ không có gì hết. Độc lập dân tộc thể hiện ở vị trí giành và giữ cơ quan ban ngành dân người chủ dân, sẵn sàng tiền đề đi lên CNXH. Nhưng mà nếu nước độc lập mà dân không tận hưởng hạnh phúc, tự do thoải mái thì chủ quyền cũng chẳng gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, từ bỏ do. Do vậy, bắt buộc xây dựng CNXH như là việc phát triển thế tất của độc lập dân tộc, để bảo vệ độc lập dân tộc bản địa và tạo nên bước cải cách và phát triển mới cùng với một trình độ cao rộng của toàn bộ tiến trình biện pháp mạng. Đây chính là sự trở nên tân tiến sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về phong thái mạng không chấm dứt - biện pháp mạng dân tộc dân công ty và cách mạng XHCN, giữa hai quá trình đó không tồn tại một tường ngăn thành nào phân làn cả.

Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, bởi vì Đảng và hồ chí minh lãnh đạo đã xuất hiện thêm một thời đại mới cho dân tộc nước ta - thời đại tự do dân tộc gắn sát với CNXH. Kiên cường với tuyến đường đã lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ nội chiến chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, với niềm tin “thà hy sinh tất cả chứ nhất mực không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không gồm gì quý rộng độc lập, từ bỏ do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, sáng chế của Đảng, với sức mạnh tổng đúng theo của toàn dân tộc, quân và dân ta vẫn lần lượt đánh bại các chiến lược cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc, hóa giải dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ này, tất khắp cơ thể dân việt nam đã kiên định đấu tranh cho hòa bình dân tộc và tự do thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên và thoải mái đó của con người việt Nam, của dân tộc việt nam được xã hội quốc tế tiếp nhận như là trong những tư tưởng phệ của thời đại.

Thứ hai, biện pháp mạng giải phóng dân tộc muốn chiến thắng phải do Đảng cộng sản lãnh đạo

Đây là một sáng tạo của hồ chí minh về lý luận phương pháp mạng hóa giải dân tộc. Sài gòn cho rằng, “Cách mệnh trước tiên phải gồm đảng cách mệnh... Đảng tất cả vững phương pháp mệnh bắt đầu thành công...”(5). Đảng đó buộc phải được sản xuất theo phép tắc đảng kiểu bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng cùng sản là: khẳng định mục tiêu của cách mạng, chế tạo đường lối giải pháp mạng hóa giải dân tộc; thông qua cương lĩnh, tổ chức vận động, tập hợp các lực lượng phương pháp mạng, chế tạo Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Đối với giải pháp mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải triển khai đồng thời nhị nhiệm vụ: chống đế quốc và kháng phong kiến, giành hòa bình dân tộc, đưa về tự vì và hạnh phúc cho nhân dân. Cương cứng lĩnh chủ yếu trị trước tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đang khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng để ý là, quản trị Hồ Chí Minh mang đến rằng, Đảng không chỉ là là của riêng giai cấp công nhân, mà của toàn dân tộc. Trên Đại hội lần đồ vật II của Đảng (tháng 02/1951), tp hcm phân tích: “Trong tiến độ hiện nay, quyền lợi của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao cồn và của dân tộc bản địa là một. Chính vì Đảng Lao động vn là Đảng của thống trị công nhân cùng nhân dân lao động, vì thế phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”(7). Năm 1961, lúc nhân dân miền bắc đang triển khai kế hoạch 5 năm lần sản phẩm công nghệ nhất, sài gòn một đợt nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, ko thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một trong những Đảng đạo đức với văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác - Lênin; có bản lĩnh chính trị vững vàng; lực lượng cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực trí tuệ dồi dào, biết xử lý mọi vấn khuyến nghị phát từ bỏ thực tiễn nước ta và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng đó cần xây dựng được một mặt trận dân tộc thống tuyệt nhất rộng rãi, vững chắc, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, bé Lạc con cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp những lực lượng cách mạng và hiện đại trên nhân loại đấu tranh chống kẻ thù chung là nhà nghĩa thực dân, vì phương châm chung của nhân loại hiện đại là: hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ và tân tiến xã hội.

