Biểu thức đại số lớp 7

     

Giải VNEN toán 7 bài bác 1: Biểu thức đại số . Giá trị của một biểu thức đại số - Sách lý giải học Toán 7 tập 2 trang 28. Sách này bên trong bộ VNEN của chương trình mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải những bài tập trong bài bác học. Phương pháp giải chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức.


A . Vận động khởi động

Đọc với tính quý hiếm của từng biểu thức sau :

A = 36 – 10 + 6 ; B = 36 – ( 6 + 4 ) ;C = 15 + 6 : 3 ; D = 4 . 32 – 5 . 6 .

Bạn đang xem: Biểu thức đại số lớp 7

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32 ;B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B . Hoạt động hình thành loài kiến thức

1 . Thực hiện các vận động sau

a ) Đọc và tuân theo yêu cầu

Viết biểu thức thể hiện chu vi của một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bởi 8cm .Viết biểu thức bộc lộ chu vi của hình chữ nhật gồm hai cạnh liên tiếp bằng 5cm và a centimet .Viết phép tính nhằm tính độ lâu năm đoạn thẳng AB dưới dạng một biểu thức chứa chữ .

Xem thêm: Đáp Án Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Bộ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Năm 2022

*

Trả lời:

Chu vi (P) = chiều nhiều năm x chiều rộng = 8 x 5 (cm)Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng lớn = 5 x a (cm)AB = x + y + 4 (cm)

c) Đọc còn chỉ rõ những phép toán trong số biểu thức đại số sau:

4x ; 2.(5 + a) ; 3.(x + y) ; x2 ;3x + 4 ; xy ; $ frac150t$ ; $frac1x - 0,5$

Trả lời:

4x : phép nhân2.(5 + a) : phép nhân với phép cộng. 3.(x + y) : phép nhân với phép cộngx2 : lũy thừa3x + 4 : nhân cùng cộngxy : nhân$ frac150t$ : chia$frac1x - 0,5$ : chia và trừ

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

Quãng lối đi được sau x (h) của một xe hơi đi với gia tốc 40km/h;Tổng quãng lối đi được của một tín đồ biết rằng fan đó quốc bộ trong x (h) với vận tốc 5km/h và kế tiếp đi ô tô trong y (h) với gia tốc 45km/h.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong mỗi trường thích hợp sau theo hai các khác nhau:

*

Trả lời:

S = v.t = 40.x = 40x.S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. C ) Sử dụng đặc điểm phân phối nhằm viết tiếp vào nơi trống ( . . . ) :

3 ( x + 5 ) = . . . ;

( 2 + x ) ) = . . . ,

4 ( x - 2 ) = . . . ;

2x + 2 . 5 = . . . ;

3 . 4 + 4x = . . . ;

2x - 2 . 4 = . . . .

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Sgk Trang 25 Sgk Hóa Học 9, Bài 7: Tính Chất Hóa Học Của Bazơ

Trả lời:

3( x + 5 ) = 3x + 15 ;

( 2 + x )5 = 10 + 5x ;

4( x - 2 ) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. C) Tính giá trị của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 trên x = - 1 .x2y trên x = - 4 với y = 3 .

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 trên x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.