Birds of a feather flock together là gì

     

1. Birds of a feather flock together là gì?

“Birds of a feather flock together” dịch theo nghĩa đen là những nhỏ chim lông vũ kết đàn với nhau. Câu thành ngữ này nhằm chỉ những người có cùng sở thích, cùng lý tưởng thì thường chơi phổ biến với nhau.

Bạn đang xem: Birds of a feather flock together là gì

Tương trường đoản cú “birds of a feather flock together”, trong tiếng Việt, bọn họ có câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” (khi chỉ ý khen) và “ngưu trung bình ngưu, mã khoảng mã” (khi chỉ ý chê).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: “Look! The basketball players are eating at the same table together, as always. Birds of a feather flock together”.


Câu này có nghĩa là: nhìn kìa! Mấy các bạn chơi trơn rổ lúc nào cũng ngồi ăn kèm ban với nhau. Đúng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Xem thêm: Giai Toan Qua Mang Lop 2 Vong 10? Đề Thi Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 2 Vòng 4

Ví dụ 2: They say birds of a feather flock together, but what are the chances of a robin & cuckoo sharing a bit of lunch? A County Donegal woman has captured the moment in her garden.

Đây là một đoạn trong nội dung bài viết giới thiệu về video clip “Robin shares food with cuckoo – Chim Robin share thức ăn với chim Cuckoo”.Tạm dịch đoạn bên trên như sau: 

“Người ta nói rằng “Những bé chim lông vũ kết bọn với nhau”, nhưng thời cơ nào nhằm một bé chim robin và chim cuckoo ăn uống trưa với nhau? Một phụ nữ County Donegal đã lưu lại khoảnh tương khắc trong vườn của cô ấy…”


Ví dụ 3: However, we know that “birds of a feather flock together”. People tend khổng lồ make friends with those who are similar to lớn them – in terms of values, preferences, & personality traits.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 1 1 Chương 1, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 11 Chương 1

Cụm từ bỏ “birds of a feather flock together” trong ví dụ như 3 này cũng có thể có nghĩa tương tự. Cả câu bao gồm nghĩa là:

“Tuy nhiên, chúng ta biết rằng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Mọi người có xu hướng kết chúng ta với những người giống bọn họ – về giá trị, sở trường và đặc điểm tính cách.”


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our trang đích for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result