Thực tiễn đa dạng và phong phú cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và tối ưu của Đảng là nhân tố số 1 quyết định chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, thiết yếu trong quá trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã có tôi luyện, thử thách và không xong xuôi trưởng thành, dày dạn tay nghề để ngày càng xứng danh với sứ mệnh và thiên chức lãnh đạo phương pháp mạng, xứng danh với sự tin cậy của nhân dân; qua đó, khẳng định một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng chủ yếu trị như thế nào khác, bên cạnh Đảng cùng sản nước ta có đủ bạn dạng lĩnh, trí tuệ, khiếp nghiệm, đáng tin tưởng và tài năng lãnh đạo nước nhà vượt qua đều khó khăn, thử thách gay cấn để đưa dân tộc bản địa đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, phương pháp mạng hóa giải dân tộc là sự nghiệp câu kết của toàn dân trên các đại lý liên minh công nông

Sinh thời, sài gòn chỉ rõ: “Cách mạng giải hòa dân tộc là việc nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cửa hàng liên minh công nông có tác dụng nòng cốt”... Vào đó, “thực hiện mang đến được cấu kết công nông do đó là sự đảm bảo chắc chắn độc nhất vô nhị những chiến thắng của giải pháp mạng”(10).

Từ thực tiễn Việt Nam, với giỏi đại đa phần dân số là nông dân, hồ chí minh cho rằng, dân cày là những người chịu các tầng áp bức, bị nghèo khó hóa buộc phải họ luôn luôn có ý thức bội phản kháng, chuẩn bị sẵn sàng tham gia bí quyết mạng. Do đó, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phải tất cả sự thâm nhập của thống trị nông dân và là sự việc nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là một trong những lực lượng rất cao của dân tộc, một liên minh rất trung thành của ách thống trị công nhân. ý muốn kháng chiến loài kiến quốc thành công, ý muốn độc lập, thống tốt nhất thật sự, ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào dân cày sẵn có lực lượng lớn lớn, sẵn bao gồm lòng nồng thắm yêu nước, sẵn tất cả chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh. Vì chưng vậy, vụ việc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, thực tế là vụ việc nông dân. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, và cũng là đối tượng người dùng vận động của cách mạng.

Đánh giá chỉ cao vai trò, thiên chức của kẻ thống trị nông dân, tuy vậy Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, kẻ thống trị công nhân là thống trị lãnh đạo giải pháp mạng và Đảng đề xuất lãnh đạo tạo khối kết đoàn công - nông có tác dụng nòng cốt đến Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Sài gòn chủ trương vận động, tập hợp rộng thoải mái các tầng lớp nhân dân Việt Nam, những người dân dân mất nước, đang đề xuất chịu thân phận nô lệ, gia nhập vào phương diện trận dân tộc thống nhất, nhằm mục tiêu huy động sức khỏe của toàn dân tộc vào cuộc chiến đấu giành độc lập, trường đoản cú do. Đây là vấn đề rất mới, có mức giá trị giải thích và trong thực tiễn to lớn đối với cách mạng vậy giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc. Đó là sự bổ sung kịp thời vào kho báu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Có thể nói, đối với cách mạng Việt Nam, luận điểm của hồ chí minh về vụ việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trên đại lý liên minh công - nông vẫn được vận dụng một giải pháp chủ động, sáng chế trong tiến trình thực hiện cách mạng giải tỏa dân tộc.

