Bắt Tạm Giam Cựu Bí Thư Và Cựu Chủ Tịch Tỉnh Đồng Nai Về Tội Nhận Hối Lộ

     

Về nguyên tắc mà nói thì Tổng bí thư là chức vụ lớn nhất bên Đảng. Mặt Nhà nước thì quản trị nước là chức vụ khủng nhất, chủ tịch Quốc hội cùng Thủ tướng tá đứng lập tức sau đó, mỗi ông mở đầu một nhánh (Chủ tịch Quốc hội đi đầu nhánh Lập pháp, Thủ tướng đi đầu nhánh Hành pháp, còn nhánh tứ pháp do vn không thừa nhận "Tam quyền phân lập" đề nghị rất yếu ớt thế).

Bạn đang xem: Bắt tạm giam cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh đồng nai về tội nhận hối lộ

Đó là chức vụ, Về quyền lực thì do vn chỉ có một Đảng đề xuất trên lý thuyết mà nói thì Tổng túng bấn thư là chức vụ có quyền lực tối cao nhất. Trên sao? Vì toàn bộ 3 chuyên dụng cho kia đa số là ủy viên Bộ chính trị (hiện nay bao hàm 19 người) là Đơn vị quyền lực nhất, quyết định mọi quyết sách phệ của Đất nước. Và người đứng đầu Bộ thiết yếu trị là Tổng túng bấn thư.

Tóm lại, theo mình bảng quyền lực tối cao chính trị có thể sắp xếp như sau:

1. Tổng túng thiếu thư

2. Chủ tịch nước

3. Thủ tướng bao gồm phủ

4. Chủ tịch Quốc hội

5. Trực thuộc Ban túng bấn thư

6. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

7. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng

8. Trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

9. Chủ nhiệm Ủy ban khám nghiệm Trung ương

10. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

11. Túng bấn thư Thành ủy TP HCM

12. Túng bấn thư Thành ủy Hà Nội

13. Phó Thủ tướng chính phủ (tùy vào vị trí phân công nhiệm vụ)

14. Phó quản trị Quốc hội (tùy vào vị trí phân công nhiệm vụ)

15. Quản trị ủy ban trung ương Mặt trận nước non VN

16. Trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương

17. Trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

Các phục vụ trên về cơ phiên bản đều nằm trong Bộ bao gồm trị.

Trên đây là bảng xếp hạng quyền lực (không đề nghị về chức nhé) bên trên lý thuyết, còn thực tế thì "vô thuộc phức tạp"


*

Theo quy định, Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sở hữu được tối đa 4 trợ lý, 2 thư ký - Ảnh: VGP

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký phương pháp 30 về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền hạn, quá trình bổ nhiệm, chủ yếu sách cơ chế đối với chức vụ trợ lý, thư ký.

Các chức vụ chỉ đạo được thực hiện trợ lý, thư ký có Tổng túng thiếu thư, quản trị nước, Thủ tướng chủ yếu phủ, quản trị Quốc hội, thường trực Ban túng bấn thư; ủy viên Bộ chính trị; ủy viên Ban túng thiếu thư, phó quản trị nước, phó thủ tướng, phó quản trị Quốc hội.

Ngoài các chức vụ nêu trên, ủy viên trung ương, bộ trưởng và tương đương, túng bấn thư thức giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw được sử dụng thư ký kết riêng.

Quy định 30 nêu rõ, Tổng bí thư, quản trị nước, Thủ tướng, chủ tịch Quốc hội được sử dụng không thật 4 trợ lý. Thường trực Ban túng thư được sử dụng không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ thiết yếu trị được sử dụng không thật 2 trợ lý.

Ủy viên Ban bí thư, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng chủ yếu phủ, phó chủ tịch Quốc hội được sử dụng 1 trợ lý.


Trong ngôi trường hợp bắt buộc thiết, nếu có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý nhiều hơn quy định thì báo cáo Bộ bao gồm trị xem xét, quyết định.

Xem thêm: Kimi No Iru M A Town Where You Live /Anime, A Town Where You Live

Bên cạnh đó, những chức vụ Tổng bí thư, chủ tịch nước, Thủ tướng thiết yếu phủ, quản trị Quốc hội, trực thuộc Ban túng thư; ủy viên Bộ bao gồm trị; ủy viên Ban bí thư, phó quản trị nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội được sử dụng không thực sự 2 thư ký.

Ủy viên trung ương; bộ trưởng và tương đương; túng bấn thư tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw được áp dụng 1 thư ký.

Trợ lý, thư ký phần đông phải bảo đảm an toàn tiêu chuẩn, đk về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống.

Điều kiện rõ ràng để biến trợ lý là phải có trình độ chuyên môn phù hợp, am tường sâu về nghành nghề được phân công; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tin tức và tham mưu, có khả năng phối đúng theo công tác;giữ công tác trưởng hoặc tương đương, hoặc có thông số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương vụ trưởng trở lên ít nhất 3 năm; trường hợp đặc biệt, report cấp có thẩm quyền coi xét, quyết định.

Thư ký cần là fan am hiểu công việc hành chính; có năng lượng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tin tức và tham mưu, có khả năng sắp xếp các bước và kết hợp công tác; có thời hạn công tác buổi tối thiểu là 9 năm trong các cơ quan, tổ chức của khối hệ thống chính trị.

Ngoài ra, thư cam kết của Tổng túng bấn thư, quản trị nước, Thủ tướng thiết yếu phủ, quản trị Quốc hội, sở tại Ban bí thư; ủy viên Bộ bao gồm trị; ủy viên Ban túng thiếu thư, phó quản trị nước, phó thủ tướng, phó quản trị Quốc hội bắt buộc là người đang dữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; duy trì chức phó vụ trưởng hoặc tương đương, được quy hoạch vụ trưởng cấp cỗ và tương tự trở lên.

Về tuổi công tác, thời gian công tác của trợ lý, thư cam kết của Tổng túng thư, chủ tịch nước, Thủ tướng bao gồm phủ, quản trị Quốc hội, sở tại Ban túng thiếu thư lắp với thời gian công tác của lãnh đạo.

Về chế độ, bao gồm sách, trợ lý của Tổng túng bấn thư, chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, quản trị Quốc hội, trực thuộc Ban túng thư thừa kế lương và chủ yếu sách, cơ chế tương đương lắp thêm trưởng. Trợ lý của dùng cho lãnh đạo còn lại được tận hưởng lương và bao gồm sách, chính sách tương đương tổng cục trưởng.

Xem thêm: 19+ Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Thư ký của các chức vụ từ bỏ phó chủ tịch Quốc hội trở lên được hưởng lương và chủ yếu sách, chế độ tương đương vụ trưởng của bộ, ngành trung ương.