CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG LỚP 4

     
Bài tập Bảng đơn vị đo trọng lượng lớp 41. Khối hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng2. Những dạng bài xích tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng2.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo đại lượng2.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo đại lượng3. Bài bác tập toán lớp 4 ôn tập về đại lượng4. Bài tập từ bỏ luyện1. Nhận biết đơn vị đo khối lượng3. Bài tập áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng:3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng3.4. Dạng 4: Toán có lời văn.4. Bài tập tự luyện

Bài tập Bảng đơn vị đo trọng lượng lớp 4

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo khối lượng và nhận xét rằng cùng với hai đơn vị đo khối lượng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn vội vàng 10 lần đơn vị chức năng bé.

Bạn đang xem: Các bài toán về đại lượng lớp 4

2. Bài bác tập

Bài 1.Điền số phù hợp vào nơi trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3. Bài bác giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

Dạng 2: các phép tính với đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi triển khai phép tính cùng hoặc trừ các trọng lượng có kèm theo các đơn vị đo tương tự nhau, ta triển khai tương trường đoản cú như các phép tính cùng với số từ bỏ nhiên, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

Khi tiến hành phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta đề nghị đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện nay tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc phân tách số kia với một trong những như bí quyết thông thường, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào kết quả.

2. Bài xích tập

Bài 1.Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài xích giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn – 849 tạ = 2750 – 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag – 77777 g = 500000 + 7000 – 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo tương tự nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số trường đoản cú nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo không giống nhau, đầu tiên ta bắt buộc đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.

2. Bài bác tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg …5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

Dạng 4: Toán tất cả lời văn

1. Phương pháp

Đọc đề và xác định rõ yêu ước đề bài

Thực hiện nay phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra và kết luận

2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ thiết lập 1 bó rau nặng 1250 g, một con cá nặng nề 4500g, 1 quả túng thiếu nặng 750g. Hỏi khối lượng mà Bình phải mang lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong mùa kiểm tra mức độ khỏe. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả tía bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3. Bài giải

Bài 1

Khối lượng nhưng Bình phải đem lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy khối lượng mà Bình có là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

Bài tập từ luyện bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1. Điền số tương thích vào nơi trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g – 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vết >, , 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg bài xích tập về đại lượng cùng đo đại lượng – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

313. Viết số tương thích vào địa điểm chấm

a) 3 tạ = … yến 2 yến 8kg = …. Kg

40 yến = … tạ 5 tạ 35kg = …..kg

5 tấn = … tạ 8000kg =…. Tấn

120 tạ = … tấn 4 tấn 45kg = ….kg

b) 3 giờ = … phút 3 giờ 45 phút = ….. Phút

360 giây = … phút 1/4 giờ đồng hồ = … phút

10 nỗ lực kỉ =….. Năm 6000 năm = … vắt kỉ

c) 800cm = … dm 7 mét vuông 68dm2 = … dm2

 2 000 OOOm2 = … km2 4 km2 400m2 =… mét vuông

314.

Viết dấu phù hợp (>, 2=2 km2 4 km2 400m2 = 4000400 m2

314.

a) 3 tấn > 25 tạ ; 5 tấn 45 kilogam .=.. 5045 kg

b) 1/2 giờ .. 30 giây

c) 50 m2 40dm2 > 5004 dm2 ; 100 cm2 ..=.1/100 m2

Bài tập phần bảng đơn vị đo trọng lượng – Giây, cụ kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài bác tập

32.

Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

a) 1kg = … g b) 15t = … tạ

4kg = … g 2 tạ = … kg

1000g = … kg 400 tạ = … tấn

2000g = … kilogam 300 kilogam = … tạ

c) 3 tấn 5 tạ = … tạ d) 2kg 15 kg = … g

4 tạ 5kg = … kg 1kg 1g = …. G

2 tấn 50kg = … kg 5kg 5g = ….g

33.

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng : 6t 6kg = ?

A. 66 kg

B. 6600kg

C. 6060kg

D. 6006kg34.Điền vệt ( > thay kỉ, ngày, phút, giây, giờ, tuần lễ theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn.

Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

3 phút = … giây 1/4 phút = … giây 2 thay kỉ =… năm

1 giờ = … giây 1 phút 30 giây = … giây 1000 năm = … nạm kỉ

nửa tiếng = … phút 2 tiếng = …. Giây nửa chũm kỉ = … năm37.

*

38.

Dưới đây lưu lại thời gian bốn tín đồ đến dự cuộc họp. Giờ họp đúng lúc 7 giờ 30 phút.

Khoanh vào chữ để trước thời gian người mang đến họp chậm nhất :

7 giờ 35 phút B. 8 tiếng kém đôi mươi phút

7 giờ khoảng 30 phút D. 8 giờ yếu 25 phút

39.

Bảng sau ghi tên di chuyển viên và thời gian chạy trên và một quãng mặt đường của mỗi người :

MinhAnHùngViệt
13 phút15700 giây12 phút 45 giây

a)Ai chạy nhanh nhất có thể ? Ai chạy chậm nhất ?

b) thu xếp tên các vận động viên theo lắp thêm tự từ tín đồ chạy chậm đến fan chạy nhanh hơn.40.

a) 115 tạ + 256 tạ b) (3kg + 7kg) x 2

4152g – 876g (114 tạ-49 tạ) : 5

4 tấn x 3 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ

2565kg : 5 4kg 500g – 2kg 500g

c) 1/2 tiếng – 15 phút 3h x 2

12 giây + 45 giây 69 tiếng : 3

Hướng dẫn:

32.

a) 1 kg = 10OOg b) 15 tấn = 150 tạ

4kg =4000g 2 tạ = 200kg

10OOg = 1kg 400 tạ = 40 tấn

2000g = 2kg 300kg = 3 tạ

c)3 tấn 5 tạ = 35 tạ d) 2kg 150g = 2150g

tạ 5kg = 405kg 1kg10g = 1010g

tấn 50kg = 2050kg 5kg 5g = 5005g

33. D

34.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Đầy Đủ 16 Chủ Đề, Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10

*

35.

HD : 1kg 512g = 1512g ; 1kg 5hg = 1500g ;

1kg 51dag = 151 Og ; 10hg 50g = 1050g.

Sắp xếp các số theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn : 1050 ; 1500 ; 1510 ; 1512.

Từ đó sắp tới xếp những số đo cân nặng theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến khủng :

10hg 50g ; 1kg 5hg ; 1kg 51dag ; 1 kg 512g.

36.

a) Giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, vậy kỉ.

b) 3 phút = 180 giây ; 1/4 phút = 15 giây ; 2 vậy kỉ= 200 năm

1giờ = 3600 giây ; 1 phút 30 giây = 90 giây ; 1000 năm = 10 cố gắng kỉ ;

nửa tiếng = 30 phút ; 2 giờ = 7200 giây ; nửa vắt kỉ = 50 năm.

37.

Chẳng hạn : Năm 1010 thuộc cầm cố kỉ XI ; … ; năm 1945 thuộc cầm cố kỉ XX ; …

38.

B. 8 giờ kém 20 phút (tức là 7 giờ 40 phút). Fan đó đến chậm trễ 10 phút.

39.

HD : a) 13 phút = 780 giây ; — tiếng = 12 phút = 720 giây ;

12 phút 45 giây = 765 giây.

Sắp xếp các số theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến mập : 700 ; 720 ; 765 ; 780.

Từ đó kết luận : Hùng chạy nhanh nhất có thể (700 giây) ; Minh chạy chậm nhất (780 giây).

b) thu xếp tên theo thiết bị tự từ bạn chạy lừ đừ đến bạn chạy nhanh hơn :

Minh ; Việt ; An ; Hùng

(780 giây) (765 giây) (720 giây) (700 giây)

40.