Thứ tư, giải pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được triển khai bằng con phố cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh bao gồm trị của quần bọn chúng với chiến đấu vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của các nhà lãnh đạo giải pháp mạng tiền bối, sài gòn xác định phương thức đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở nước ta phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh bao gồm trị của quần bọn chúng với tranh đấu vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm rõ những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác - Lênin, hồ Chí Minh đã nhận được thức sâu sắc thực chất của chế độ thực dân: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, sẽ là một hành động bạo lực của kẻ mạnh so với kẻ yếu đuối rồi”(11),“lũ giặc cướp nước, chết thì chết, nết ko chừa. Càng gần lose thì bọn chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do không thể cầu xin mà gồm được”. Do vậy, để triển khai cuộc giải pháp mạng giải phóng dân tộc, cũng giống như cuộc chiến đấu để bảo đảm an toàn độc lập dân tộc, bảo đảm CNXH, tất yếu bắt buộc “Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy tổ chức chính quyền và đảm bảo chính quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực cách mạng của hồ Chí Minh không thể đối lập với niềm tin yêu chuộng độc lập và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc việt nam mà là sự tiếp nối truyền thống cuội nguồn nhân nghĩa của thân phụ ông ta. Đối với hồ nước Chí Minh, trong trận chiến tranh chính đạo để hóa giải dân tộc, giải tỏa giai cấp, câu hỏi sử dụng đấm đá bạo lực cũng nhằm mục đích mục đích hòa bình: “Dụng bài toán binh là việc nhân nghĩa, mong mỏi cứu dân, cứu nước”(14). Theo Người, chủ quyền phải là nền chủ quyền thật sự, gắn liền với độc lập, độc lập của Tổ quốc cùng tự do, dân công ty của nhân dân. Nếu kim chỉ nam đó ko được đáp ứng, phương thức tiến hành chiến tranh tất yếu là đấm đá bạo lực cách mạng. Đó chính là nghệ thuật khôn khéo dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại đấm đá bạo lực phản giải pháp mạng của Người.

Tuy tôn vinh vai trò của đấm đá bạo lực cách mạng nhưng hcm không tuyệt đối hoàn hảo hóa sứ mệnh của bạo lực, của chống chọi vũ trang trong cuộc chiến tranh cách mạng. Cùng với Người, tranh đấu vũ trang chỉ là 1 trong trong những phương pháp để thực hiện phương châm chính trị của cách mạng. Với tinh thần ấy, sau khoản thời gian về nước chuẩn bị giành chủ yếu quyền, mon 12-1944, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ tình hình cách mạng vào nước cùng trên núm giới, hcm ra Chỉ thị ra đời đội “Việt nam giới tuyên truyền giải tỏa quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự”(15), “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ bề ngoài xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng cha thứ quân, phương thức hoạt động là phối hợp quân sự với thiết yếu trị.

Trong quá trình lãnh đạo chống chọi giành bao gồm quyền, sài gòn và Đảng đã chỉ huy tích cực phát hành và phát triển lực lượng, để khi tất cả thời cơ sẽ phát đụng khởi nghĩa vũ trang. Thứ nhất là xây dựng các căn cứ địa, bên cạnh đó mở các lớp đào tạo, giảng dạy cán bộ, xây dựng những tổ chức chính trị của quần chúng... Với việc chủ động, tích cực chuẩn bị đón chờ thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, khi cơ hội đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong gần đầy nửa tháng, toàn nước đã đứng dậy giành thiết yếu quyền về tay nhân dân.

Trong cuộc nội chiến chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, thừa kế và vạc huy thẩm mỹ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945, sài gòn và Đảng Lao động việt nam đã tập trung lãnh đạo kiến tạo lực lượng vũ trang mập mạnh, với cha thứ quân và không ngừng nâng cấp trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân đội để tiến công bại những chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; đồng thời, kết phù hợp với xây dựng lực lượng thiết yếu trị trẻ trung và tràn trề sức khỏe của quần chúng để khi cơ hội đến thực hiện tổng tiến công, giành thành công quyết định vào sự nghiệp hóa giải dân tộc.

Xem thêm: Anh Như Con Thuyền Nhỏ Chưa Một Lần Ra Khơi, Lời Bài Hát Deep Sea

2. Quý giá thời đại

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc phản ánh ước vọng được sống trong độc lập, thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ là dân tộc vn mà còn là một ý chí, ước vọng của mọi dân tộc bị áp bức, bóc lột trên cầm giới, như sài gòn đã khẳng định: “tất cả các dân tộc trên thế giới đều ra đời bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền từ bỏ do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc bản địa là ước muốn cháy bỏng hơn bất kể yêu mong nào khác. Nó là đk tiên quyết cho đông đảo quyền từ do, dân công ty của bé người.

