Các Dạng Toán Hình Học Lớp 7

     

A. CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH 7 HỌC KÌ 1

DẠNG 1. KIỂM TRA nhị ĐƯỜNG THẲNG song SONG, nhị ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. VẼ ĐƯỜNG THẲNG song SONG, ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG TRUNG TRỰC.

Bạn đang xem: Các dạng toán hình học lớp 7

Phương pháp giải.

Sử dụng lốt hiệu nhận thấy hai đường thẳng tuy nhiên song, quan niệm và vết hiệu nhận biết hai con đường thẳng vuông góc, định nghĩa hai đường trung trực.

Ví dụ: (Bài 55 tr.103 SGK)

a) những đường thẳng vuông góc với d đi qua M, N.

b) những đường thẳng tuy nhiên song với e trải qua M, N.

Giải. 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án" width="322">

a) Đường trực tiếp a trải qua M cùng vuông góc với d. Đường thẳng b trải qua N với vuông góc cùng với d.

b) Đường thẳng x trải qua M và song song cùng với e. Đường thẳng y đi qua N và tuy vậy song cùng với e.

DẠNG 2. TÍNH SỐ ĐO GÓC

Phương pháp giải.

Sử dụng các đặc thù của nhị góc đối đỉnh, nhì góc kề bù, hai góc sinh sản bởi hai tuyến đường thẳng song song với một đường thẳng thứ ba.

Ví dụ 2. (Bài 57 tr.104 SGK)

Cho hình 39 (SGK) (a // b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 2)" width="619">

Ví dụ 3. (Bài 59 tr.104 SGK)

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 3)" width="406">

Hướng dẫn.

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 4)" width="228">

DẠNG 3. PHÁT BIỂU MỘT ĐỊNH LÍ (BẰNG CÁCH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG, BẰNG CÁCH NHÌN VÀO HÌNH VẼ) HOẶC CHỌN CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG.

Phương pháp giải.

Liên hệ với các kiến thức tương xứng trong SGK nhằm trả lời.

Xem thêm: Tuyệt Phẩm Khúc Thụy Du: Đừng Bao Giờ Em Hỏi Vì Sao Ta Yêu Nhau

Ví dụ 4. (Bài 60 tr. 104 SGK)

Hãy phạt biểu các định lí được biểu đạt bằng mẫu vẽ sau, rồi viết trả thiết, tóm lại của từng định lí.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 5)" width="422">

Giải.

a) Nếu hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ bố thì chúng ta song song với nhau.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 6)" width="129">

Nếu một con đường thẳng vuông góc với một trong những hai mặt đường thẳng tuy nhiên song thì vuông góc với con đường thẳng kia.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 7)" width="120">

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một con đường thẳng thứ tía thì tuy vậy song với nhau.

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 8)" width="127">

DẠNG 4. CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ

Phương pháp giải.

Vẽ hình, viết trả thiết, kết luận, nêu xác minh và các lí vì tương ứng.

Ví dụ 5. chứng tỏ rằng nếu hai đường thẳng song song cắt một mặt đường thẳng thứ ba thì các tia phân giác của nhị góc so le trong tuy vậy song cùng với nhau.

Giải.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 9)" width="508">

Chứng minh:

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 10)" width="375">

 B. MỘT SỐ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài 1: Vẽ hình với viết giả thiết, kết luận của định lí sau :

Hai mặt đường thẳng phân minh cùng vuông góc với một con đường thẳng trang bị 3 thì chúng song song với nhau.

Bài 2:

a) Hãy viết định lí nói về một con đường thẳng vuông góc với 1 trong hai mặt đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh họa, viết GT/KL bởi kí hiệu

Bài 3: Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:

 

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 11)" width="176">

 

Bài 4:

a) Hãy phát biểu định lí được mô tả bởi hình vẽ sau.

b) Viết mang thiết và tóm lại của định lí đó bởi kí hiêu

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 12)" width="148">

Bài 5: Vẽ hình, viết mang thiết, kết luận của định lí: “Nếu hai tuyến đường thẳng phân minh cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ ba thì chúng tuy nhiên song với nhau.”

Bài 6 : Vẽ hình, viết trả thiết, kết luận và minh chứng định lí: “Nếu hai tuyến đường thẳng thuộc vuông goc cùng với một mặt đường thẳng thứ ba thì chúng song song cùng với nhau.”

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 13)" width="355">
*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 14)" width="221">

 

 

*
*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 16)" width="261">

 

Bài 9:  cho hình vẽ (hình 2). 

1) bởi vì sao m // n?

2) Tính số đo x của góc ABD

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 17)" width="172">

Bài 10: Vẽ hình theo trình tự sau:

a) Góc xOy gồm số đo 600 , điểm A phía bên trong góc xOy

b) Đường trực tiếp m đi qua A với vuông góc với Ox

c) Đường thẳng n trải qua A và tuy vậy song cùng với Oy 

Bài 11: Cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 12cm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ cách vẽ.

Xem thêm: Giải Bài 47 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 1, Phân Tích Cá Đa Thức Sau Thành Nhân Tử:

Bài 12: Hình vẽ sau cho thấy a//b , 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 18)" width="305">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 19)" width="254">

 

Bài 13: mang lại hình vẽ. Biết :

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 20)" width="309">

 

 

 

Chứng minh: xx’ // yy’.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 21)" width="169">

 

Bài 14: 

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 22)" width="427">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 22)" width="337">

 

Bài 15:  

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 24)" width="284">

 

 

a) Đường trực tiếp a có tuy vậy song với con đường thẳng b không ? vì sao?

b) Đường thẳng b có song song với đường thẳng c ko ? bởi vì sao?

c) Đường trực tiếp a có tuy vậy song với con đường thẳng c không ? do sao?

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 25)" width="219">

 

Bài 16: 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 26)" width="276">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 27)" width="151">

Bài 17: 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 28)" width="316">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 29)" width="218">

Bài 18: 

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 30)" width="409">

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 31)" width="184">

 

Bài 19: mang lại hình vẽ bên. Biết E là trung điểm của AB ; ME vuông góc AB tại E cùng ME, MF theo thứ tự là tia phân giác của 

*

1/ vị sao EM là đường trung trực của đoạn trực tiếp AB ?

2/ chứng minh rằng: MF//AB

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 33)" width="142">

 

Bài 20 : Cho hình mẫu vẽ .

*

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 35)" width="180">

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bài

Đáp án

1

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 36)" width="181">

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

- Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm

- Vẽ trung điểm M của đoạn trực tiếp AB: trên tia AB, lấy điểm M sao cho:

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 37)" width="145">

- Qua M, vẽ mặt đường thẳng d vuông góc với AB

Ta có: d là đường trung trực của đoạn thẳng AB

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 38)" width="185">

11

 

 

12

Vẽ con đường thẳng c đi qua O và tuy nhiên song cùng với a. 

Vì a//c đề xuất b//c , ta có:

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 39)" width="271">
*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 40)" width="237">

13

 

 

14

 

 

15

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 41)" width="324">

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 42)" width="174">

16

  

17

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 43)" width="400">
*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 44)" width="199">

18

kimsa88
cf68