a) 115 tạ + 256 tạ = 371 tạ b) (3kg + 7kg)x 2 = 10kgx 2 = 20kg

4152g – 876g = 3276g (114 tạ – 49 tạ): 5 = 65 tạ : 5 = 13 tạ

tấn x 3 = 12 tấn 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ = 5t 8 tạ

2565kg : 5 = 513kg 4kg 500g – 2kg 500g = 2kg

c) 30 phút – 15 phút = 15 phút

12 giây + 45 giây = 57 giây

3 giờ x 2 = 6 giờ

69 giờ đồng hồ : 3 = 23 giờ

Hệ thống kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

1. Hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị đo độ dài đông đảo gấp 10 lần đơn vị bé thêm hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài rất nhiều kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn liền trước nó.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

*
Để đo khối lượng các thiết bị nặng mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, tín đồ ta dùng những 1-1 vị: yến, tạ, tấn.Để đo khối lượng các thứ nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gam, tín đồ ta cần sử dụng những solo vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng đều gấp 10 lần solo vị nhỏ thêm hơn liền sau nó.Mỗi đơn vị đo khối lượng đều kém 1/10 lần solo vị lớn hơn liền trước nó.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

*

Chú ý:

1 năm = 365 ngày1 năm nhuận = 366 ngàyTháng một, tháng ba, mon năm, tháng bảy, tháng 8, tháng mười, mon mười nhì có: 31 ngày.Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mười một có: 30 ngày.Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

2. Các dạng bài bác tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng

2.1.1. Phương thức chungSử dụng bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng thời gianHai đơn vị chức năng đo độ dài, trọng lượng liền nhau hơn nhát nhau 10 đối chọi vị2.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng sau

a) 4 năm = … tháng

b) 48 tháng = … năm

c) 3giờ = … phút

d) 200 năm = … gắng kỷ

g) 8m 4dm = … dm

h) 8 tạ 7 yến = … kg

2.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4 năm = 4 x 12 tháng = 48 tháng

b) 48 mon = 48 : 12 = 4năm

c) 3giờ = 3 x 60= 180 phút

d) 200 năm = 200 : 100 = 2 vậy kỷ

g) 8m 4dm = 8 x 10 + 4 = 84dm

h) 8 tạ 7 yến = 8 x 100 + 7 x 10 = 800 + 70 = 870kg

2.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng

2.2.1. Cách thức chungKhi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ những đại lượng tất cả kèm theo những đơn vị đo như thể nhau, ta tiến hành tương từ như các phép tính cùng với số từ nhiên, tiếp đến thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.Khi thực hiện phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, thứ nhất ta phải đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp thực hiện tính bình thường.Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như phương pháp thông thường, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo đại lượng vào kết quả.2.2.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4giờ = ? phút

c) 15 năm – 126 tháng = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x 20 kg = ? kg

Bài 2:Một con gà nặng trĩu 3700g, một túi thịt nặng 350g cùng một bó rau nặng trĩu 700g. Hỏi gà, thịt và rau nặng từng nào gam?

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo quy tắc của những đơn vị đo đại lượng ta có:

a) 72hm 5m + 72m = 72 x 100 + 5 + 72 = 7200 + 5 + 72 = 7277m

b) 157 phút + 4 giờ = 157 + 4 x 60 = 157 + 240 = 397phút

c) 15 năm – 126 tháng = 15 x 12 – 126 = 180 – 126 = 54 tháng

d) 5t 7kg x trăng tròn kg = (5 x 1000 + 7) x 20 = 5007 x 20 = 100140kg

Bài 2:

Tổng trọng lượng của gà, thịt với rau nặng số gam là:

3700 + 350 + 700 = 4750 (g)

Vậy gà, thịt cùng rau nặng trĩu 4750g.

Xem thêm: Vị Trí Địa Lý Tỉnh Đồng Nai Vài Nét Tổng Quan, Ubnd Tỉnh Đồng Nai

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng

2.3.1. Phương thức chungKhi so sánh những đơn vị đo như thể nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số trường đoản cú nhiên.Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta cần đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp thực hiện so sánh bình thường.2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh các đại lượng sau:

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút … 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Bài 2.Một bao gạo nặng nề 52kg, một con lợn nặng trĩu 52 yến. Hỏi bao gạo hay con lợn nặng hơn?