Điều đặc biệt quan trọng cần giữ ý, sáng chế của hồ nước Chí Minh không chỉ có là bạn xây dựng các đại lý lý luận cho sự nghiệp tranh đấu giành chủ quyền dân tộc của việt nam mà còn là một người tổ chức triển khai và chỉ đạo sự nghiệp giải pháp mạng giải tỏa dân tộc. Trong quy trình tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam, sài gòn đã thể hiện trọng trách của fan đứng đầu. Người tổ chức vừa chống chiến, vừa kiến quốc với ý thức “các vua Hùng đã gồm công dựng nước, chưng cháu ta buộc phải cùng nhau giữ mang nước”. Phòng chiến đi đôi với loài kiến quốc, đấu tranh song song với xây dựng, cùng một lúc triển khai hai nhiệm vụ chiến lược là nét độc đáo của phương pháp mạng Việt Nam mang dấu tích Hồ Chí Minh. Người xác định, kháng chiến trường kỳ gian khổ, phức tạp, nặng nề khăn, nhưng nhất định chiến hạ lợi. Lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc vốn đã sáng chế nhưng lại ngày càng trí tuệ sáng tạo hơn vì đang đi đến thực tiễn, được làm nhiều mẫu mã bởi thắng lợi của phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 cũng như thành công của cuộc binh lửa chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng của dân chúng Việt Nam.

Thực tiễn chỉ đạo toàn dân tộc bản địa đấu tranh giành chủ quyền và loạn lạc chống cuộc chiến tranh xâm lược sẽ làm đa dạng thêm giải thích của Người về phong thái mạng và cuộc chiến tranh giải phóng. Từ đó, rất có thể khẳng định, những cống hiến sáng tạo thành của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng hóa giải dân tộc, cả thực tiễn và lý luận đã bổ sung cập nhật cho kho tàng lý luận bí quyết mạng thế giới, kho báu lý luận nhà nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống dựng nước với giữ nước đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về cách mạng giải tỏa dân tộc mang ý nghĩa thời đại biểu lộ đậm nét sinh hoạt chỗ, nó sẽ tác động sâu sắc đến trào lưu giải phóng dân tộc trên nỗ lực giới. Ví như như thắng lợi của biện pháp mạng mon Tám năm 1945 vẫn thức tỉnh những dân tộc trên trái đất về quyền trường đoản cú do, độc lập của mỗi dân tộc, thì chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là chiến thắng Điện Biên che đã có tác dụng “chấn động địa cầu”, thức tỉnh các dân tộc ngơi nghỉ châu Á, châu Phi và châu mĩ - Latinh vực dậy đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành chủ quyền dân tộc.

Trong quy trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã bền chí con đường bí quyết mạng mà quản trị Hồ Chí Minh đã lựa chọn là: độc lập dân tộc nối sát với CNXH, kiên định mục tiêu: “Độc lập - tự do - Hạnh phúc”. Hiện nay, bốn tưởng của bạn vẫn soi sáng tuyến phố đi lên của bí quyết mạng Việt Nam. Để thực hiện phương châm xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc biệt nhất được Đảng cùng sản Việt Nam xác định là: bền chí mục tiêu hòa bình dân tộc gắn liền với CNXH.

Để dành được điều đó, hơn lúc nào hết, bọn họ cần yêu cầu nắm chắc hẳn hạt nhân tứ tưởng hcm về giải phóng dân tộc, giải phóng nhỏ người, nắm vững phương thức giải quyết và xử lý mối quan hệ dân tộc - con bạn trên cơ sở nhận thức chính xác đặc điểm của dân tộc và sự vận động, cách tân và phát triển của thời đại. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thành công xuất sắc trong trách nhiệm đưa tư tưởng tp hcm vào cuộc sống đời thường để giải quyết những vụ việc do trong thực tiễn đặt ra. Đó cũng là trong những điều kiện đặc trưng nhất đảm bảo an toàn cho thành công của bí quyết mạng việt nam trong hiện tại và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lí 11 Bài 24 Vật Lý 11 Bài 24: Suất Điện Động Cảm Ứng

(14) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử dân tộc Đảng, học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh